תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ג

רציונאל

לימודי היסטוריה במערכת החינוך מדגישים שאלות, סוגיות ופרקים מן העבר שיש להם חשיבות להבנת העולם בו אנו חיים.

הדרכים שבאמצעותן לומדים נושאים מההיסטוריה היהודית, הישראלית והעולמית הן דרכי המחקר המקובלות בעולם ההיסטוריה - איתור והבנה של אירועים שונים והרכבתם לכדי תמונה בעלת משמעות.

אופן הלימוד

הלמידה בכיתה במשך 90 דקות מחולקת ליחידות לימוד מגוונות:

קריאה עצמאית מתוך הטקסט הכתוב (הבנת הנקרא), הקנייה, העלאת סוגיות ושאלות כולל - דיון, עבודה בקבוצות, שימוש בקטעי עיתונות או עזרים טכנולוגיים רלוונטים וסיכום השיעור.

מטרות ויעדים

1. רכישת מיומנויות לימודיות כלליות ומתחום ההיסטוריה;

2. א. מיומנויות כלליות- פיתוח יכולת שאילת שאלות במהלך ניתוח אירועים היסטוריים,

        קריאת טקסטים והבנת הנקרא, הבנת רעיון מרכזי;

    ב. מיומנויות ספציפיות - קריאת מפה, קריאת תמונה וקריקטורה, הבנת התהליך, סיבה ותוצאה,

        פיתוח חשיבה ביקורתית, הבחנה בין עיקר לטפל, הבחנה בין עובדה לפרשנות, פיתוח טכניקות השוואה,

        הסקת מסקנות, פיתוח יכולת המשגה והפשטה.

3. הנחיית התלמידים כיצד להתבטא באופן חופשי בכתב בנושאים שונים.

    זאת, באמצעות כתיבת מטלות קצרות בהיקף של עמוד אחד;

4. פיתוח אסטרטגיות למידה בטקסטים היסטוריים;

5. יצירת עניין וגירוי אינטלקטואלי של התלמידים בתחום ההיסטוריה;

6. הקניית הבנה יסודית בתהליכים ובאירועים שהתרחשו במהלך המאה העשרים;

7. העמקת השורשים היהודיים והציוניים בקרב התלמידים;

מסגרות הלמידה

חומר המותאם לתלמידים חלשים, במסגרת הכיתה;

לומד עצמאי - תלמידים, אחראים בהתנהגותם ובעלי יכולת למידה טובה מאוד, יוצאים מהשיעורים למידעת רימון

                   ללמידה עצמאית בנושאים שונים בהיסטוריה.


תכנית הלימודים הארצית של משרד החינוך