תכנית לימודים נוספת - תל"ן

"אחת משני הסוגים של תכניות הרשות בלימודים.
תכנית רשות פרטנית למעוניינים ללמוד מעבר לדרישות 'תכנית הלימודים הרגילה'.
מתבצעת על ידי מילוי מטלות של הרחבה, העמקה, עבודות יצירתיות או השוואתיות וכו'."
(מילון "דרור")


"לומד עצמאי - אחד ממצבי התפקוד: בעל ערכים ועניין פנימיים ומהותיים, בעל ציפיות הישג ותחושה של מסוגלות עצמית, מציב מטרות ללמידה, מרוכז במשימות הלמידה, מסוגל לבצע משוב עצמי ולעשות בו שימוש משמעותי, מנהל את זמנו באופן יעיל ועומד בלחץ של משימות ומבחנים." (מילון "דרור")

תכנית מצוינות שכבה ט' - מדעי הרוח והחברה

התכנית מיועדת לתלמידי שכבה ט' אשר רואים חשיבות בלמידה ככלל, ובלמידת מדעי הרוח והחברה בפרט בעברית ובאנגלית. תלמידי התכנית נדרשים למוטיבציה גבוהה, לבגרות ואחריות ולעמידה במשימות לימוד נוספות מעבר לתכנית הלימודים הרגילה.

יעדי התכנית

הרחבת הידע הכללי במגוון נושאים;

הרחבת הידע בשפה האנגלית (חיפוש מקורות, קריאה, דיבור, דיון ועוד);

להשלים ידע ובכך לגשר בין יחידות לימוד שבהן מתקדמים וכן להעביר חלק מהאחריות ללמידה לידי התלמיד, ללימוד עצמאי;
העבודה תינתן לתלמיד כעבודה עצמית ובהנחיה זמינה. כמו כן, ישנם לומדים עצמאיים לאורך השנה, אשר מתנסים במשימות מאתגרות.

מטלות
עבודה אישית/זוגית במגוון נושאים

עבודת מחקר

הגשת מצגות