מבנה ארגוני

תלמידי כיתות ח' לומדים היסטוריה שעתיים שבועיות - מפגש שבועי, בכל מחצית.

נושאי הלימוד - היסטוריה בעת החדשה.

 

תלמידי כיתות ט' לומדים היסטוריה ארבע שעות שבועיות - שני מפגשים במחצית ראשונה, ושני מפגשים במחצית שנייה.

נושאי הלימוד - היסטוריה של המאה ה-20, בין שתי מלחמות עולם.      

    

בכיתה

בהנחיית המורה יילמדו נושאים מתכנית הלימודים, תוך כדי העלאת שאלות, סוגיות ופרקים מן העבר שיש להם חשיבות להבנת העולם בו אנו חיים.

הלמידה תעשה דרך איתור והבנה של אירועים שונים והרכבתם לכדי תמונה בעלת משמעות.

סביבה גמישה המזמנת עבודה בצוותים, בסוגיות השונות למפגשי שיח שונים.

העשייה הלימודית מעודדת שימוש בכלים מתוקשבים במסגרת משימות חובה.