לוח מבחנים

שכבה ח' מועדי מבחנים – מחצית ב' תשע"ג

המבחן יתקיים ביום שלישי, 9.4.13 שעה 08:45

מועד ב' - יעודכן בהמשך

לגבי שינויים, מומלץ להתעדכן בלוח המבחנים המופיע באתר "דרור".

                                                                        בהצלחה


שכבה ט' מועדי מבחנים – מחצית ב', תשע"ג

המבחן ראשון יתקיים ביום שלישי, 19.2.13 בשעה 10:45

מועד ב' יתקיים יעודכן בהמשך

מבחן שני יתקיים ביום חמישי, 9.5.13 בשעה 8:45

לגבי שינויים, מומלץ להתעדכן בלוח המבחנים המופיע באתר "דרור".

                                                                        בהצלחה