רשימת הנושאים העתידים להילמד בשנה הקרובה

ספטמבר 2012

תכנית לימודים בהיסטוריה
שכבת ח' - תשע"ג


תכניות הלימודים בכיתה ח' כוללות סוגיות נבחרות בתקופה שבין המאה השש עשרה למאה התשע עשרה ומתמקד בפרקים מן ההיסטוריה של אירופה ומן ההיסטוריה של עם ישראל בתקופה זו. מאות עשירות בתהליכים ובאירועים רבי משמעות ותוצאותיהם מעצבות את חיינו היום.
נושאי לימוד עיקריים:
חלק א': נאורות -תפיסה חדשה של אדם וחברה
חלק ב': היהודים-בין רפורמה ונאורות
חלק ג: המהפכה הצרפתית
חלק ד: היהודים- בין השתלבות לדחיקה
נושאי לימוד משניים:
1. המהפכה המדעית- קופרניקוס וגלילאו גלילי - מדענים מול כנסייה

2. הנאורות ורעיונותיה - "העז לדעת", הנאורות והדת,הנאורות והמדינה.
3. ההשכלה היהודית במרכז אירופה-משה מנדלסון יהודי בין שני עולמות
4. מהי המהפכה הצרפתית?


תכנית לימודים בהיסטוריה שכבת ט' - תשע"ג

תכניות הלימודים בכיתה ט' כוללות סוגיות נבחרות בתולדות המאה העשרים ומשלבים לימודי היסטוריה כללית עם לימודי תולדות עם ישראל.
נושאי לימוד עיקריים:
1. משטרים טוטליטאריים באירופה - המודל הטוטליטארי [הדגמה בקומוניזם, בפאשיזם (באופן כללי)]
    כולל מדיניות כלפי היהודים ומדיניות חוץ;
2. ארץ ישראל לאחר מלחמת העולם הראשונה - המנדט הבריטי, העליות, הקמת הבית הלאומי.
נושאי לימוד משניים:
1. מלחמת העולם הראשונה - סיבות ומהלכים;
2. תוצאות המלחמה, הסכמי ורסאי, ארבע-עשרה הנקודות של ווילסון והקמת חבר הלאומים;
3. מצב המדינות לאחר המלחמה - צרפת, בריטניה;
4. ארה"ב בשנות העשרים והשלושים;
5. צמיחת הקומוניזם ברוסיה;
6. החברה  הארצישראלית - עליות לארץ, המנדט הבריטי, משולש היחסים בין הבריטים, ערבים ויהודים
   בארץ- ישראל.
     
                                                   שנה טובה ובהצלחה לכולנו