הערכה ומדידה

הציון בתעודה נקבע על-פי המרכיבים הבאים:


                                             שכבה ח'             שכבה ט'              

* בחנים, מבחנים, עבודות להגשה                                                 75%                       80%                         

* תפקוד התנהגותי
                                                                          10%                       10%                          

   - נוכחות סדירה ועקבית
   - הגעה בזמן
   - התנהגות נאותה

* תפקוד לימודי                                                                                15%                      10%                   
   - הקשבה ומעורבות בעבודת כיתה -  עצמית וצוותית
   - הכנת מטלות בית באופן יסודי והגשתן בזמן