סביבה לימודית

ציוד לימודי
קלסר ושמרדפים.

ספרי לימוד

שכבה ח'


שכבה ט'

מסע אל העבר "העולם המודרני במשבר 1870 - 1939", טביביאן קציעה, הוצאת מט"ח


מצגת מבוא להיסטוריה
חלק א'
חלק ב'
חלק ג'
חלק ד'
חלק ה'


דפי עבודה ומידע