Tijdschrift

Het tijdschrift van de Historische Kring Menterwolde verschijnt twee maal per jaar, in juni en december. Voor het decembernummer van 2016 kan kopij worden aangeleverd tot 15 november 2016. U kunt dit zenden naar jzwaneveld@ziggo.nl

De redactie wordt gevormd door:  
   Nick Kieft
   Henk Pol
   Rienus Zwaneveld
In het HKM Bulletin, jaargang 18, nr 2:   december 2015  blz:
Verenigingsnieuws     2-5
Jeugdherinneringen van Freerk Bennema  Henk Pol   5-10
Klei,veen, zand en zee  J. van Dijk
 Wieko Smit
 10-12
Werkgroep op zoek naar verdwenen dorpen  Henk Pol  13
Reactie op verdwenen kerk van Noordbroek  J.J.Smit  14-15
De halte's van Scholten  W.Mensinga  16-17
Hoe historische gebeurtenissen dichtbij komen in persoonlijke stambomen  J.Blaauw-Meijer  18-23
Toespraken bij huwelijksvoltrekkingen door burgemeester Buurma  J.Blaauw-Meijer  27-31
Van de werkgroep Stolperstain  Wieko Smit  32-33
Oorlog en bezetting: vragen, vragen, vragen  Nick Kieft  33-34

In het HKM Bulletin, jaargang 18, nr 1:   juni 2015  blz:
Verenigingsnieuws     2-4
Stolperstaine  Wieko Smit   5
"Opdat wij niet vergeten"  Nick Kieft   6-14
Evacués in Noordbroek  J.Blaauw-Meijer  15-18
Over Grafpoëzie, met name in de gemeente Menterwolde  E. ten Wolde  19-36
Veen 2  Henk Pol  37
adoptie Stolperstaine    38

In het HKM Bulletin, jaargang 17, nr 2:   december 2014  blz:
Verenigingsnieuws     2-4
Schenkingen aan de HKM  Henk Pol   5-7
de Fokvereniging Noord- en Zuidbroek  J.Blaauw-Meijer   8-10
Dagboeken Ds.Rutgers van der Loeff, deel 3  Leo Muller  11
Verdrinking kinderen Koning en Blauw  J.P. de Groot  12-13
In naam der wet!  Nick Kieft  14-21
Herinnering uit mijn leven en werken  Burg. Buurma  22-32
Haiko Zeeman  Henk Zeeman  33https://sites.google.com/site/historischmenterwolde/tijdschrift/Knipsel%20Gockinga.JPG
In het HKM Bulletin, jaargang 17, nr 1:   juni 2014  blz:
Verenigingsnieuws     2-6
Dagboeken Ds.Rutgers van der Loeff, deel 2  Leo Muller   7-11
Veenkoloniale zeevaart, deel 4  Albi Nieuwenhuis  12-15
Op zoek naar het verdwenen North da Broka  Nick Kieft  16-22
De rustplaats van de laatste Gockinga  Henk Pol  23-33
Veen  Henk Pol  34In het HKM Bulletin, jaargang 16, nr 2:   dec 2013  blz:
Verenigingsnieuws     2-4
Geschiedenis van  villa Vredenburg Anton Koekkoek   4-16
Verplaatste kerken Nick Kieft  16-26
Ontdekking van 170 jaar oude dagboeken

Dagboeken Ds.Rutgers van der Loeff, deel 1 Leo Muller  27-33
Veenkoloniale zeevaart, deel 3 Albi Nieuwenhuis  36-38


In het HKM Bulletin, jaargang 16, nr 1:   juni 2013  blz:
Verenigingsnieuws      2-4 
Veenkoloniale zeevaart, deel 2 Albi Nieuwenhuis    4-7
Terreur in het Moor Nick Kieft    8-14
Interview met mevr. M.Jager-Schrage J.Blaauw-Meijer   14-17
Eeuwenlange rechtspraak in Zuidbroek Anton Koekkoek   17-28
Schatgraven in een schoenendoos J.Zwaneveld   29-32
De Korenbeurs J.Blaauw-Meijer   33-39


In het HKM Bulletin, jaargang 15, nr 2:   dec. 2012  blz:
Verenigingsnieuws     2-3
De Petruskerk te Zuidbroek J.Blaauw-Meijer   4-9
Vlessing en zijn Fabriek(en) Anton Koekkoek  10-22
Veenkoloniale zeevaart (1.1) Albi Nieuwenhuis  23-25
De neostijlen in de architectuur in Menter-wolde. Leo Muller  26-31
De eigenheimer van Stootshorn Nick Kieft  32-38


In het HKM Bulletin, jaargang 15, nr 1:   juni 2012  blz:
Verenigingsnieuws     2-4
Bodemvondsten in Zuidbroek  Anton Koekkoek   5-15
Herinneringen van Jan Wieringa (Meeden)  J.Blaauw-Meijer  16-21
Kijken voorbij de horizon (Muntendam)  Rienus Zwaneveld  21-27
Kerkelijke armenzorg in Menterwolde  Harry Perton  27-32

   

In het HKM Bulletin, jaargang 14, nr 2:   dec. 2011  blz:
Verenigingsnieuws     2-5
Grenzeloos Europa  Nick Kieft   6-8
De Olle Widde (Zuidbroek)  Anton Koekkoek   9-20
Sfeertekening  Nick Kieft  21-
Het leven van Trieneke Engels-Boukema  Leo en Adje Muller  22-27
Het Noordbroeksterdiep  Nick Kieft  28-33


In het HKM Bulletin, jaargang 14, nr 1:   juni 2011  blz:
Verenigingsnieuws     2-4
Groningen in de tang  Nick Kieft   4-13
Interview met Anna Hof-Brink  J.Blaauw-Meijer  13-26
Trotseerloodjes  Anton Koekkoek  27-33

Subpagina''s (1): Verhalen