Activiteiten

11 juni 2016, Zomerexcursie:Historie van het Reitdiep

Onze zomerexcursie volgde dit jaar de sporen van de Hunze in het Reitdiepdal op zoek naar de historie en bewoningsgeschiedenis in het door haar gevormd landschap. Reitdiep, een latere benaming voor de benedenloop van de rivier de Hunze die ontspringt nabij Gasselte op de Hondsrug, voert al eeuwen het water af richting Lauwerszee. 
De Hunzestroom kreeg vele namen. Zelfs per gebied! In Drenthe noemde men haar Oostermoersche Vaart, Drents Diepje bij Waterhuizen en met de 15e eeuwse kanalisatie rond Groningen kwamen de namen Schuitendiep en Selwerderdiepje ten tonele voor de aldaar afgesneden meanders van de Hunze. De benedenrivier werd Reitdiep toen de bochten werden gerecht om een betere vaarroute te krijgen tussen Stad, Winsum en later Zoutkamp.

Langs toeristische route, voorzien van een reisbeschrijving met de nodige historische informatie samengesteld door Wieko Smit en Henk Pol begaven wij ons naar onze eerste bestemming:
bezoekerscentrum 'Buitenplaats Reitdiep' van het Groninger Landschap. Hier werd in de filmzaal een film vertoond van Floortje Dessing over het aloude Hunzegebied. Een mooie inleiding tot deze excursiedag. Aansluitend hierop werden we begeleid door de heer Martin naar het Harssensbos, alwaar het verhaal van de verdwene borg, het borgterrein, de Hunzeloop, de steenovens en de wisselwerking tussen landschap en bewoning werd verteld. Dit laatste kwam het best tot zijn recht in Adorp. Eeuwenlang stond de Hunze in open verbinding met zee. De bewoners in dit gebied hoogden hun eigen of gezamenlijke erf voortdurend op om droog te blijven. En de wierden ontstonden. Maar door de sterk meanderende Hunze werd de wierde van Adorp aangetast. 

Ook bij het bezoek aan Obergum en Winsum werd ons een historisch beeld geschetst door onze gids de heer Dijkstra (GL) over de invloed van het water op deze plaatsen en het belang hiervan op de ontwikkeling van deze wierdedorpen. Een bezoek aan het oude kerkje van Obergum was ingepland. In de wandeling werd nog stilgestaan bij de synagoge. Een aangename samenloop van omstandigheden was dat het interieur van het kerkje van Winsum niet op het programma stond, maar het toeval wilde dat de organist juist op dat moment bij de kerk kwam. Onder passend orgelmuziek kon het interieur dan ook nog bezichtigd worden. 

Gevolg dat het tijdschema iets uitliep voor ons bezoek aan de oude pastorie van Groot Wetsinge, 't Sael, waar we op allerhartigste wijze werden ontvangen en rondgeleid. Op boeiende wijze werd een stukje geschiedenis van de pastorie verteld en getoond. 

Hier in 't Sael werd deze geslaagde excursiedag besloten met een hapje en drankje.


Wie: Henk Pol en Wieko Smit
Waar:Langs het stroomgebied van de Hunze, Winsum en wierden
Wanneer: 11 juni 2016


13 juni 2015, Zomerexcursie Westerkwartier

Op zaterdag 13 juni  vertrokken wij weer voor de traditionele zomerexcursie.  We proberen daarvoor steeds andere streken en plaatsen in onze omgeving te bezoeken. Ons lid Jur Engels deed ons de suggestie aan de hand om eens in het Westerkwartier te gaan kijken. 

Tijdens onze excursie bezochten we de streek Vredewold. Dit gebied is vermoedelijk vanuit de klei - en wierdenkust in het noorden gekoloniseerd via de Oude Riet, de later gekanaliseerde Matsloot en het Oude Diepje. Over het tijdstip van deze kolonisatie is niet veel bekend, maar het is aannemelijk dat die, net als bij Duurswold en Noord- en Zuidbroek, rond het jaar 1000 heeft plaats gevonden.                                                                Al tijdens ons “voorwerk” bleek hier een schat aan informatie en kennis te liggen dat voor ons, als liefhebbers van geschiedenis, een bezoek zeker waard is. We bezochten deze reis de woonhuizen van de machtige hoofdelingen in deze streek, verzamelingen van oude gebruiksvoorwerpen en reizen door een cultuurhistorisch boeiend landschap. Het was weer een prachtige en zeker interessante excursie.


10 maart 2015  Jaarvergadering


Wie:leden van de Historische Kring Menterwolde
Wat: Jaarvergadering
Waar:Noordbroek, Lijwiekstee  (Hoofdstraat 98)
Wanneer: 10 maart 2015

Na de pauze van onze ledenvergadering hield Henk Landlust uit Zuidbroek een voordracht over zijn passie; het fotograferen vanuit grote hoogte met behulp van op afstand bediende foto-video apparatuur, welke aan de lijn van een vlieger is bevestigd. Ook wel vlieger-fotografie of vlieger-luchtfotografie genoemd. Het doel van dhr. Landlust is mooie omgevingen, gebouwen en alles wat hij mooi vindt vast leggen in zijn fotoverzameling. Deze verzameling bevat honderden foto’s van inmiddels jaren terug. Zodat ook plaatjes getoond werden van verdwenen gebouwen of situaties. Of meerdere foto’s van verschillende tijdstippen van één project, b.v. de aanleg van het klaverblad A7 / N33. Wat een leuk tijdsbeeld geeft. Hij nam ons mee in zijn verhaal over zijn grote passie, vliegeren. Verschillende aspecten van een interessante hobby kwamen aan bod; foto’s per drone, de weersomstandigheden, privacy vanaf de aarde, de vereniging, en natuurlijk de foto apparatuur. Het verhaal werd ondersteund met het tonen van 2 zeer grote zelfgemaakte vliegers en de technische uitrusting. Een presentatie uit zijn foto-archief op het witte doek, toonde het vaak zeer geslaagd resultaat van een grensverleggende hobby.  


Zomerreis 2014


Datum: zaterdag, 14 juni, 2014 (Hele dag)
Activiteit: Zomerreis

Het zomerreisje van de HKM op 14 juni 2014 ging dit jaar naar Appingedam en omgeving.

Deze middeleeuwse stad (naast Groningen de enigste stad in de provincie met stadsrechten) is bekend om zijn hangende keukentjes en zijn “antieke” binnenstad, maar er is véél meer. Daarom een geweldige excursie naar onbekende objecten.

In verband met het programma zullen wij deze keer de koffie direct na aankomst moeten schenken. Dat is wat aan de vroege kant, maar in ieder geval zijn we dan wél wakker.

De eerste bezoeken gaan naar de openbare bibliotheek (de Fransema kamer) en het museum Stad Appingedam. Wandelend door het centrum kun je nog duidelijk de sporen zien van een boeiend verleden. Ook het Museumpand aan de Dijkstraat is van oorsprong middeleeuws. In de kelder zijn nog sporen van een steenhuis te zien.

Rond 12.00 uur gaan wij lunchen in Paviljoen Overdiep, gelegen aan het water en tegenover de prachtige Nicolaikerk. Een schitterende plek.

Na de lunch zal kenner én humorist Jan Dijkema ons een rondleiding en uitleg geven door deze imposante Nicolaikerk.

Hierna verlaten we Appingedam en gaat het naar de kerk in Tjamsweer met zijn bijzonderheden. Vervolgens gaan wij het immense bunker complex -vanaf de weg bijna niet zichtbaar- uit de koude oorlogsperiode bezoeken. Het is wellicht verstandig een verrekijker mee te nemen, want het complex is te groot om in een uurtje te belopen.

De reiscommissie; Ina Schrage, Anneke Veerman en Anton Koekkoek zijn weer veelvuldig op stap geweest om deze bijzondere plekjes voor u uit te zoeken en voor te bereiden. Als schitterend einde hebben ze een bezoek aan het pittoreske kerkje in Marsum uitgezocht. Ook hier is het een en ander te ontdekken om daarna met nieuwe kennis naar huis te gaan.


Kerstwandeling 2014


Datum: zaterdag, 27 december 2014 
Activiteit: Kerstwandeling te Korengarst

De derde kerstdag, de 27e december, viel dit jaar op een zaterdag . Het jaarlijks terugkerende fenomeen, de Kerstwandeling, vond dit jaar plaats op de meest noordoostelijke punt van onze gemeente. Daar waar we onder ons de oorsprong van Noordbroek vermoeden. De leden van de HKM waren te gast bij de familie ten Have op de Korengarst.  Geuko ten Have had tijdens de wandeling van 2012 al toegezegd, dat hij zou zorgen voor de wandeling van dit jaar, daar hij vond dat er over deze bijna onbewoonde hoek van de gemeente, nog heel wat te vertellen valt. Kloostermoppen muren, “het leger”, de Rommels-kerkensage, de “Slachterjongens”, de kleiput en de verhalen over allerlei gebeurtenissen die bij deze molenpolders hebben plaatsgevonden. Dit alles kwam voorbij. Ook hebben we tijdens de wandeling, op verschillende plaatsen, zelf nog even een blik in de ondergrond kunnen werpen.

 
                

     
 Warme kleding gewenst    Geuko ten Have neemt het grote gezelschap mee
     
     
 Grote groep wandelaars door het land bij      Noordbroeksterhamrik    Een eerste boring wordt gezet
     
      De guts wordt omhoog getrokken...    Een scherpe grens tussen felblauwe klei en  ongestoord veen.
     
     
 Een prachtig turfpakket op anderhalve meter onder  de grond    
     
      
De Noordermolen was een zeer welkome warme       schuilplaats voor de verkleumde wandelaar


     
   
 In de molen Glühwein, warme chocolademelk en  kerstbrood    Molenaar Geert Manting gaat iets over de molen  vertellen
     
     
        Buiten de molen opnieuw een boring    Nog eens klei met veenstukjes en veen met 
 kleisporen (de boor wordt hier ondersteboven  gehouden)
     
     
Hier zien we veel minder duidelijk de grens tussen klei en onderliggend veen

Veenstukjes in de klei en kleisporen in het veen wijzen op een gewelddadige overstroming


     
     
De Hamrikweg volgt een oude dijk die bij de eerste indijking van  de Dollard hoort    Op de plaats van de stille knip van Strootman was er  opnieuw een versnapering voor de wandelaars
     
     Tenslotte was er de warme ontvangst op de boerderij van Aagtje en Geuko ten Have