Bestuur

Het bestuur:

Het bestuur van de Historische Kring Menterwolde bestaat uit zeven leden. Dit bestuur heeft zich ten doel gesteld ook de komende jaren met volle kracht aan de slag te gaan om de doelstellingen van HKM, namelijk het vragen van aandacht voor de historie van onze gemeente, het onderzoeken van dat verleden en het organiseren van excursies en lezingen, te realiseren

Voorzitter : Janneke Blaauw
Secretaris : Renske Neef
Penningmeester : Cor Edens
Leden : Henk Pol
    Nick Kieft
    Wieko Smit
    Rienus Zwaneveld