Home‎ > ‎

Van Geelkercken

De bekendste plattegrond van de stad werd in 1649 gedrukt bij de befaamde kaartendrukkerij van Joan Blaeu uit Amsterdam.
De provinciale landmeter Nicolaes van Geelkercken had de kaart tien jaar eerder getekend. Hij was het die voor het eerst, in detail, de stad en het schependom in kaart bracht. De kaart van Blaeu  is dus eigenlijk de kaart van Van Geelkercken.

De vesting Arnhem werd in opdracht van prins Maurits in twee fasen versterkt en uitgebreid. Tussen 1596 en 1606 werd de stad, naar een ontwerp van Simon Stevin, getransformeerd in een vestingtype van het “Oud-Nederlandse Stelsel”. Kenmerken van dit vestingtype zijn de bastions op de stadswal en de verdedigingswerken (voor- cq. buitenwerken) daarvoor.
Tussen 1619 en 1623 liet Maurits de stad andermaal versterken. Tussen de stad en de Rijn verscheen het ‘Nieuwe Werk’ met daarin de bastions Pelmolen, Kruythuis en Kogelhoek