NSB Vokterboliger og Stasjoner

NSB Vokterboliger og Stasjoner
i Alvdal
 
Oppdatert: 15.01.2012 - Ny oppdatering vil bli foretatt høsten 2016. Oppdatert utgave, se steivang.no
 
Alvdal kommune er igang med utgivelse av ny bygdebok for Alvdal. Den blir i 3 bind. Første bind ble presentert 14. januar 2012, og er i salg. Brandvold vokterbolig står i bind 1. De andre boligene og stasjonene Barkald og Alvdal kommer i bind 3.

Jernbanen har hatt stor innflytelse i kommunen, men det står lite om de sju vokterboligene og to jernbanestasjonene i kommunen i den bygdeboka som kom ut på 1970-tallet. Det er meningen at det skal skrives litt om boligene og stasjonene, og registrere de som har vært bosatt i disse. Det er ikke enkelt, for NSB har ikke registrert hvor jernbanepersonalet har vært bosatt, bare hvor de har vært stasjonert. Det har vært Barkald og Alvdal. Vokterboligene og stasjonene er:

1. Barkald vokterbolig og
     Barkald nye vokterbolig
2. Barkald stasjon
3. Høieggen vokterbolig
4. Bellingmoen vokterbolig og stoppested
5. Nyeggen vokterbolig
6. Nesteby vokterbolig
7. Alvdal stasjon
8. Brandvold vokterbolig

Det er mange personer spredt utover landet som har tilknytning til disse stedene, som barn, barnebarn, oldebarn osv., av de som har vært bosatt i boligene. Vi håper på hjelp av disse til å gi tilleggsopplysninger eller komme med rettinger. Det som er registrert bygger i hovedsak på kirkebøker og jernbanekalendere. Kirkebøker etter 1930 er sperret, derfor er det vanskelig å få med alle personene.
Ta kontakt hvis du har opplysninger om personer og data. I den nye bygdeboka vil kun årstall bli brukt, men vi vil gjerne ha opplysninger om datoer også på begivenheter.

Ta kontakt med:

Annar Avlesen
2560 ALVDAL
Tlf. 62 48 71 45
Mobil 90 87 47 56
E-post:
annar.avlesen@gmail.com

 

1. Barkald vokterbolig og Barkald nye

vokterbolig       
    (
NSB-km.302.40 fra Oslo)         -                                                                                    (NSB-km.302.70 fra Oslo)

Barkald nye vokterbolig ble flyttet hit i 1912 fra Imsa. Det er usikkert hvem som var de første som var bosatt i boligen.

Embret Larsen, f.1853, Ålen. - Banevokter fra 1877. Baneformann oktober 1888. Flyttet som pensjonist til Ådalsbruk. Død 1936.
Gift med Ingeborg Johnsdtr., f.1852, Oshøihagen, Singsås.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

John

1874 Singsås

1889 Kjæreng vokterbolig

 

Embret

1876 Singsås

1890 Mælen

 

Judita

1877 Barkald vokterbolig

 

død 1878

Judita

1879 Barkald vokterbolig

1894 Kjæreng

 

Johan Ludvig

1881 Barkald vokterbolig

1896 Kjæreng

g.m. Bertine J. Avlesen. Se Nyeggen vokterbolig

Peder

1883 Barkald vokterbolig

1898 Kjæreng

 

Ingeborg

1886 Barkald vokterbolig

1900 Kjæreng

 

Frederik

1888 Kjæreng vokterbolig

1902 Kjæreng

 

Inga Elise

1891 Kjæreng vokterbolig

1905 Kjæreng

 

Olaf

1893 Kjæreng vokterbolig

1909 Måna

 

Anna Beate

1894 Kjæreng vokterbolig

 

døde neste dag

 

Ole Larsen Bing, f.1851 Eidsvoll. Ansatt banevokter 17.10.1877, baneformann 20.04.1878 Stai.
Gift med Ida Simensdtr., f.1858, død 1910 Stai.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Sina Olava

1878 Barkald vokterbolig

1893 Stai vokterbolig  

g.m. Morten Bernhad Thronsen, Stor-Elvdal
Olga 1883 Eidsvoll 1898 Stai vokterbolig
Sigurd 1886 Eidsvoll 1901 Stai vokterbolig
Thora 1889 Stai vokterbolig
død 1903 Stai
Olaf 1892 Stai vokterbolig
død 1906 Stai
Inga Marie 1895 Stai vokterbolig 1909 Stai vokterbolig
Aslaug 1899 Stai vokterbolig 1914 Stai vokterbolig
Ovidia 1901Stai vokterbolig 1917 Stai vokterbolig
Tora 1904 Stai vokterbolig 1920 Rasta
Barn med Mina Gustu (Nilsen), f. 1875
Rolf 1915 Stai 1929 Hagastuen Baneformann

Haldo Jørgensen, f.1830 Myrhaug Folldal - død 1894 Nygård Erekshaugen. 
Jernbanearbeider i anleggstida i 1880-åra. (Inderst 1881, 1891. Dagarbeider).
Gift 1868 med Anne Olsdtr. Knutshovde, f.1848 - død 1939. De kom fra Folldal i 1870-årene. 

Anne og sønnene Lars og Peder bodde i 1900 i ei stue under Lillesteien. (se gnr.9, bnr.17).


Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:
Jørgen 1868 Myrhaug 1882 Myrhaug Se Nesteby vokterbolig. Død 1947 Alvdal. 

Oline

1871 Bruhaugen

1886 Prestegården

død 1955 Alvdal

Lars

1874 Sørhus

1889 Prestegården

død 1964 Alvdal
Karl 1877 Sivilhaug 1891 Nestebyjordet død 1960 Elverum

Anna

1879 Barkald vokterbolig

 

død 1891 Prestenget, Alvdal

Helena

1881 Bellingmoen

1896 Tronslien

død 1921 Vestre Toten

Ole

1884 Mellesmoen

1899 Borkhus

død 1963

Berte

1887 Prestenget

1902 Dalen

død 1974 Alvdal

Peder

1890 Prestenget

1904 Paureng

død 1913 Furulund, Alvdal

 

Johan Engebretsen, f.1844, ekstraarb.
Gift med Marit Olsdtr., f.1855
 

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen

Emma

1881 Barkald vokterbolig

 

Bernt Eriksen, f.1850 Hoff Solør. Ansatt banevokter november 1880. Baneformann. 
Død 1894 i Brandval, overkjørt av jernbanetog.
Gift med Karen Halvorsdtr., f.1851, Åsnes, død 1905 i Brandval.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Hanna

1873 Åsnes

1889 Barkald vokterbolig

Emil

1876 Åsnes

1891 Barkald vokterbolig

Karl Oscar

1880 Stange

1894 Brandval

Johanna Kristine

1881 Barkald vokterbolig

1897 Brandval

Olga Beate

1883 Barkald vokterbolig

1898 Brandval

Karoline

1886 Barkald vokterbolig

1900 Brandval

Ingeborg

1888 Barkald vokterbolig

1902 Åsnes (pleiedatter Bakken gård) 

Amanda

1890 Barkald vokterbolig

1904 Brandval

Bjørn Kristian

1892 Barkald vokterbolig

1906 Brandval

Elsa Bertine Erika 1895 Brandval 1909 Brandval

Gunnerius Syversen, f.1852, Våler i Solør. Faren var husmann Syver Gundersen. Banevokter  fra 1880, baneformann  fra 1881. 
Fra januar 1887 ved 40. avdeling Barkald. Lønn kr. 70,00 pr. måned. 
Bygde huset Solbakken på Barkald omkring 1910. Pensjonert baneformann ca. 1917. Fortsatte som poståpner en tid. Død 1927.
Datteren Sina var også poståpner i en årrekke.
Gift 1882 med Oline Olsdtr., f.1859 Granviken, Rendalen kommune. Døde 1846. Faren var gårdbruker Ole Olsen Granviken.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

 Annet:

Ragna

1882 Granviken vokterbolig

 

død 1883 Granviken vokterbolig

Syver

1886 Granviken vokterbolig

 

død 1886 Granviken vokterbolig

Ole Sigurd

1887 Barkald vokterbolig

 

Tillatelse til å ta navnet Høye i 1939. År 1900 bosatt Jessnes
hos stasjonsmester Hermann Blegen

Sina

1890 Barkald vokterbolig

1905 Barkald vokterbolig

Poståpner ved Barkald. Død 1988

Ragnvald Sverre

1893 Barkald vokterbolig

1907 Barkald vokterbolig

Konduktør

Georg

1895 Barkald vokterbolig

1910 Barkald vokterbolig

Telegrafist. Død 1925 Ilseng

Søren Syversen,f. 1860, Åsnes. Ansatt baneformann februar 1902 Flisa. Til Arneberg 1908.
Gift 1888 m. Karen Mikkelsdtr., (se Sagplass i Alvdal bygdebok), f.1869, Åmot

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Signe Berte

1889 Barkald vokterbolig

1903 Arneberg i Hof


Sigbjørn Magnus 1891 Stor-Elvdal (Frøsa vokterbolig) 1906 Arneberg i Hof Død 1972 Hamar
Konrad Sverre 1893 Stor-Elvdal 1908 Arneberg i Hof
Trygve 1898 Arneberg i Hof 1912 Arneberg i Hof

Nils Evensen, f.1858, Løten. Ansatt banevokter august 1886.
Gift 1. gang med True Nilsdatter, f.1858, Tynset, død 1893, Granviken vokterbolig.

Bodde i 1902 i Løten, 1904 i Skatval, 1912 Langstein, 1921 Tynset.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:
Tora 1888 Granviken vokterbolig 1902 Løten
Even 1890 Granviken vokterbolig 1904 Skatval, Stenen

Nils

1892 Granviken vokterbolig

1906 Skatval (Sve vokterbolig)

Gift 2. gang 1895 med Gina Olsdtr., f.1875, Rendalen. Datter av Gunnhild og Ole Johnsen Glåmlien.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Olaf

1895 Barkald vokterbolig (døpt på Tynset)

1912 Langstein

Torvald

1897 Barkald vokterbolig

1911 Langstein
Gunnar 1899 Løten 1913 Skatval (Sve vokterbolig)
Gunhild Margot 1904 Skatval (Sve vokterbolig)
Eldbjørg Therese 1906 Skatval (Sve vokterbolig) 1921 Lapland, Tynset
Njaal Georg 1911 Skatval (Sve vokterbolig)
Erik Jørgensen, Bellingmoen, f.1864, (Øver Bellingmoen og Sveheim). Ansatt banevokter 1896, baneformann fra 1909. Døde 1930 Barkald.
Gift med Hanne Marie Hansdtr. Viggen, f.1867 Trondheim

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Handine Marie Petersdtr. Rosenkvist

1887 Strinden

1902 Barkald

død 1910

Emma Martine

1892 Brumunddal

1907 Barkald

Gift med Mikkel Sagplass, se Glåmlia

Anton Jørgenus

1894 Kvam

1909 Sveheim

død 1914 Granviken vokterbolig

Hans

1896 Granviken vokterbolig

1911 Barkald vokterbolig

Gift på Nygårdshaug, Tynset

Klara Petrine

1899 Barkald vokterbolig

1914 Sveheim

Gift med Anders Moen, se Skogly

 

Ole Eriksen f.1855, Sel. Død 1930 på Kolstu'u, Søgård.  Ansatt banevokter oktober 1878 Barkald.
Ved Folketellingene i 1891 og 1900 bosatt i Barkald vokterbolig som ugift. Samme leilighet som Gunnerius Syversen.
Se mer om familien under Søgård, Kolstu'u i Alvdal bygdebok.

 

Mattias Olsen Berg f. 1868, Romedal. Ansatt banevokter ved Åsta 1894. Baneformann 1903 ved Barkald. Flyttet til Trondheim distrikt 1904.
Gift med Inge Marie Johnsen Berg, f. 1863, Romedal.
Johan
Barn: Født:
1893 Romedal
Oskar Marjor 1894 Bråten vokterbolig, Åmot
Konrad 1896 Bråten vokterbolig, Åmot
Magda 1899 Bråten vokterbolig, Åmot

 

Jakob (Hansen) Bjørnsen, f.1877 Sørhus Alvdal. - Konfirmert 1892 Kvikne. Sønn av Hans Bjørn Jakobsen fra Kvikne f. 1848 
og Toline Jørgensdatter fra Folldal f. 1853.
Ansatt banevokter 1899 ved Hanestad. - Ansatt baneformann fra oktober 1910 ved Åmli, Arendal distrikt. Var der til april1915.
Deretter ved 47.avd. Tynset fra 1915. - Sjoa ved 74 avd.1920 - og tilbake til Tynset 1922. Sluttet ved NSB 1941.
Skiftet etternavn fra Hansen til Bjørnsen i 1906. Kjøpte seg gårdsbruk på Tynset. Medlem av Tynset Forsorgstyre og ligningsnemnd. Død 1957.
Gift 1897 i Alvdal med Oline Jørgensdtr.Myrhaug, f.1872, Dalen (Dalåsbakken) Folldal.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Hans Kristian Bjørn, (Bjørnsen)

1898 Steien

1913 Åmli

Banearbeider, Tynset. Gift 1920 med Agnes Røsten f.1900 Vikna
Barn: Oddny f.1931,  Jorunn og Johan

Jørgen

1899 Steien

1943 Åmli

var bosatt i Oslo

Tora Amalie (Hansen)

1900 Granviken vokterbolig

1914 Åmli

død 1916

Johanne Marie   1902 Granviken vokterbolig

1916 Kjæreng

g.m. Ole M. Røsten, Tynset

Anna

1904 Granviken vokterbolig

1918 Kjæreng

g.m. Rolf Furulund, Bærum  

Olga Jenny (Bjørnsen)

1906 Barkald vokterbolig  


g.m. Olaf K. Støeng, Tynset

Inga Margit

1908 Barkald vokterbolig

1923 Kjæreng

Død 1986. Gift med Sverre Svestad, Tynset, f. 1910, d. 1984.

Magda Torine

1911 Åmli, Simonstad

1925 Kjæreng

se Gammeltrøen i Tynset bygdebok

Oskar Edvard

1914 Åmli, Simonstad

1928 Kjæreng

NSB Elektro, Stabekk

Torleif Ansgar

1918  Kjæreng vokterbolig

1932 Kjæreng

Skiftekonduktør Tynset. Død 1986

 

Håkon Hjalmar Halvorsen, f.1884, Elverum (sønn av Hjalmar Halvorsen, se Høieggen vokterbolig).
Begynte som linjearbeider i 1901, banevokter fra 1909 ved Barkald, baneformann 1922 ved Barkald. 
Overflyttet Oslo distrikt Greåker, november 1924. Pensjonist 1945.
Gift med Ida Karlstad, f.1886.

Barn:

Født:

Emilie Marie

1911 Barkald vokterbolig

Oluf Håkon Sterling

1915 Barkald vokterbolig  -                         død1927 Greåker

 

Olaf Larsen, f.1882, i Alvdal. Sønn av baneformann Lars Larsen,(Larsson), se Steihaug, gnr.8, bnr.2 i Alvdal bygdebok.
Begynte som anleggsarbeider i 1901. Ansatt Banevokter 1908, baneformann 1915 ved Auma. Bodde i Brandvold vokterbolig til 1918.
Flyttet samme år til Hamar. Til Hundorp 1919. Pensjonist 1943.
Gift med Bertha Sofie Gulbrandsdtr. Paulsrud, f.1887, Sør-Odal.  

Barn:

Født:

 Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Valborg

1905 Nordsinni jernbanestasjon Nordre Land   

1919 Vang, Hamar

g.m. Olaf Eliassen, Hamar, bestyrer Godsekspedisjonen NSB, 
Hamar. Stasjonsmester Brøttum

Berte

1907 Nordsinni jernbanestasjon Nordre Land   

1922 Hundorp

 

Osvald

1909 Granviken vokterbolig

1924 Hundorp

Utdannet prest - til  USA

Gunhild

1910 Høieggen vokterbolig

1925 Hundorp

 

Lars

1912 Barkald vokterbolig

1927 Hundorp

 

Peder J. Havn f. 1872 Hanestad. Ansatt banevokter august 1903. Ved Barkald omkring 1910. Alvdal 1920. 
Bygde Skovly ca. 1908. Døde 1947. Se Skovly i Alvdal bygdebok.

 

Kristoffer Gunneriussen, Rustadbakken, f.1884 – ansatt banevokter 1911. Død 1953. 
Gift medPauline Pedersdatter, f.1891. Ansatt ekspeditrise ved Rustad stoppested. Død 1961.
Bosatt Barkald vokterbolig fra 1911, Høieggen vokterbolig i 1914 og Rustad fra 1915. Tok etternavnet Sande ved Rustad.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen: Annet:

Edel

1912 Barkald vokterbolig


1927 Sande (Rustad)

Gunnar

1914 Høieggen vokterboligdød 1915 Høieggen vokterbolig  
Gunvald 1915 Rustad 1930 Sande (Rustad)

Pål Kristoffer 1917 Rustad 1932 Sande (Rustad)
Asbjørn 1919 Rustad

 

Halfdan Mathias Korslund, f. 1886 Eidsvoll. Ansatt banevokter 1913. - Stasjonert ved Barkald 1913-1914. Baneformann april 1919.

Stasjonert Bergseng 1924, Steinsrud 1925.

Bosatt Espa fra januar 1941. Flyttet til Hamar som pensjonist. Død 1960.
Tilhørte Baptistkirken, Hamar.
Gift med Emma Hultgren født 1889.

Hun var ekspeditrise ved Steinsrud fra 1925 til 1939.

Lønn i 1928 var kr.324,- pr. år. «Hertil fri bolig, lys og brenne».

Steinsrud var stoppested/holdeplass fra 1925 til 1939, deretter lasteplass.


Barn: Født:
Martin 1913
Ester 1915
Borghild 1918
Daniel 1918
Edel 1924

Fredrik Svanaasen f.1882, Løten. Ansatt Banevokter 1915. Stasjonert Barkald ca 1915 til ca 1921. Død 1925.
Gift med Beate Emilsdatter, f.1889, død 1943.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:  

Ella Johanne 1909 ØksnaLilly Bergliot 1910 Elverum 1925 Åmot

Francy Brynhild

1917 Barkald (døpt i Elverum)


død 1919

Bjørn Ferdinand

1921 Barkald (døpt i Elverum)


død 1985 Brumunddal

Rolf Arvid

1923 Rena vokterboligdød 1998 Brumunddal

 

Karenus Asbjørn Syversen, f.1891 Stor-Elvdal. - Antatt juli 1914. Ansatt Banevokter 1916 Barkald.
Baneformann juli 1921, Granviken vokterbolig. Død 1977.
1.gang gift med Anna Severinsdatter, Kjølstad, f. 1892. Ansatt ekspeditrise ved Hørsand stoppested. Død 1949.
2. gang gift med Sigrid født 1903.

Barn:

Født:

Karin 1914  Koppang
Arne 1916  Granviken vokterbolig
Aslaug 1918  Granviken vokterbolig

Sverre

1921  Granviken vokterbolig

Kai

 

John Pedersen f. 1887, Kulstuen. Antatt april 1916. Ansatt banevokter 1920. Død 1969.
Gift med Gurine Rasmusdtr. Uhlen (se Skoglund i Alvdal bygdebok) f.1883, (se Nesteby vokterbolig)  - død 1962.
Bosatt Barkald gamle vokterbolig til 1949 da de flyttet til Barkald stasjon.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Olga

1908 Solbakken

1923 Barkald vokterbolig

Gift med Leif Gustu, baneformann

Rolf Ingmar

1914 Kveberg

1929 Barkald vokterbolig

Baneformann, død 1986, g.m. Randi, død 1979

Olav

1918 Kveberg

1933 Barkald vokterbolig

Baneformannen

Johan

1921 Måna vokterbolig

 

handelsbetjent

Einar Georg

1929 Barkald vokterbolig

 

Se Solstad i Alvdal bygdebok

 

Leif Gustu, f. 1914 Hanestad. - Begynte som sesongarbeider i 1933. Tjenesteansiennitet fra august 1942. 
Banevokter 1947, baneformann 1954. Død 1986 i Stor-Elvdal
Gift med Olga Pedersen, f.1908 på Solbakken, Alvdal. 
Datter av Jon og Gurine Pedersen. (Se Barkald vokterbolig). Død 2000 i Stor-Elvdal

Barn:

Født:

Odd Jarle

1944

  Familien var den siste som var bosatt i gamle Barkald vokterbolig.

Gurin Avlesen f.1892, i Nyeggen vokterbolig. Sønn av baneformann John Avlesen og hustru Ingrid.
Begynte ved jernbanen som sesongarbeider i 1909. Banevokter 1914, baneformann 1922 i Fåvang.
Gift med Berte Marie Flatås, f.1893, Beitrusten nedre Folldal.
Bodde i nye vokterboligen  på sør/vestsiden av jernbanelinja fra 1924 ca ett år til 1925.
Se mer om familien under Bellingmo vokterbolig, Nysted og Nystad i Alvdal bygdebok.

 

Per (Peder) Pedersen f.1891, Stor-Elvdal. Begynte som sesongarbeider 1910, banevokter 1918, baneformann 1922.
Gift med
 Bjarnhild Myrvang f.1896.
Familien bodde Barkald vokterbolig fra ca.1927 til 1933, da de flyttet til Barkald stasjon.
Se mer under Barkald stasjon og Solhøy i Alvdal bygdebok.

 

Johan Olaf Støp, f. 1896, Steinkjer. Antatt 1920. - Banevokter fra 1922 Hommelvik,
Romsdalshorn 1924, Brennhaug 1928, Barkald 1932, Løten 1935, Namskogan 1940.
Flyttet senere til Ådalsbruk og Elverum.
Gift med Agnes Berglioth Mæhre, f. 1898, død 1989. Bosatt Hamar.

Barn:

Født:

Annet:
Inger Johanne 1922 død 2008, ugift

Gerd Marie

1925 Romsdalshorn


Aase Lovise

1927 Brennhaug


Eystein Ansgar

1928 Brennhaug


Asbjørn

1932 Brennhaug

 

Mikkel M. Sagplass f.1887, Sagplassen.
Gift 1914 med Emma Eriksdtr. Bellingmoen, f.1892 i Brumunddal.
Bosatt Barkald vokterbolig 1934-1935. (Se Høieggen vokterbolig).

 

Johannes Vold f.1899, Røros. - Antatt 1920 som stasjonsbetjentaspirant.
På grunn av innskrenkninger ble han oppsagt i 1921.
Arbeidet som sesongarbeider ved linjen. Tjenesteansiennitet fra februar 1921. Ble banevokteraspirant februar 1925.
Lønn pr dag kr. 7.10. - Banevokter i 1935 ved Barkald. Baneformann 1946. Død 1976 i Stor-Elvdal.
Gift med Klara Banken, f. 1896 på Koppang. Død 1982 i Stor-Elvdal.
Bodde i Barkald vokterbolig fra 1935 til 1938.

Barn: Født: Død:
Ina Marit

Ole Magnus Banken 1931 Stor-Elvdal Flyttet 1960 fra Alvdal
Død 1995 i Stor-Elvdal

John Pedersen f.1910, Bellingmoen stoppested.- Sønn av banevokter Hågen Pedersen og Goro Johnsdatter.
Ansatt NSB 1937. Ansatt banevokter 1938 ved 132. avd. Barkald.
Gift med Lilly Aaeng, f.1913, Molde. (se Bjørge i Alvdal bygdebok).
Se mer om familien under Nesteby vokterbolig.

 

Oskar M. Talbak f.1913 i Løten, - Begynte som sesongarbeider i 1933. Antatt 1935. 
Ansatt banevokter 1940, baneformann 1950. Død 1995 i Ringsaker
Gift med Jenny Marie Braathen, f.1913 i Løten, død 1992 i Ringsaker
Bodde i Barkald nye vokterbolig fra 1940 til 1942.

Barn:

Født:

Annet:

Berit

1941 Barkald "nye" vokterbolig  

gift Slaatten, Ridabu

Rolf Rasmussen f.1915 Koppang. Begynte som sesongarbeider 1932. Tjenesteansiennitet fra september 1935.
Antatt 1941, banevokter 1942, baneformann 1953. Død 1980 i Ringsaker.
Gift med Gerda Øverli, f.1913 på Hanestad. Død 1996 i Ringsaker.
Bosatt Barkald nye vokterbolig fra 1942 til 1948.

Barn:

Født:


Annet:

Arne

1938


Gunvor Ragnhild

1941 Hanestad


gift Flatby, Brumunddal

 

Petter Kristiansen, f. 1897, Lillestrøm. Begynte som anleggsarbeider i 1917. 
Ansatt banevokter 1936, baneformann 1949. Død 1967 i Rælingen.
Gift med Magna Bjørnholt, f. 1917, Rælingen. De har 5 barn. Alle utflyttet da de var bosatt i Barkald vokterbolig. 
Bosatt her først på 1950-tallet. Flyttet tilbake til Oslo distrikt.

Ivar Strand, f.1927, Dovre. - Begynte som sesongarbeider i 1945, banevokter 1952. Død 2008 på Dovre.
Gift med Oddbjørg Nystuen, f.1926 i Sel.
Til Barkald i september 1952. Bodde her til februar 1955. - død juni 2008. 

Barn:

Født:

Annet:

Vidar

1953 Barkald "nye" vokterbolig


døde 2007 Skedsmo

Aase Kari

1957


 

Hans Haraldsen, f.1930. - Banevokter 1955.
Gift med Edith Haraldsen, f. 1931.
Bosatt i Barkald nye vokterbolig 1955-1959.

 

Ola Karlstad, f.1926 på Koppang. - Sesongarbeider i 1946. Tjenesteansiennitet fra september 1948. 
Banevokter 1953, baneformann 1955. Død 2005 på Koppang, Stor-Elvdal.
g.m. Inger Randi f. Øien, 1934, Koppang. Død 1978 på Koppang, Stor-Elvdal.

Barn:

Født:

Annet:

Anne Siri

1958 Barkald stasjon


gift Stensløkken.

Lars Ola

1969 Koppang


Bosatt Koppang

Bosatt på Barkald stasjon i 1958, 2. etasje. Flyttet til Barkald nye vokterbolig i 1959. Flyttet til Koppang mai 1965.

Til toppen av siden

2. Barkald stasjon      
(NSB-km.304.46 fra Oslo – 453 m .o.h.).

Rettinger og tilføyelser?

Jens Nilsen, f.1848 Morskogen. Sønn av Nils Olsen Hageløkkeneie og Olia Jensdatter.
Før han begynte på jernbanen arbeidet han som skinnfellmaker.
Ansatt NSB desember 1873 som portør Stasjonsmester Koppang desember 1875. 
Første stasjonsmester ved Barkald fra åpningen 1.juli 1878.
Stasjonsmester ved Morskogen 01.01.1885.- Døde 1888 på Ulvin stasjon (Morskogen).
Gift med Syverine Nilsdatter, f.1845 på Helgøya, - døde 1915.            

Barn:

Født:

Annet:

Otilie

1873 Nes Hedmark

g.m. lærer Ellingsen, Levanger

Hulda

1875 Hamar

død 1881 Barkald
Josefine 1877 Hamar g.m. maler Karlsen, Sv.

Nils

1878 Barkald stasjon

ugift

Hulda

1881 Barkald stasjon   

død 1882

Halfdan

1881 Barkald stasjon

ugift

Sigurd

1883 Barkald stasjon

ugift
Dagny 1887 Ulvin stasjon (Morskogen) ugift

 

Wilhelm Rikard Sanner, f.1858, Oslo.
(Sønn av lokfører Hans Sanner, f. 1824 i Asker, - død 1892, og Jakobine Sanner, f.1820 i Ås, - død 1898).
Antatt NSB 1875, Stasjonsmester ved Barkald fra 1885 til 1892.
Senere stasjonsmester ved Atna 1892, Hanestad 1895, Tretten 1896, Brumunddal 1898 og Koppang 1903.
Ble pensjonist juli 1921. Aktiv skytter og jeger. Var formann i Urstrøms Skytterlag 1889/90- Døde 1940.
Gift med  Anna Bolette, f. Hindrum, f.1857, datter av stasjonsmester Alfred Hindrum, Auma stasjon. Hun døde 1930.
Før de ble gift fikk han en datter med Ragnhild O. Gjermundsløkken:
Oline (Rikardsdatter), f. 1882 Gjermundsløkken, konfirmert 1896, bosted Gjermundsløkken. Gift i Folldal.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Jenny Nicoline

1885 Vang H.

1900 Hamar 

 

Harald Marius

1886 Barkald stasjon

 

 

Wilhelmine

1889 Barkald stasjon

1905 Koppang

bosatt Tynset

Alf Landgraff

1891 Barkald stasjon

1908 Koppang

 

Amalie Fredrikke   

1893 Atna

1908 Koppang

Gift med Erik Storstrøm

Agnes

1895 Hanestad

1910 Koppang

 

Ragnvald Christian

1899 Brumunddal

1915 Åmot kirke

bosatt Koppang  

Gudrun

1901 Brumunddal

 

 

 

Hermann Jansen Blegen, f.1853 Fet. -  Sønn av Jahn Jensen Blegen og Maren Hansdatter.
Antatt NSB 1877. Ekspeditør ved Barkald fra 1892. Stasjonsmester ved Jessnes 1894,
ekspeditør ved Morskogen 1903, Tangen 1910. Pensjonist fra 1917. Bosatte seg i Hamar. 
Aktiv i Indremisjonen med bl.a. søndagsskole. Døde 1933.
Gift med Helene Haslie f. 1857, - død 1926.                        

Barn:

Barn: Født: Bosted ved konfirmasjonen:
Ruth Margit 1899 Kristiania 1914 Tangen stasjon

 

Tollef Nilsen Moren, f. 1851 Åmot, -  Antatt1875.- Banevokter, skinnegangsformann (se Bellingmoen vokterbolig).

Ekspeditør ved Barkald 1894. Stasjonsmester fra juli 1910. - død 1913.
Gift med Helene Olsdtr. Midtskogen, f. 1854 Øvre Rendal. - død 1947.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Nils Oskar

1880 Høieggen vokterbolig

 

Jernbaneekspeditør

Anne Beate

1885 Hamar

1900 Barkald stasjon

Gift med Peder Urstrømmen

Trygve Halfdan

1889 Elverum

1904 Barkald stasjon

Konduktør NSB

Helga Bergljot

1899 Barkald stasjon

1914 Urstrømmen

 

 

Nils Eriksen Holland,. f.1870, Skrautvål, Nord-Aurdal. Sønn av Erik Knutsen og Astrid Nilsen Dalen.
Antatt NSB 1894. Kontorist Otta, Stasjonsmester ved Barkald 1913. Stasjonsmester ved Kvam 1917.
Pensjonist 1929. - død 1952.
Gift med  Hanna J. Evensen Borkrud,f.1870, - død 1937.  

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Arnfrid

1896 Øyer                                            

1911 Vang H

Einar

1897Øyer

1912 Vang H

Stasjonsmester
Strandkykkja

Erling

1899 Ringsaker

1914 Barkald stasjon


Død 1949

Jenny

1900 Furnes

1916 Barkald stasjon


Sverre

1905 Otta

1920 Kvam stasjon


Ragna

1907 Otta

1922 Kvam stasjon


Gudrun

1910 Vang H.

1925 Kvam stasjon


Kitty Johanne

1913 Barkald stasjon (døpt Vang H)

 


Nancy Helene

1916 Barkald stasjondød 1917 Barkald  

 

Johan Hansen f.1872 Elverum. - Antatt NSB 1900. Stasjonsmester Barkald fra 1917 til 1922.
g.m. Ingeborg Elise Edvardsdtr., f.1873, død 1918. Mer om familien se Alvdal Stasjon.

 

Josef Førde, f.1898 Hamar. Antatt NSB 2. juli 1915. Ansatt telegrafist ved Barkald stasjon  juli 1918.
Overflyttet  Elverum 1919, til Hamar 1922. Kontorist (jernbaneekspeditør) 1936, jernbanefullmektig 1947, 
bestyrer ved NSB Reisebyrå 1949, og stasjonsmester ved Hamar stasjon 1958. - Pensjonist 1963.
Aktiv i motstandsbevegelsen under krigen, med kontaktnett blant NSB-personalet i bl.a. Østerdalen med 
spredning av bl.a. illegale aviser. Måtte rømme til Sverige i 1943. Død 1975 Hamar.

 

Johan Mauritz Høye, f.1879, Øvre Rendal. Antatt NSB mai 1903.
Telegrafist ved Tynset og Hanestad før han kom til Barkald stasjon som telegrafist i 1922. Stasjonsmester fra mars 1923.
Pensjonist fra september 1928, død 1932.
Gift med Sofie f. Heggelund, f.1887. 

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Ingeborg Solveig

1907 Tynset

 

Erik Alfred

1908 Tynset

1923 Ø. Rendal

Sigrid

1910 Tynset

1925 Barkald stasjon

Johan

1912 Hanestad

1926 Barkald stasjon

Simon

1914 Hanestad

 

Arne

1916 Hanestad

 

Odd

1918 Hanestad

 

Reidun

1921 Hanestad  - død

 

Dortin Dag

1922 Barkald stasjon

                                                                      Død

Reidun Sofie

1924 Barkald stasjon

 

Kristian Olsen Hagen, f.1900 Stange. Sønn av baneformann Ole Hagen og Hilda Evensen, begge født i Stange.
Antatt NSB juli 1917. Ekspeditør ved Barkald  fra januar1927 til 1930. Bestyrer fra februar 1929.
Senere bestyrer ved Ring stasjon fra juli 1937 til høsten 1940.
Flyttet til Kvam under krigen. Tjenestegjorde deretter ved Hamar og Veldre.
Til Strandlykkja februar 1949 til mai 1952. Tilbake til Hamar og arbeidet ved rutekontoret og togledelsen.
Ansatt på Dal januar 1957 og Bryn april 1959. - Pensjonist september 1962. - døde 1984.
Gift med Helene Sofie f. Rasen 1902 i Stange. 

Barn:

Født:

Synnøve

1928 Espa

Ove

1932

Knut Henry

1937

Rolf Eliassen, f.1898 Romedal. – Antatt NSB 1918. 
Bestyrer (ekspeditør) ved Barkald stasjon fra november 1930 til 1933.
Bestyrer ved Verma 1940, Nakksjø 1949, stasjonsmester ved Stai juli 1951 og Flisa sept.1957.
Pensjonist fra november 1959. - Død 1981.
Gift med Lidia f. Tonberg 1904.

Barn:

Født:

Reidar

1928 Åndalsnes

Oddvar

1931

 

Bjarnhild Pedersen, f. Myrvang f.1896 i Åmot. - Ansatt ekspeditrise fra desember 1933 til 1949.
Gift med Per (Peder) Pedersen, f.1891. Stor-Elvdal. - Ansatt banevokter 1918, Hanestad.
Baneformann 1922. Pensjonist 1956.  - død 1986.
Flyttet til Åker ved Hamar.  

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Per Brynjulf

1917 Stor-Elvdal

1932 Barkald vokterbolig

Oddlaug Borgny

1919 Granviken vokterbolig

1934 Barkald stasjon

Ester

1922 Hanestad

 

Aase

1927 Barkald vokterbolig

 

Aslaug

1929 Barkald vokterbolig

 

Se Solhøy i Alvdal bygdebok.

 

Jon Pedersen, f.1887, Kulstuen - død 1969. Banevokter fra juni 1920.
Gift med Gurine Rasmusdtr.
Uhlen, f.1883, Nesteby vokterbolig-  død 1962.
Se Nesteby vokterbolig og Skoglund i Alvdal bygdebok.
Bosatt Barkald stasjon fra 1949 til 1952.
Se mer om familien under Barkald vokterbolig.

 

Trygve Nylund - f.1928, Hamar. - Antatt NSB 1945.
Til Barkald som stasjonsbetjent fra mai 1949 - til juli 1957. Familien flyttet til Elverum 1957.
Sluttet NSB 1975.
Gift med  Aase Eldrid Solvang f.1933 (se Glåmlia i Alvdal bygdebok)

Barn:

Født:

Turid

1952 Barkald stasjon

Arnfinn

1953 Barkald stasjon

Grete

1956 Barkald stasjon

Olav

1964 Elverum

Erik Ragnar Øsmundseth - f.1927. - Antatt NSB 1946.
Til Barkald som stasjonsbetjent fra oktober 1957 til august 1961.

 

Einar Mamelund - f.1930. Bratland, Bøverbru. Antatt NSB 1948.
Til Barkald som stasjonsbetjent fra april 1962 til august 1963. Til Skotbu september
1963 til april 1969.
Gift med Jorun Mamelund f.1933 Østre Toten.  

Barn :

Født:

Erik

1958 Furnes

Bård

1962 Barkald stasjon

 

Kåre Torbjørn Kjelsrud, f.1925 Vinger. Sønn av Klaus Kjelsrud og Thora f.Kristiansen.
Antatt NSB 1953. Til Barkald som  stasjonsbetjent fra 1964 til 1985.
Overflyttet til Tynset der han ble ansatt som skiftekonduktør. - Sluttet NSB i 1987.
Gift med Lill Randi, f. Haugen, 1930 Åndalsnes.  

Barn:

Født:

Stein Kåre

1951 Åndalsnes

Liv Randi

1953 Åndalsnes

Berit Tove

1954 Åndalsnes

Klaus Jonny

1956 Åndalsnes

Kåre T. Kjelsrud var den siste som var ansatt ved Barkald stasjon.

 

Til toppen av siden

        

3. HØIEGGEN  vokterbolig        
(NSB-km.308.50 fra Oslo)
(Mellom Barkald og Bellingmo)

Rettinger og tilføyelser?

Anders Guttormsen, f.1845, i Øvre Folldal. - Ansatt banevokter 1877 ved 19. avd. Øksna.
Overflyttet til 30. avd. Stai mars 1879, til 41. avd. Barkald april 1882. Ansatt baneformann juni 1885.
Bygde Solheim (Skredrommet). Sluttet  ved NSB mai 1896. Solgte Solheim (Skredrommet)
og flyttet til Tøfthaugen, Ø.Folldal. Ansatt på ny som banevokter ved Barkald januar 1898.
Baneformann februar 1901 Lena. Flyttet til Kolbu juli 1907.
Ble pensjonist i 1911. - Døde i 1920.
Gift med Marit Syversdatter, f.1849, Stubbhaugen, Sel.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Mari 1873 Vågå 1887 Kveberg Gift med Hans Bellingmoen, reiste til USA 1909
Syver 1875
død 1876 Rennebu

Maria

1877 Haardnesmoen

1891 Lilleelvdal stasjon

utvandret til USA

Sofia

1879 Høieggen vokterbolig

1893 Haardnesmoen

utvandret til USA 1906

Karoline

1881 Haardnesmoen

 

død 1887

Gustav

1884 Høieggen vokterbolig

 

død 1887

Johan 

1886 Haardnesmoen

 

utvandret til USA

Karoline

1889 Haardnesmoen

 

utvandret til USA 1909

Gustava

1892 Haardnesmoen

 

død 1974  

Amalie

1896 Tøfthaug, Folldal

 

 

 

Ole Andersen, f.1850 i Stange. Ansatt banevokter november 1877 Atna.

Stasjonert Espa 1893. Til Lilleelvedalen, bosatt Høieggen vokterbolig ca 1878 til ca 1881.

Gift 1878 med Berte Olsdatter, f.1852 i Furnes.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen: Annet:

Olaf

1879 Høieggen vokterbolig

1894 Espa

Karen

1881 Høieggen vokterbolig

1896 Espa vokterbolig

August

1883 Sagbekken vokterbolig


1898 Espa

Kristian 1885 Sagbekken vokterbolig 1900 Espa?
Bertin 1887 Sagbekken vokterbolig
død 1890 Sagbekken vokterbolig
Lars 1889 Sagbekken vokterbolig 1904 Espa
Berthine 1891 Sagbekken vokterbolig 1906 Vestby, Espa
Ottine 1893 Espa vokterbolig 1908 Vestby, Espa
Hjalmar 1895 Espa vokterbolig 1910 Vestby, Espa
Signe 1898 Espa vokterbolig 1913 Vestby, Espa

Ole Paulsen, f. 1851 Løten. - Banearbeider, Skinnegangslegger. -  Arbeidet senere som maler.
Bosatt i Høieggen vokterbolig i 1880 da han giftet seg med Ingrid Simensdatter. f.1848, Landfastøyen (Synner Øyen). Hun døde i 1933.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen: Annet:

Syverin

1881 Landfastøyen (Synner Øyen)død 1883 Kveberg (Bortistuen)

Ole Syverin

1883 BortistuenHjalmar 1885 Haardnesmoen 1900 Nesteby


Sigurd 1888 Kvebergsjordet 1904 Landfastøien (Synner Øyen) se Synner Øyen og Nymoen
Kristian 1894 Øikletten 1908 Landfastøien (Synner Øyen) Død 1964 (Slåøien)

Se Sømoen i Alvdal bygdebok.

 

Jon Eriksen Slåen, f.1853 Sel. Linjearbeider. Død 1916 Slåøien.
g.m. Marit Simensdatter Landfastøyen, f.1852, d. 1882.

Barn:

Født:

Annet:

Brynhild

1882 Høieggen vokterbolig

død 1893 Landfastøyen

Se mer om familien under Bellingmo vokterbolig.

 

Håkon Halvorsen, f.1858, Åsnes i Solør. Sønn av gårdbruker Halvor Berntsen Karlstad og Johanne Olsdatter. 
Ansatt banevokter juni 1885 ved Barkald, baneformann desember 1904 ved Barkald.
Pensjonist desember 1922. Død mars 1935 i Alvdal.
Gift med Emilie Kristensdatter Sagstuen, f.1860, Elverum. Datter av Inger og Kristen Sagstuen. Død 1930 i Alvdal.
Fra 1899 bygde de opp småbruket Nymoen.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Inga Kristine

1883 Elverum

 


død 1897 Høieggen vokterbolig

Håkon Hjalmar

1884 Elverum

1899 Nymoen       


Baneformann, se Barkald vokterbolig

Johannes

1886 Høieggen vokterbolig

1901 Nymoen


Lok.pusser, g.m. Berit Pedersdatter Brandsnes

Emilie Charlotte

1887 Barkald vokterbolig

1902 Nymoen


g.m. Mathias Pedersen Brandsnes

Alfred

1889 Høieggen vokterboligdød 1893 Høieggen vokterbolig  

Halvor

1892 Høieggen vokterbolig

1906 Nymoen


Lok.pusser, g.m. Lina Sagdal, Tynset

Alfred

1894 Høieggen vokterbolig

1908 Nymoen


Lok.pusser, g.m. Magna Hugubakken, Tynset

Emma Oline

1896 Høieggen vokterbolig

1911 Nymoen


g.m. Harald Dille, Røros

Kristian

1897 Høieggen vokterbolig

1912 NymoenBaneformann, g.m. Ingeborg Moen, Tyvold

Inga Kristine

1899 Nymoen

1915 Nymoen


1.g.m. Petter Holm, Røros
2. g.m. Godtfred Pedersen

Helga Elise

1901 Nymoen

1916 Nymoen


g.m. Ole L. Holm, Røros

Olaf

1904 Nymoen

1919 Nymoen


Linjebarbeider, død 1926
Emilie hadde sønnen Johan før de giftet seg. Faren var garver Syver Martinsen Dahl, f. 1858 i Kristiania:
Johan 1880 Elverum 1895 Høieggen vokterbolig død 1907

Se mer om familien under Nymoen i Alvdal bygdebok.

 

Ingebreth (Embret) Eriksen Lo, f.1856, Oppdal. Ved folketellingen 1875 var han bosatt i jernbanebrakke  under matr.nr. 407 Aursjøbekken som ugift.
Hans mor, Marie Larsdatter Lo, f. 1824 Oppdal, forestod husholdningen. 
Ansatt 1879. Banevokter fra juni 1884. Død 1948.
Gift 1889 med Berte Jonsdatter, Strand, f.1867. Død 1953.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:    Annet:

Einar

1889 Høieggen vokterbolig

1904 Solvang

Jon

1891 Høieggen vokterbolig

1906 Solvang

Kristian Moltke

1893 Høieggen vokterbolig

1907 Solvang - død 1918

Asbjørn

1896 Strand

1910 Solvang                                se Glåmlia

Erling

1898 Solvang

1912 Solvang                                Bosatt Hanestad

Bjarnhild

1899 Solvang

1914 Solvang                              

Leif Gisle

1901 Solvang

1916 Solvang                                se Mo

Magne Jarl

1906 Solvang

1920 Solvang

Se Solvang i Alvdal bygdebok.

 

Knut Halvorsen, f.1849, Løten. Sønn av gårdbruker Halvor Knudsen og Anna Christensdatter. 
Ansatt NSB 1879, baneformann fra mars 1881 Koppang. Morskogen desember 1889, Stai september 1893, Barkald juni 1896. 
Pensjonist fra april 1915. Død januar 1933.
Gift med Oline Gudbrandsdtr., f.1854, Nordskogbygda, Elverum. Død juli 1916 Granberg, Løten.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Halvor

1883 Frøsa

1897 Høieggen vokterbolig

 

Anne

1884 Frøsa

 

 

Gustav

1887 Frøsa

1901 Høieggen vokterbolig

Se nedenfor og Tufthaugen i Alvdal bygdebok

Augusta

1889 Frøsa

1903 Høieggen vokterbolig

 Død 1909

Ragnhild

1891 Eidsvoll 

1905 Høieggen vokterbolig

 Død 1968 Hamar, ugift

Karen Oline

1896 Barkald stasjon

1910 Strand

Død 1975 Løten, ugift 

 

Gustav Knutsen, f.1887 Frøsa vokterbolig, Storelvdal. Sønn av baneformann Knut Halvorsen og Oline Gulbrandsdatter (se over).
Banevokter 1913 Barkald. Midlertidig baneformann 1922 Barkald. Baneformannkurs avsluttet november 1923. 
Fast baneformann fra juni 1924. Sluttet NSB februar 1943.
Aktiv i kristent arbeid i Bellingmo Pinsemenighet, senere Alvdal og Bellingmo Pinsemenighet. Død 1953.
Gift 1908 med Eline Juliusdtr. Mikkelsen, f.1879 Bellingmoen vokterbolig, datter av baneformann
Julius Mikkelsen og Oline Andersdatter. (se Bellingmoen vokterbolig). Død 1966.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Oline

1909 Elverum

1924 Tufthaugen

død 1968, g.m. Arvid Nordby

Julius

1911 Alvdal

1926 Tufthaugen

Se Nesteby vokterbolig og Røysa

Olaug

1913 Bellingmo

 

død 1995, g.m. Johannes Bårdli

Knut

1915 Høieggen vokterbolig

 

død 1978, g.m. Randi Telle

Astrid

1918 Tufthaugen

 

død 1991, g.m. Bergfinn Øvermo

Gudmund Egil

1921 Tufthaugen

 

død, g.m. Helene Olsen

Se Tufthaugen i Alvdal bygdebok.

 

Simen Olsen  Aspaas, f.1885.  -  Ansatt Banevokter februar 1911. Pensjonist 1945.

Død 1958 Tynset.
Gift med Anne Olsdatter, Barkald f.1888. (se Barkald-gården i Alvdal bygdebok), - Gift 1915, bodde da i Granviken vokterbolig.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Gunvor

1916 Høieggen vokterbolig

1930 Kjæreng vokterbolig

Ragna

1917 Høieggen vokterbolig

1931 Kjæreng vokterbolig

Oddbjørg

1919 Måna vokterbolig

1933 Måna vokterbolig

Ola

1921 Aspås Tynset

 

Gunnar

1923 Teige Tynset

 

Per

1924 Teige Tynset

 

Anne Solveig

1928 Aspås Tynset

 

Leif

1930 Aspås Tynset

 

Magne

1933 Aspås Tynset

                                                          Død 2009

 

Mikkel M. Sagplass f.1887, (se Sagplassen i Alvdal bygdebok). Begynte som aspirant i 1914 ved 140 avd. Barkald.
Ansatt banevokter januar 1916 (Granviken vokterbolig). I 1919 stasjonert 38. avdeling Hanestad (Granviken). 
Baneformann 1938 Koppang. Pensjonist oktober 1949. Død 1958 Tynset.
Gift 1914 med Emma Eriksdtr. Bellingmoen, f.1892 i Brumunddal.
Datter av baneformann Erik J. Bellingmoen og Hanne Marie Hansdtr. Viggen.
(Se Barkald vokterbolig og Sveheim i Alvdal bygdebok). Død 1952 Tynset.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Magne Edvin

1915 Furuheim

1929 Glåmlia

Lok.pusser, død 1982. G.m. Karen Vardenær, f. 1914, d. 2005

Bjarne

1917 Granviken vokterbolig

1931 Glåmlia

Banearbeider, g.m. Helene Ødegård

Målfrid

1919 Høieggen vokterbolig

1933 Glåmlia

g.m. Sverre Velten

Esther

1924 Høieggen vokterbolig

 

g.m. Magne Øyen, død 1943

Magnar Egil

1927  Glåmlia

 

 Død 1998 Tynset

Mikkel Sagplass bygde Glåmlia omkring 1925, men solgte stedet. Bosatt Barkald vokterbolig fra 1934 til 1935.
Flyttet deretter til Koppang. (Se Glomlia i Alvdal bygdebok).

 

Til toppen av siden

 

        

4. Bellingmoen vokterbolig og stoppested         

(NSB-km.312.14 fra Oslo – 476 m .o.h.).

Bellingmoen fra 01.08.1898. - Bellingmo fra 23.04.1921.

Rettinger og tilføyelser?

Tollef Nilsen Moren, f.1851, Åmot. Skinnegangsformann. - Banevokter. Gift med Helene Olsdatter, f.1854, Ø. Rendal.
Dødfødt barn i 1879 Bellingmoen vokterbolig
Se mer om familien under Barkald stasjon.

 

Julius Mikkelsen, f.1856, Løten. - Banevokter fra 1877 Barkald, Bellingmoen 1895. - Død 1909.
Gift med Oline Andersdatter, f.1857.  Død 1941.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Lise

1877 Løten  

1891 Nordrum – død 1919

g.m. Martin Nordmo. - se Nordmo i Alvdal bygdebok

Eline

1879 Bellingmo vokterbolig

1893 Nordrum

g.m. Gustav Knutsen. - se Tufthaugen i Alvdal bygdebok

Marie

1881 Bellingmo vokterbolig

1896 Nordrum

g.m. John Ness. - se Ne'er Hardneset i Alvdal bygdebok

Albert

1884 Bellingmo vokterbolig

1899 Nygård

se Eggset i Alvdal bygdebok

Olava

1887 Bellingmo vokterbolig

1901 Nordrum

g.m. Anders Steien,- se Nordistuen Steien

Johan

1889 Nordrum

1904 Nygård

se Nygard i Alvdal bygdebok

Emma

1892 Nordrum

1906 Nygård 

g.m. Asbjørn Solvang, - se Glåmlia i Alvdal bygdebok

Se Nordrum og Nygard i Alvdal bygdebok.

 

Peder Holgersen, f.1857, Nøste i Nesset. -  Banevokter. Gift 1881 med Karen Sofie Jonsdatter, f.1855, Åmot

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Olga Merkedes

1881 Bellingmoen vokterbolig

 

død 1882 Bellingmoen vokterbolig

Holger Ulrik

1883 Bellingmoen vokterbolig

 


 

Jonas Johannesen (eller Johansen), f. 1837 Raggjær socken, Sverige. Banevokter.
Gift med Brita Stina (Kristina eller Christine) Andersdatter, f. 1837, Grinstad socken, Dalsland, Sverige.
Død 1903 Bergerønningen.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Anne Maria

1869 Bragernes, Drammen

1883 Bellingmoen vokterbolig

Hilda Mathilde 1871 Skaugumeie, Asker 1885 Furuholmen vokterbolig

Se Klettli og Huset, Brandvold søndre i Alvdal bygdebok.

 

Peder Avlesen, f.1849 på Norsen Kveberg. Sønn av Avle Johnsen fra Norsen Kveberg og Maria Pedersdtr. fra Trøen på Kveberg.
Peder ansatt banevokter 1884. Var stasjonert Barkald i 1890. Lønn i 1887 var kr 58,- pr. måned.
Flyttet til Bellingmoen vokterbolig. Kjøpte Øver Bellingmoen i 1892. Han sluttet på jernbanen i 1903,  og flyttet til Øver Bellingmoen. Peder (Per) døde i 1942.
Gift 1873 med Berte Håkensdatter Langodden f.1849.  Død 1913.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Hågen

1873  Langodden

1887 Bellingmoen vokterbolig

Se nedenfor

Maria

1876 Langodden

1891 Bellingmoen vokterbolig

Maria Pedersdatter var ekspeditrise ved 
Bellingmoen Stoppested i 1905, og endel år til 1920.

Andreas

1880 Langodden

1894 Bellingmoen vokterbolig

Se Heimen

Bosatt i 1900: Peder Martin Pedersen f. 1891 Midtskogsbroen. Fostersønn.

 

John Eriksen Slaaen, f.1853 Vågå. Ansatt februar 1880, baneformann fra juni 1884. Døde1916 i Slåøyen
Gift 1. gang med Marit Simensdatter Øien, f.1852 Gammelstuhaugen - døde 1882 i Slåøyen.  

Barn:

Født:

Annet:

Brynhild

1882 Høieggen vokterbolig

død 1893 Slåøyen  

Gift 2. gang med Ingeborg Pedersdatter f.1833 fra Gammelstuhaugen - død 1900. Ingen barn.

Bosatt i 1891: Peder Pedersen, f. 1824 Lille Elvedalen. Ugift svoger.

Omkring1891 bodde familien i Bellingmoen vokterbolig. Kjøpte Slåøyen i 1892/93 og flyttet dit.
Gift 3. gang med Oline Simensdatter f.1863, Synner Øya - død 1933 i Slåøyen.  

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen: Annet:

Emil

1903  Landfastøien (Slåøyen)

1917 Slåøyen død 1926 Slåøyen  

Se Slåøyen i Alvdal bygdebok.

 

Hågen Pedersen, f.1873 på Langodden. Sønn av Peder Avlesen og Berte Håkensdtr. Langodden.
Ansatt Banevokter august 1902, 42. avd. Gikk av med pensjon i januar 1938. Flyttet da til Øver Bellingmoen. Døde september 1969.
Gift 1906 med Goro Jonsdatter, f.1880, Bortistuen Kveberg.– død 1913. Goro var ansatt ekspeditrise. Tidsrommet usikkert.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Borghild Katrine

1906 Bellingmo stoppested

1920 Bellingmo stoppested

Borghild var muligens ekspeditrise en tid.
Tidsrommet usikkert, men mulig 1922 til 1928.
Se Ne'er Øya.

Paul Johan

1907 Bellingmo stoppested

1922 Bellingmo stoppested

Se Måna

Jon

1910 Bellingmo stoppested

1925 Bellingmo stoppested

Se Nesteby vokterbolig

Karen

1912 Bellingmo stoppested

1927 Bellingmo stoppested   

Død 1932

2. gang gift 1923 med Ida Rasmusdtr. Uhlen, f.1893 i Nesteby vokterbolig.
Datter av banevokter Embret R. Uhlen og Else Iverdtr. Grote. -  Ansatt ekspeditrise i januar 1928.
Sluttet i 1938 da Hågen gikk av med pensjon. Døde november 1963.

Barn:

Født:                                                            Annet:

Gudrun Elise

1923 Bellingmo stoppested

Ragna Helene

1925 Bellingmo stoppested

Einar

1928 Bellingmo stoppested

Arne

1931 Bellingmo stoppested            død 1984

Se Øver Bellingmoen i Alvdal bygdebok

 

Morten Mikkelsen, f.1884, Tynset. Sønn av baneformann Mikkel Hansen f.1862 Vågå, og Elia Mortensdatter, f.1865.
I 1907 var han visitør ved Taugbanen, og bosatt Støheim. Ida Petronelle var tjenestepike og bosatt Støheim.
Ansatt banevokter februar 1908, -  baneformann fra juni 1915. Stasjonert ved Bellingmo fra 1916. - 42. avd.
Kjøpte eiendommen Fredly av lærer Paul Viggen i 1920. Bosatt her til 1925 da han solgte eiendommen til Ragnvald Aaeng.
Flyttet til Ringebu og senere til Losna. Døde i 1937.
Gift i Alvdal 1907 med  Ida Petronelle Olsdatter, f.1885 i Trysil. Ansatt ekspeditrise ved Losna 1926. Døde på Losna november 1938.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Johan Olav

1907 Steien

1922 Fredly, Alvdal

Anna

1909 Imsa vokterbolig, Stor-Elvdal

1923 Fredly, Alvdal

Elida Marie 1911 Løten 1925 Bellingmo

Ingrid

1919 Bellingmo stoppested

1934 Losna stasjon

Magne

1922 Fredly

 

Gurin Avlesen, f.1892 i Nyeggen vokterbolig. Sønn av baneformann John Avlesen og Ingrid Andersdatter.
Begynte NSB mai 1909, - Banevokter april 1914, Granviken vokterbolig, ved 39. avdeling Barkald i 1919, samme bosted.
Bodde 1920 til 1922 ved Bellingmo stoppested. -  Baneformann februar 1922 ved Fåvang.
Flyttet til Barkald vokterbolig 1924.
Familien flyttet i 1925 til Bellingmo stoppested igjen. - Sluttet i NSB i 1952. - Døde 1979. 
Aktiv i politisk arbeid. Medlem av kommunestyret i 16 år, medlem av formannskapet, skolestyret, forsorgstyret, 
overformynderiet og forliksrådet i en rekke år.  Formann i styret for Alders- og Sjukeheimen som stod ferdigbygget i 1958. 
Aktiv i kristent arbeid, og var forstander for Pinsemenigheten i en årrekke.

Gift 1914 med Berte Marie Flatås, f. 1893, Nedre Beitrusten Folldal.
Ekspeditrise ved Bellingmo 1920 -1922, og fra 1938 til 1952. Pensjonist 1952.   Døde 1969.
Bertes mor, Margrete Flatås, f. 1870 Folldal, var bosatt hos familien fra 1930-årene til hun døde i 1951. Deltok i husarbeid og fjøsstell.

Barn:

Født:

Annet:

Jenny

1915 Nysted

død 1929 Bellingmo stoppested

Magna

1916 Nysted

g.m. Brynjulf Berger. Død 1998 Hamar

Ingrid

1919 Granviken vokterbolig

død 1919 Granviken vokterbolig

Ingrid

1920 Bellingmo stoppested

Se Røysa i Alvdal bygdebok. Død 2003 Alvdal

Aslaug

1923 Fåvang

død 1939 Bellingmo stoppested

John

1926 Bellingmo stoppested

Inspektør NSB. Død 1991 Hamar

Jenny

1929 Bellingmo stoppested

død 1954 Nysted

Harald

1932 Bellingmo stoppested

Tidl. stasjonsleder Koppang stasjon, bosatt Koppang

Bjarne Gunnar

1935 Bellingmo stoppested

død 1947 Bellingmo stoppested

Annar

1937 Bellingmo stoppested

Tidl. stasjonsleder Tynset stasjon, se Nystad i Alvdal bygdebok

Se Nysted og Nystad i Alvdal bygdebok.  

 

Sivert Hovde f. 1905,  tjenesteansiennitet fra april 1926. Baneformann 1950, Drammen distrikt. Død 1981 Nome kommune.
Gift med Anne Åsine Hovde, f. 1896. Ansatt ekspeditrise ved Bellingmo 1952 til 1955. Død 1972 Nome kommune.
Hadde to døtre da de var bosatt på Bellingmo.

Bodde på Bellingmo stoppested fra 1952 til 1955.

 

Karl Kristian Svendsen, f.1914 i Narvik. Begynte som sesongarbeider i 1932, banevokter 1942. 
Bosatt Hunndalen (Katterat). Baneformann 1950. Flyttet til Elsfjord. Derfra flyttet familien til Bellingmo i mai 1955. Døde 1965.
Gift med Astrid Olaug Olaisen, f.1915 i Dyrøy. Ansatt ekspeditrise i tiden 1955 til 1964. Døde i 1990.

Barn:

Født:

Annet:

Synnøve

1937 Sandsøy, Bjarkøy kommune

g.m. Knut Hårdnes, død 2007, Ø. Bellingmoen

Aud Karin

1938 Strømsnes, Hunndalen

g.m. Arne Pedersen, se Øver Bellingmoen, død 1984

Laila

1940 Hunndalen (Katterat)

g.m. Alf Sølna, død 2008

Bodde på Bellingmo stoppested fra 1955 til 1964.

 

Rolf Berntsen, f.1905 på Hauerseter i Ullensaker. Begynte som ekstraarbeider 1919. Tjenesteansiennitet fra mai 1923. 
Banevokter i 1935, baneformann 1942. Stasjonert Bottheim 1957 til 1964. Bellingmo fra 1964 til 1967. Pensjonist i 1967. Død 1984 i Eidsvoll.
Gift med  Gusta Kristine Sandvoll, f.1899 Nannestad. Ekspeditrise ved Bottheim fra oktober1957 til hun ble ansatt ved Bellingmo stoppested desember 1964. Pensjonist fra mai 1966. Død 1979 i Eidsvoll.

Barn:

Født:

Annet:

Einar Karsten

1926 Hauerseter

Baneformann ved NSB. Død 1970 i Vefsn

Gunnar Johan Rudolf

1927 Hauerseter

Vognvisitør

Finn

1929 Hauerseter

Stasjonsbetjent. Død 1986 i Bærum

Dette var den siste familien som var bosatt på Bellingmo stoppested.

Stoppestedet ble nedlagt mai 1967.

Til toppen av siden

        

5.Nyeggen vokterbolig        
(NSB-km.319,60 fra Oslo).

Rettinger og tilføyelser?

Lars Hansen, f.1848, Høvik i Bærum. Det er fortalt av etterkommere at han begynte som såkalt "flisgutt" på jernbanen, 
før banen åpnet, og at han bl.a. måtte gå til Røros med brev fra administrasjonen som holdt til i Nesteby vokterbolig.
Retur neste dag fra Røros, også til fots.
Ansatt baneformann 17.10.1877 Lilleelvedal. - Lønn i 1887 var kr.75.- pr.måned.
Var bosatt i Nyeggen vokterbolig fra 1877 til 1919. Han
døde juni 1924 på Strand.
Gift med Sigrid Matea Embretsdatter, f.1851, Asker - Døde 1919 Nyeggen vokterbolig.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Thea

1875 Stor-Elvdal

1890 Nyeggen vokterbolig

Gift med Ola Strand

Ingeborg

1878 Nyeggen vokterbolig

1892 Kveberg

Til USA i 1907

Emilie

1880 Nyeggen vokterbolig

1894 Nyeggen vokterbolig

Død 1900

Hans

1882 Nyeggen vokterbolig

1896 Nyeggen vokterbolig

Tok navnet Eggen

Helga

1883 Nyeggen vokterbolig

1898 Nyeggen vokterbolig

g.m. Hans Mikkelsen

Sigurd

1887 Nyeggen vokterbolig

1901 Nyeggen vokterbolig

Tok navnet Eggen (Stasjonsmester Tynset)

Johan

1890 Nyeggen vokterbolig

1904 Nyeggen vokterbolig

Tok navnet Eggen. Se Haustås i Alvdal bygdebok

Kristian

1893 Nyeggen vokterbolig

 

død 1893

 

Ole Halvorsen, f.1878

 

Ole Johannesen, f.1842, Kvernstadrønningen, Ringebu. Ansatt banevokter 1877 Barkald, 
baneformann august 1886 Hanestad (Granviken vokterbolig). Stasjonert Barkald 01.01.1895.
Gift 1872 med Anne Kjerstine Johannesdtr., Sandhaugen, f.1841 Brandsnes Folldal. - Døde 1891 Barkald vokterbolig.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Kari

1869 Brandvoldsløkken

1884 Strømsøien

g.m. Adolf Hindrum, bosted Voss i 1900

Kari

1873 Brandvold

1888 Granviken vokterbolig


Johanna

1875 Brandvold

1891 Granviken vokterbolig


Johannes

1878 Barkald vokterbolig 

død 1884


Maria

1880 Nyeggen vokterbolig

død 1884  


Beata

1883 Nyeggen vokterbolig

 

Bosted Voss i 1900

Bodde i 1891 i Granviken vokterbolig, og i 1893 i Barkald vokterbolig.  

 

Ole Mikkelsen, f.1857, Vang H. Faren var husmann Mikkel Gundersen Kvækaeie og Kari Monsdatter.
Ansatt banevokter  november 1877, baneformann april 1883, 34. avd. Atna. Banemester Gjøvik. Død 1916.
Gift med Oline Olsdatter, f.1850, Rendalen. Faren var gardbruker Ole Olsen, Midtskogen.

Barn:           

Født:

Annet:

Anna Kristine

1882 Nyeggen vokterbolig


død 1883 Bjørånes vokterbolig

 

John Avlesen, f.1853, Norsen Kveberg.
Sønn av Avle Johnsen Kveberg (Midtskogsbroen) og Maria Pedersdtr. Trøen på Kveberg.
Ansatt banevokter mai 1881 som linjearbeider ved 28. avdeling. Lønn kr. 1,90 pr. dag. 
Bosatt i Granviken vokterbolig ca. 1882-1887. Deretter banevokter og bosatt i Nyeggen vokterbolig ca. 1887.
Ansatt baneformann februar 1907 og bosatt Åker stoppested og vokterbolig ved Hamar. Døde 1908 Åker vokterbolig.
Gift 1877 med Ingrid Andersdatter, f.1858, Einunden Nedre. Ansatt ekspeditrise ved Åker stoppested og vokterbolig 1907-1908.
Flyttet tilbake til Alvdal i 1909.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Anders

1876 Steivang

1891 Nyeggen vokterbolig

død 1896 Nyeggen vokterbolig   

Marie

1879 Kvebergstuen

1894 Nyeggen vokterbolig

gift Husvola, Stai

Bertine

1883 Granviken vokterbolig

1897 Nyeggen vokterbolig

Gift med baneformann Johan Larsen, Sandvika
Se Barkald vokterbolig

Andreas

1885 Granviken vokterbolig

1900 Nyeggen vokterbolig

Overkonduktør, Lillehammer. Tok etternavnet Nyeggen

Gurin Marius

1888 Nyeggen vokterbolig 

 

død 1891 Nyeggen vokterbolig

Gurin

1892 Nyeggen vokterbolig

1906 Nyeggen vokterbolig

 

Einar

1895 Nyeggen vokterbolig

 

død 1899 Nyeggen vokterbolig

Aslaug Edit

1900 Nyeggen vokterbolig  


død 1916 Nysted

Harald

1903 Nyeggen vokterbolig

1917 Nysted  

død 1928 (Banevokter)

Bosatt i 1891: Brynhild Syversdatter f. 1830 Einunden nedre. (Svigermor, enke).

Se Nysted og Nystad i Alvdal bygdebok.

 

Hans Mikkelsen, f.1887, Tynset. Sønn av Baneformann Mikkel Hansen, f. 1862 Vågå og Elia Mortensdtr., f.1865 Tynset.
Ansatt banevokter februar 1910 ved Auma. Flyttet til Nyeggen vokterbolig 1914.
Baneformann januar 1921 ved Stai. Overflyttet til Bergseng mai 1925.
Gift med Helga Hansen, f.1883, i Nyeggen vokterbolig. Datter av baneformann Lars Hansen og Sigrid Matea Embretsdatter.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Sigrid

1911 Brandvold vokterbolig

1925 Bergseng stasjon

 

Magne   

1912 Brandvold vokterbolig

1926 Bergseng stasjon

Overkonduktør Hamar

Elea

1914 Nyeggen vokterbolig

1928 Bergseng vokterbolig

 

 

Ragnvald Nordby, f.1894 i Stor-Elvdal. Banevokter 1924, baneformann 1948, pensjonist 1957.
Gift med Olga Jonsdatter Hagen,f.1891, Øyer.  

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen: Annet:

Trygve

1914 Stor-Elvdal


1929 Hunder

Ansatt NSB

Reidun

1915 Stor-Elvdal


1930 Stai vokterbolig

Klara Oddveig

1917 Bjøråneset


1933 Djupdalen, Stor-Elvdal

Astrid

1920 Stor-ElvdalReidar

1923 Nyeggen vokterboligAnsatt NSB
Død 1956 Rena

Jan

1927 Hunder vokterboligKnut Olaf

1930 Elverum (Bosatt vokterbolig sør for Stai)Dporskifter ved
Rena. Pensjonist 1991

 

Til toppen av siden 


6.  Nesteby vokterbolig        
(NSB-km. 322,70 fra Oslo)

Rettinger og tilføyelser?

Kristoffer Tulin Mellby, f.1835 Skedsmo. "Schechtionschef"
Gift 1874 med Tubine f. Tjersland, f.1838 Flekkefjord.

Barn:

Født:

Berta Lovise

1875 Steien

Marie Charlotte 1876 Oslo
Bjarne August 1881 Tønsberg
Karl Oscar Christoffer 1883 Tønsberg
Beate Louise 1885 Oslo, Pilestredet 45b

Husmoderens søster: Lovise Tjersland f. 1854 Flekkefjord (iflg. folketelling 1875)
Tjenestepike/stuepige: Kari Eriksdatter, f. 1859 Vaage prestegj (iflg. folketelling 1875)

 

Embret Embretsen Støeng f.1843 Støeng, Tynset. Reiste til Tromsø i 1868 og drev fiske. 
Han kom så til Lilleelvedalen og ble ansatt
banevokter fra oktober 1877. 
Han var den første banevokter som var bosatt i Nesteby vokterbolig. 
Sluttet etter endel år ved jernbanen og tok seg annet arbeid.  Bygde Støheim (Breidablikk) omkring 1882, 
men måtte selge på grunn av økonomien.  Ved Folketellingen 1891 var han bosatt 
på Tronsvangen med familien. Livnærte seg bl.a. av blikkenslagerarbeid og fedrift.
Gift 1879 med  Ingeborg Olsdatter Nørsti, f.1855, Nordre Lien, - død 1894 Støheim.
Embret giftet seg på ny, og ved folketellingen 1900 er han midlertidig 
bosatt på gården Frengen i Skjørn kommune med familien. Her står det at han er på vei 
med "Prins Oskar" av Raakvaag til Ålesund på sildefiske.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Embret

1880 Husan nordre

1894 Husan nordre


Martine Marie

1884 Støheim

 

Barnepike Strinda 1900

Ole

1889 Støheim


død 1889
Oline 1891 Støheim 1910 Thorshaug Institut (Sagene kirke) Bosatt i Alvdal i en årrekke, og døde der

Marit

1894 Støheim


død 1894 Støheim

Se Breidablikk (Støheim) i Alvdal bygdebok  

 

Lars Larsen ( Larsson), f.1857. - Skinnegangsformann (baneformann) fra Dalsland, Sverige.
Ansatt 03.12.1875 Stor-Elvdal. Baneformann fra 01.10.1880
Gift 1880 med Valborg Oladatter Sætre, f.1863, fra Stor-Elvdal.
Lars Larsen bygde Steihaug, gnr.8, bnr.2.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Lars

1881 Nesteby vokterbolig

1896 Steihaug

Kjøpte Støheim i 1908

Olaf

1882 Nesteby vokterbolig

1897 Steihaug

Baneform.NSB, se Barkald vokterbolig

Hanna

1885 Kveberg

1899 Steihaug

Gift i USA

Kristine

1887 Steihaug

1901 Steihaug

g.m. lokfører Holter

Wilhelm

1889 Steihaug

1913 Steihaug

 

Anders

1891 Steihaug

1905 Steihaug

 

Laura

1893 Steihaug

1908 Steihaug

 

Gustav

1895 Steihaug

1910 Støheim

Lokfører

Johannes

1898 Steihaug

1912 Støheim

 

Bergljot

1900 Steihaug

1914 Alvdal (Hundorp)

 

Elida

1903 Steihaug

1917 Alvdal (Hundorp)

 

Valborg

1905 Steihaug

1919 Vang, Hamar

 

 

Ole Stenersen, f. 1857 Bårdstadeie, Vågå. Ansatt banevokter mai 1882, Alvdal. Lønn i 1887 kr. 62,00 pr. måned.
Ansatt baneformann november 1902 Spydeberg. Død 1953.
Bygde Hjemmet, (Aasheim) på Sjulhus.
Tømmeret i hovedbygningen er fra skolestua på Gundelachtrøa på Plassen.
Familien flyttet i slutten av 1902. Først til et kort opphold ved Sandermosen på Gjøvikbanen. 
På slutten av 1902 flyttet familien til Spydeberg, og deretter til Askim. 
Omkring 1912 kjøpte de gården Langnes med en flott hovedbygning fra 1800-tallet, 
bygget i sveitserstil, på ca 200 m2 i to etasjer. Aktiv i kristent arbeid helt fra 1890-årene.
Gift med  Berit Nilsdatter, f.1864 Lilleaasen, Tynset. Døde i Askim i 1946.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Thora

1885 Nesteby vokterbolig


død 1887 Lilleaasen, Tynset

Gina

1887 Nesteby vokterbolig

(Deltok i undervisn., ikke konf. Bodde i Follsund)

Død 1973, Askim

Simon Petter

1889 Sørhus (Hjemmet)


død 1893 på Sørhus

Nils

1892 Sørhus (Hjemmet)


død 1953, Askim

Simon

1894 Sørhus (Hjemmet)

 

død 1932, Oslo

Marie

1896 Sørhus (Hjemmet)

 

død 1982, Sylling

Martha

1898 Sørhus (Hjemmet)

 

død 1985, Askim

Elisabeth

1900 Sørhus (Hjemmet)


død 1989, Eidsberg
Helene 1902 Sørhus (Hjemmet)
død 1986, Oslo
Sigrid 1907 Spydeberg
død 1970, Askim
Barn med Berit Embretsdatter (Øyan-Øvre, Tynset), f. 1869:
Bernhard 1901 Lilleelvedalen 1916 Tynset død 1981, Tynset

Se Hjemmet, Åsheim, i Alvdal bygdebok

 

Johan Nilson, f.1852, Karlstad, Värmland Sverige. Ansatt banevokter mai 1881 Lilleelvedal.
Bosatt Atna i 1887. Elverum 1890. Sluttet i NSB november 1918. Bosatt i Oslo i 1935.
Gift i Eidsvoll 1879 med Laura Halvorsdtr. Øvren, f.1856. Døde i 1912.
Tilflyttet: mai 1881. 

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Josefine Mathilde

1880 Eidsvoll


Kristine

1882 Nesteby vokterbolig


Peder

1884 Nesteby vokterbolig


Alfred 1886 Stor-Elvdal
Jenny 1888 Stor-Elvdal
Minda 1891 Elverum
Karl Johan 1893 Elverum
Olga Lovise 1895 Elverum
Ester Amalie 1897 Elverum

 

Rasmus Engebretsen Uhlen, f.1859, Vågå. - Ansatt Banevokter 1883, Nesteby vokterbolig. Døde januar 1930.
Gift med Ingeborg Andersdatter, f.1859, Haakensbakken. - Døde 1891 Nesteby vokterbolig.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Gurine

1883 Nesteby vokterbolig

1898 Nesteby vokterbolig

Gift med Banevokter Jon Pedersen, se Barkald vokterbolig

Embret

1886 Sørhusjordet


død 1890

Anders

1888 Nesteby vokterbolig

1903 Nesteby vokterbolig    

Baneformann Koppang

Embret

1891 Nesteby vokterbolig

1905 Nesteby vokterbolig

Baneformann (Se Brandvold vokterbolig)


Gift 2. gang 1893 med Else Iversdatter Grote, f.1867, Vågå. - Døde 1941.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Ida

1893 Nesteby vokterbolig

1908 Nesteby vokterbolig

G.m. Hågen Pedersen
(se Bellingmo vokterbolig og Øver Bellingmoen)

Maria Randine

1895 Nesteby vokterbolig

1910 Nesteby vokterbolig

Se Saghaug

Ivar

1898 Nesteby vokterbolig

1912 Nesteby vokterbolig

Overkonduktør

Karl

1900 Nesteby vokterbolig  

 

død 1900

Ragna Elida

1903 Nesteby vokterbolig

1918 Nesteby vokterbolig

død 1972

Klara

1906 Nesteby vokterbolig

1921 Nesteby vokterbolig

 

Olaf

1908 Nesteby vokterbolig

1923 Nesteby vokterbolig

Banearbeider, død 1967. (Se Skoglund i Alvdal bygdebok)

 

Ingebret (Embret) Andersen, f.1841, Vinger. Kom til Lilleelvedalen i 1878. Ansatt banevokter november 1880, Stor-Elvdal. Døde 1923.
Familien var bosatt i Nesteby vokterbolig i over 20 år. Dattera Antonia var gift med Johannes Hårdnes, 
og da han kjøpte Uthaug, flyttet Engebret og Hansine Petrine dit. Her bodde de til de døde.
På kirkegården stod det på Engebrets grav i mange år en gravsten med denne teksten:
"Til minde om min ven Engebret Andersen f. 9. februar 1841, død 9. juli 1923,
som var hos meg i mine største farer, som var en troværdig mand, som levet et rettskaffent liv
og alltid husket på at "Gud ser deg". Swami Sri Ananda Acharya".
Gift 1871 med Hansine Petrine Paulsdatter, f.1850, Kongsberg. Døde oktober 1931.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen

Annet:

Antonia Gustava

1872 Sandsvær

1888 Nesteby vokterbolig

Gift med Johannes Hårdnes (se Uthaug i Alvdal bygdebok)

Hans Petter

1875 Stor-Elvdal

1890 

død 1891

Inga Marie

1877 Eidsvoll  

 

død 1890

Mathilde

1881 Stor-Elvdal

1895 Nesteby vokterbolig

g.m. Aksel Eriksen, Ås  

Anders

1883 Bjøraaneset

1898 Nesteby vokterbolig til  USA 1903                       

Signe

1886 Nesteby vokterbolig

1901 Nesteby vokterbolig

 

Gina

1889 Nesteby vokterbolig

1904 Uthaug

g.m. Mathias P. Brandsnes

Inga Helene

1892 Nesteby vokterbolig

 

død 1896

Olava

1893 Nesteby vokterbolig

1908 Uthaug

Gift med Håkon Klokkertrøen

 

Jørgen Haldorsen, f.1868, Myrhaug, Folldal. Ansatt banevokter 1898, baneformann 1913. Pensjonist november 1925. Døde 1948.
Gift 1892 med Anne Hansdatter Dalåsen, Folldal, f.1865. Døde 1945.

 

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Haldo

1892 Steien

1907 Nesteby vokterbolig

Stasjonsformann Lillehammer. Død 1961

Hans

1894 Steien

1908 Nesteby vokterbolig

 til Gold Bridge, British Columbia, Canada i 1927, død 1969

Anna

1896 Steihaug (b. Granviken vokterbolig)

1910 Nyheim

g.m. Gunnar Thoresen, se Solbakken i Alvdal bygdebok. Død 1980

Borghild

1898 Steihaug (b. Granviken vokterbolig)

1912 Nyheim

død 1970

Johan

1900 Granviken vokterbolig

1915 Nyheim

Stasjonsformann Elverum. Død 1988

Gudrun

1902 Granviken vokterbolig

1916 Nyheim

død 1921 Alvdal

Alvilde Josefine

1905 Nesteby vokterbolig

1919 Nyheim

Se Nyheim i Alvdal bygdebok. Død 1985

Klara

1907 Nesteby vokterbolig

1922 Nyheim

død 1932 Alvdal

Se Nyheim i Alvdal bygdebok.

 

Lars Olsen Barkald, f.1868 i Alvdal (se Barkald-gården). Ansatt banevokter 1895, baneformann 1902. Død 1947.
Gift med Ingeborg Kristiansdtr.
Skjellerud f.1873, Lillehammer. Død 1943.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Ole

1893 Øier

 


Jenny

1895 Øier

1910 Sagbekken vokterbolig

død 1915

Amalie

1897 Øier

1911 Hanestad


Kristian

1899 Hunder st.

1914 Nesteby

Sporskifter, død 1978

Leif

1901 Hunder st.

 


Ivar

1904 Narvik

1919 Nesteby


Birger

1906 Narvik

1921 Nesteby

Maler NSB, død 1989

Sverre

1908 Granviken vokterbolig

1923 Nesteby


Oddlaug

1910 Sagbekken

1925 Tronstad


Johan

1916 Nesteby vokterbolig

1930 Tronstad

Baneformann Tynset, død 1979

Astrid

1918 Nesteby vokterbolig

1932 Tronstad


Se Tronstad i Alvdal bygdebok.

 

Johan Eggen, f.1890 i Nyeggen vokterbolig.
Sønn av baneformann Lars Hansen og hustru Sigrid.
Ansatt banevokter 1913 og bosatt Granviken vokterbolig. Stasjonert Auma 1914, bosatt Brandvold vokterbolig.
Ansatt baneformann 1919.
Bosatt i Nesteby  vokterbolig 1925 til 1941.
Se Høstås i Alvdal bygdebok
Gift med Ragna Oline Flaten f.1889.
 

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Leif

1918 Brandvold vokterbolig

1933 Nesteby vokterbolig

Sigrid

1921 Brandvold vokterbolig

 

Olaf Arne

1925 Nesteby vokterbolig

 

 

Oddvar Lie, f. 1918, Banearbeider. Død 1964.
Gift med Hjørdis Kjellfrid Opset , f.1922 Tylldalen. Død 2003.
Bosatt i Nesteby vokterbolig 1941 - 1946, 2. etasje. Se Nordli i Alvdal bygdebok.

Barn:

Født:

Erik Jonny

1942 Nesteby vokterbolig

Odd Harald

1946 Nesteby vokterbolig

Bjørn Magne

1947 Nordli

Stein

1950 Nordli

Trond

1953 Nordli

 

Jon Pedersen f. 1910, på Bellingmoen stoppested.
Sønn av banevokter Hågen Pedersen og Goro Johnsdatter.
Sesongarbeid og tjenesteansiennitet fra juli 1933. Antatt NSB 1937. 
Ansatt banevokter januar 1938 ved 132. avd. Barkald.
Baneformann september 1944, og baneformann i særklasse i Hamar.
Gift med Lilly Aaeng, f.1913 Molde. (Se Bjørge i Alvdal bygdebok).

Barn:

Født:

Grethe

1939 Barkald vokterbolig

Rannveig

1942 Bellingmo, "Mo" (Leif Solvangs forretning).

Karin

1949 privat bolig (Auma vokterbolig fra 1950)

Se Bellingmo vokterbolig, og Øver Bellingmoen.
Bosatt Barkald vokterbolig fra 1938 til 1940/1941.
Bosatt Bellingmo, "Mo" 1940/1941 - 1943.
Bosatt Nesteby vokterbolig 1943 - høsten 1944, 1. etasje.
Bosatt Volla vokterbolig mellom Verma og Flatmark 1944-1948.
Bosatt Auma vokterbolig 1948 - 1955.
Flyttet til Hamar 1955.

 

Sverre Johannes Holm f.1916 Hamar. Stasjonsbetjent Alvdal Stasjon. Døde i 1989.
Gift med Ruth Snedkersveen, f.1919 Hamar. Døde i 1990.
Bodde i Nesteby vokterbolig 1946 – 1954, 2. etasje.

Barn:

Født:

Annet:

Carl Ole

1945

død 1971

Erik

1949 Nesteby vokterbolig


Arne

1956 Holm


Se Holm i Alvdal bygdebok.

 

Julius Knutsen, f.1911 i Alvdal.
Sønn av baneformann Gustav Knutsen og Eline Juliusdatter. (Se Høieggen vokterbolig). 
Sesongarbeid og tjenesteansiennitet fra mai 1935. Ansatt 1936.
Ansatt banevokter 1941, baneformann 1950 Alvdal. - Døde 1968.
Gift 1940 med Ingrid Avlesen f.1920, datter av baneformann Gurin J. Avlesen og Berte Marie Flatås. 
(Se Bellingmo vokterbolig). Døde 2003.
Bodde i Nesteby vokterbolig 1944 -1967. Se Røysa i Alvdal bygdebok.

Barn:

Født:

Annet:

Laila

1942  Tynset

g.m. Even Langseth, Lillehammer

Randi

1944  Nesteby vokterbolig

g.m. Magne Dahlskås, Notodden. Død 1978

Berit

1948  Nesteby vokterbolig

g.m. Tollef Erik Solhaug, Hanestad. Bosatt Trysil

Liv

1958  Nesteby vokterbolig

g.m. Georg Korban. Se Heim, Alvdal bygdebok

 

Elling Finnevolden,f. 1926 i Norderhov . - Begynte som sesongarbeider ved NSB i 1946.
Ansatt 1948, - Banevokter 1950.
Gift med Kirsten Briskelund, f.1928 i Gran.
Bosatt Nesteby vokterbolig 1954 - 1959.

Barn:

Født:

Kåre Elling

1955 Nesteby vokterbolig

 

Eilif Bekken f.1928 i Os i Østerdalen. Begynte som ekstramann ved NSB i 1952, banevokter 1954.
Gikk Jernbaneskolen i 1955. Tidligere tjenestegjort i Oslo distrikt.

Bosatt Nesteby vokterbolig 1959-1972.

 

Odd Birger Røsten, f.1940, Baneformann.
Gift med Turid Nyberget f.1940 Rendalen.
Bodde Nesteby vokterbolig fra 1967 desember 1972.

Barn:

Født:

Annet:

Irene

1960 Rendalen


Roger

1964

død 1966

 

Gunnar O. Barkald, f.1929.
Sønn av Ole O. Barkald og Sigrid f. Rødbekk (se Barkald gård i Alvdal bygdebok). 
Tjenesteansiennitet fra mai 1955. Baneformann. Døde 2002.
Gift med Jenny Mortensplass, f.1933.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Inger

1958 Alvdal

1973  Nyheim

Terje

1962 Barkald stasjon

1977  Nesteby vokterbolig

Vidar

1962 Barkald stasjon

1977  Nesteby vokterbolig

Familien bodde en tid i 2. etasje på Barkald stasjon, til de flyttet inn i eget hus, Nyheim, i 1962.
Der bodde de til 1973. Flyttet til Nesteby vokterbolig 1973 og bodde der til 1983-84, 
da familien flyttet tilbake til Nyheim, Barkald.
Se Nyheim i Alvdal bygdebok.

Familien var den siste som var bosatt i Nesteby vokterbolig før den ble solgt til private.

Til toppen av siden

 

7. Alvdal stasjon        
(km.324.- fra Oslo)

Stasjonen fikk navet Lilleelvedal ved åpningen 14.10.1877, og navnet Alvdal fra 10.06.1919.

Rettinger og tilføyelser?

Embret Thoresen, f.1836, Hønefoss. Var jernbaneoppsynsmann i 1875.
Første stasjonsmester i Alvdal – fra åpningen oktober 1877.- Pensjonist fra mai 1888. 
Var postfører Alvdal - Grimsbu etter avskjed NSB. Arbeidet også som baker. Døde 1899 Nysted.
Første gang gift med Gunhild Thoresdtr. Bjerke.  

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Ingvald Embret

1868 Norderhov

1883 Alvdal

Petra

1869 Bærum

1884 Alvdal

2. gang gift med Maren Olsdatter, f.1850, Hønefoss. - Døde 1952.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Otto Edvard

1875 Tynset

1891 Grimshaugenget

Lokomotivpusser

Tilda Gunhilde

1878 Alvdal stasjon

1892 Grimshaugtrø


Emma Henriette

1879 Alvdal stasjon

1894 Grimshaugen


Sigurd

1882 Alvdal stasjon

1897 Steien


Inga Karete

1884 Alvdal stasjon

1899 Nysted


Oskar

1887 Alvdal stasjon

1902 Nysted


Georg 1889 Grimshaugenget
død 1891
Thomas Georg 1892 Grimshaugenget 1907 Nysted til USA 1913

Maren gift 1903 med Ole Johnsen Kjølle. - Postfører Nysted.  

 

Jon Severin Aarøe, f.1834 i Trondheim. Sønn av Skomagermester Johan Christian Årø.
Militær 1854 - 1869, Oslo politi 1869-1873. Antatt NSB1873. I 1875 bosatt Bagron, Stor-Elvdal som kontoransatt ved jernbanen. 
Stasjonsmester Tolga 1877. Stasjonsmester Alvdal 1888.  Stasjonsmester Kongsberg 1897. Døde 1903 i Kongsberg.
Gift med Oline Torgersdatter, f.1836 Gjerdrum. Døde 1885 Tolga.  

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Sigrid Marie

1872 Kristiania

1888 Tolga stasjon

Lovise Kristine

1874 Stor-Elvdal

1890 Lilleelvdal

Thorvald

1876 Stor-Elvdal

1890 Lilleelvdal

Gift 2. gang 1887 på Tolga med
Emilie Augusta Andersen, f.1854. Datter av skibsfører Martin Andersen,  Laurvig.                                                     

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen: Annet:

Dagmar Margrete Otilie

1887 Tolga


døde 1890

Dagfinn Magnus Odvard

1890 Lilleelvdal

1905 Kongsberg

Tjenestepike (kjøkkenpike) Eli Eliasdatter Lombnes, Ytre Rendal f. 1869.

 

Ole Olsen, f. 1843 Furnes, død 1909 Lilleelvedal (Alvdal).
Begynte på jernbanen i 1860 som betjent på jernbanebrygga og godsekspedisjonen i Hamar.
Ansatt 1870. Pakkhusformann Hamar mai 1872. Stasjonsmester ved Hanestad 1877,da banen ble åpnet. 
Stasjonsmester Espa 1894, stasjonsmester Alvdal april 1897. Ole Olsen var en tid aktiv med bygging av hus. 
Han kjøpte gamle bygninger, satte dem opp på nye tomter, og solgte igjen etter noen år.
Se Vedum og Fagerhøy i Alvdal bygdebok.
1.gang gift med Karen Hansdtr.f.1848 Furnes, - døde 1880 Hanestad stasjon.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Oline

1872 Hamar

 

Hilda

1875 Hamar

1890 Hanestad stasjon

2. gang gift med Gjertrud Johndtr. Semingsen f.1852 Drevsjø, - døde 1934.
Arbeidet som lærerinne mens de var bosatt på Hanestad. Datter av lærer og klokker Jon Semingsen og Marit Engebretsdtr.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Elida Marie

1883 Rendalen

1898 Steien


Oskar Georg

1885 Hanestad

1900 Steien

Stasjonsmester

Johanna Olivie

1887 Hanestad

1901 Alvdal


Ingvald Andreas

1890 Hanestad

1905 Steien

Stasjonsmester ved bl.a. Hanestad hvor hans far var stasjonsmester 
ved åpningen av banen i 1877. Senere stasjonsmester ved Ottestad. Død 1969

Bosatt ved folketellinga i 1900: Inga Thoresen f. 1844. Tjenestepike.

 

Peder Audensen, f.1867 på Koppang. Stasjonsbetjent Alvdal 1894. Senere konduktør.
gift 1894 i Stor-Elvdal med Randine Ingebretsdatter, f.1860 på Koppang.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen: Annet:

Erling Alf

1894 Alvdal stasjon, døpt i Atneosen kapell

1910 Hamar Ansatt NSB 1911-1961. Ordfører Hamar 1946-1967, 
trafikkinspektør NSB. Døde 1978.
Klara 1897 Elverum 1912 Hamar

 

Olaus Nilsen, f. Vestfossen f.1864, død 1953.
Antatt NSB 1882. Stasjonsmester Steinvik 1903, Stasjonsmester Alvdal august 1909 - august 1922.
Stasjonsmester Høvik mai 1922. Sluttet NSB juni 1928.
Posten var lagt til Alvdal stasjon, og godtgjørelsen i 1919 var kr.760,- pr.år.
Gift med Anna Katrine Ellingsen, f. 1869.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Bjarne Langbro

1897 Drammen

1911 Steien

 

Gunvor

1902 Bakklandet, Trondheim

1916 Steien

 

Hjørdis

1904 Steinvik, Stor-Elvdal

1919 Alvdal stasjon

 

Astrid

1910

 


Arvid

1913 Steien

 

Skuespiller

 

Johan Hansen, f.1872 Elverum, Sønn av Hans Gundersen Mortenshusa f.1824, død 1895, og Marte Jensdtr. f.1836, død 1890.
Antatt NSB 1900, Stasjonert Hamar 1900, Eidsvoll 1903 , Bestyrer Auma stasjon 1911 - 1914.
Stasjonsmester ved Barkald stasjon fra juni 1917  til 1922. Stasjonsmester ved  Alvdal desember 1922 til1935.
Pensjonist fra 1935. Deretter bosatt på Alvdal en tid. Tok over og drev farsgården Mortenshusa i Elverum 1939 - 1951, - Døde 1951
1. gang gift med Ingeborg Elisa Edvardsdtr. Myrset f. 1873 i Senja, - døde 1918 Barkald.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Hans

1903 Eidsvoll

1918 Barkald


Einar Kristian

1904 Eidsvoll

1919 Barkald


Magnhild

1906 Eidsvoll

1921 Barkald


Reidar

1908 Morskogen

1923 Alvdal stasjon


Signe

1909 Løten

1924 Alvdal stasjon

g.m. Hogne Ås, Eidsvoll, 1939

Aagott

1913 Auma stasjon

1928 Alvdal stasjon


2. gang gift 1932 med Margit Sørensen, f. 1889 Stor-Elvdal.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Jorunn Margit

1926

 

 

Torleif Karl Paul Smebye, f.1887 Oslo. Antatt 1903. Stasjonsmester Valebø 1924.
Stasjonsmester Jåberg 1928.  Stasjonsmester  Alvdal juni 1935. Stasjonsmester Sandefjord 1946.
Pensjonist februar 1952.
Gift med.Karen Margrethe f. Sørensen, f.1894 i Danmark.

Barn:

Født:

Leif

1915

 

Hjalmar Sveen, f.1890 Elverum. Begynte på  underoffiserskolen i Halden 1908. Etter fullført utdannelse begynte han på jernbanen 1911.
Ansatt telegrafist ved Hørsand i 1912.
Telegrafist ved Alvdal stasjon 1916 til 1920. Ble deretter ansatt ved Oslo Ø., 
og senere overflyttet til Hovedstyret, Kontrollkontoret NSB. Ansatt Stasjonsmester
ved  Øksna mars 1940.
Stasjonsmester ved  Alvdal september 1946.
Aktivt med i bl.a. politisk arbeid i Alvdal. Han var drivkraften bak organiseringen av Arbeiderungdomslaget "GÅ-PÅ", som ble stiftet i 1917.
Pensjonist juni 1955. Død 1961.
Gift med Karen f. Bentsen, f.1898 i Våler. Døde 1976.  

Barn

Født

Henry Claudi

1916

Helge Olav

1919   Alvdal

 

Clemet Østby, f.1897 Tynset. Sønn av stasjonsmester Martinius Østby, f.1854 på Tynset og Regine Olava Kjøstad, f.1862 i Løten.
Antatt NSB 1915. Stasjonsmester Rudshøgda 1950. Stasjonsmester Alvdal juli 1955.
Pensjonist mai 1962. Døde 1968.
Gift med Magda f. Haug, f.1905 Lillehammer.

Barn:

Født:

Aud

 

Randi

 

Ingrid

 

 

Birger Holm, f. 1904 Hamar. Sønn av Børre Syversen Holm f.1880 og Berte Evensdtr. f.1876.
Antatt NSB 1920. Stasjonsmester Øksna 1954. Stasjonsmester  Alvdal juni 1962. Pensjonist mai 1968.
Døde 1977.
Gift med Marthe f. Nyberg, f.1901 i Trysil.

 

Erling Killi, f. 1921 Sel. Sønn av Thorstein og Juline Killi. Antatt NSB 1938.
Stasjonsmester Brennhaug mars 1960. Stasjonsmester Alvdal juli 1968, Stasjonsmester Vinstra 1979.
Pensjonist juni 1984.
Gift med Anna f. Skjedsvold , f.1930 i Vågå.  

Barn:

Født:

Tore Jan

1953

Gro Torild

1957

 

Sverre Simensen,f.1921 Sel. Sønn av Kristian og Elida Simensen.
Antatt NSB 1941. Stasjonsmester Alvdal desember 1979.
Pensjonist august1983.
Gift med Thora f. Furuholdt, 1920 på Dombås.  

Barn:

Født:

Solveig

1947

Anne

1951

Else

1958

Kom til Alvdal fra Hamar i 1979. Flyttet tilbake i 1983 som pensjonist.
Sverre Simensen ble den siste med tittelen stasjonsmester ved Alvdal stasjon.  

 

Til toppen av siden

 

8. Brandvold vokterbolig        
(NSB-km.329.20 fra Oslo)

Rettinger og tilføyelser?

Ole Andersen (Olof Anderson), f.1842  Arvika, Sverige. Ansatt banevokter oktober 1877.
Døde 1908 Strømsøyen (Øyanenget). Barna tok navnet Brandvold.
Gift 1875 med Mari Simensdtr. Haardneset f.1846.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Anders

1875 Urstrømmen

1890 Brandvold vokterbolig

Se Øyanenget i Alvdal bygdebok

Olianna

1877 Haardneset

1891 Brandvold vokterbolig

Gift med Erik Strålberg

Martin

1879 Brandvold vokterbolig

 

død 1880

Martin Ole

1881 Brandvold vokterbolig

 

død 1901

Sigvart

1883 Brandvold vokterbolig

1898 Brandvold vokterbolig

Se Vetlstumoen i Alvdal bygdebok

Inga Erika

1885 Brandvold vokterbolig

1900 Brandvold vokterbolig

Gift med Mathias Streitlien

Augusta

1888 Brandvold vokterbolig

 

død 1905 

Ole Marius

1890 Brandvold vokterbolig

1905 Brandvold vokterbolig

Se Markli i Alvdal bygdebok

Gurin

1893 Brandvold vokterbolig

1907 Strømmen

død 1973 New York

 

Anton Andersen Bjørkmann, f. 1850 Romedal. Jernbanearbeider. Ved folketellingen 1875 var han og kona
bosatt Brandvold Søndre, Huset. Flyttet til Nord-Norge. Ved folketellingen 1900 var familien bosatt i Ankenes.
Smed ved Ofotbanen.
Gift 1875 i Stor-Elvdal med  Anne Olsdatter Mellesmo, f. 1850 Lilleskaret, Alvdal.

Barn:

Født:

Annet:
Anders 1876 Mellesmoen

Ole

1878 Brandvold vokterbolig

død 1955 Narvik
Anders 1889 Mellesmoen død 1971 Ankenes
Ivar 1893 Sulitjelma

 

Jakob Olsen, f.1851. Ansatt banevokter mai 1881 ved Auma, flyttet til Øyer oktober 1894. 
Baneformann august 1902 ved Tretten. Pensjonist fra september 1913. Død 1924.
Gift med Ragnhild Jonsdtr., f.1852, Vågå. Død 1924.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen: Annet:
Anna 1878 Sel

Oline

1881 Brandvold vokterbolig


død 1889

Johannes

1885 Brandvold vokterbolig

1900 Bårdseng, Tretten

Iver

1889 Brandvold vokterbolig


død 1889

Ingri

1892 Brandvold vokterbolig

1907 Bårdseng, Tretten

 

Ole Jakobsen Ødegård, f.1850 Dovre. Ansatt banevokter februar 1885, Auma. 
Baneformann Auma august 1906. Pensjonist 1915. Død 1925.
Gift 1875 med Marit Hansdtr. fra Bergerønningen, f.1849, død 1918.
Bosatt Brandvold vokterbolig en tid før de overtok Bergerønningen i 1887.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Johan

1879 Ø. Stjørdalen

1893 Berget

Håkon

1882 Kvebergsstuen

1897 Berget

Se Strømsberget og Bergerønningen i Alvdal bygdebok.

 

Frederik Olsen f. 1838 Sør-Odal. Baneformann, ansatt oktober 1877.
Stasjonert ved 46. avdeling Auma i 1887. Auma også i 1895. Død 1919.
Gift april 1875 med Pauline Semingsdatter, f. 1853 i Øyer. Død 1926.
Bosted Måna vokterbolig.
Barn: Født: Bosted ved konfirmasjonen: Annet:
Ole 1881 Brobakken, Tolga 1895 Måna vokterbolig
Sigvart 1885 Kulvedrøsten, Tynset 1900 Måna vokterbolig Til USA 1903
Fredrik 1889 Måna vokterbolig 1903 Måna vokterbolig
Petrine 1892 Måna vokterbolig 1906 Måna vokterbolig
Tina 1895 Måna vokterbolig 1909 Måna vokterbolig
Johan 1898 Måna vokterbolig 1912 Måna vokterbolig
Martin 1900 Måna vokterbolig  1915 Måna vokterbolig

 

Lars Nilsen, Strømsøien, f.1843 i Morken, Strømsmarken. Ansatt banevokter 23.07.1883. 
Stasjonert ved 46. avdeling Auma i 1887.
Gift med Berit Gjermundsløkken, f.1855
Bosted kan være Måna vokterbolig eller privat.
Se Bjørkli i Alvdal bygdebok. Kfr. Ottar Nilsen.

 

Olaus Olsen Østad f. 1869 Osen i Åmot. Ansatt banevokter 24.10.1894 Auma. 
Pensjonist 1934, bosatt Stai. Død 28.04.1935.
Gift 1892 med Ingeborg Hågensen, f. 1870 Deset, Åmot, død 1939.
Barn: Født: Bosted ved konfirmasjonen:
Agnes Ovidie 1888 Deset 1904 Svea
Hilma Ottilie 1892 Deset 1907 Stai
Odbjørg Inga Sigfrid 1898 Stai 1913 Stai
Margot Olia Kornelie 1902 Stai 1917 Stai
Hjørdis 1904 Svea, Stor-Elvdal 1920 Stai
Ragnhild 1908 Landet, Stor-Elvdal 1924 Stai
Olaf 1913 Stai 1928 Stai

Bosted Brandvold vokterbolig ? Måna vokterbolig ? eller privat.

 

Olaus Olsen Strømshoved f. 1857 Hønefoss. Banevokter 27.10.1894 Ottestad. Til Auma 01.03.1895.
Pensjonist 01.04.1922. Død 1942 Tynset. Olaus Olsen kom til Auma i ung alder og kjøpte 
gården Strømshoved, og tok gårdens navn som familienavn.
Gift med Anne Thoresdatter, f. 1859 i Alvdal. Død 1948 Tynset. Datter av Tore Strømsløkken og Kari, f. Randmæl.
Bosted Brandvold vokterbolig ?. Måna vokterbolig ? eller privat.
Barn: Født: Bosted ved konfirmasjonen: Annet:
Emma 1880 Strømshoved 1895 Strømshoved
Thore 1883 Strømshoved 1898 Auma jernbanestasjon
Ole 1886 Strømshoved
Utvandret til USA 1905, død Oakland, Cal. 1944, ugift
Edvard 1888 Strømshoved
død 1890
Kari 1891 Strømshoved
g.m. Halvor Strøm
Elise 1894 Strømshoved
g.m. Erik Strømmen
Inga 1896 Strømshoved
g.m. Olaf Vangen
Astrid 1898 Strømshoved
g.m. Ivar O. Andresen, Jevnaker
Olaf 1901 Strømshoved
Baneformann, g.m. Kari Furuseth.

 

Gunder (Syversen) Tronslien, f.1877 i Alvdal. Tok navnet Tronslien i 1902 da han ville unngå navneforveksling. 
Ansatt 1901. Ansatt banevokter Hanestad fra august 1902. Stasjonert Alvdal oktober 1913.
Baneformann fra oktober 1929 Alvdal. Pensjonist fra juni 1937. Døde i 1949.
Gift med Karoline Mikkelsen Sagplass f.1879, Åmot, død 1951. (Se Sagplass i Alvdal bygdebok).

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Ragna Bertine

1901 Sagplass

1915 Tronslien

g.m. Einar Bjerke, død 1965

Mina Syverine

1902 Hanestad

1917 Tronslien

død 1924

Georg

1904 Granviken

1918 Tronslien

død 1971, se Moan i Alvdal bygdebok

Egil

1906 Brandvold vokterbolig

1921 Tronslien

se Vesterheim i Alvdal bygdebok

Marta

1908 Brandvold vokterbolig

1923 Tronslien

g.m. Ottar Nilsen

Petter

1910 Tronslien

1925 Tronslien

g.m. Gudrun Lilleholmen. Død 1967

Se Tronslimarken i Alvdal bygdebok.

 

Jon Ingebretsen (Engebretsen) Hagen,  f.1874, Singsås.
Sønn av baneformann Embret Larsen, Berger fra Ålen, og hustru Ingeborg. (Se Barkald vokterbolig).
Ansatt banevokter desember 1906. Linjearbeider i 1928 på Tynset. Kjøpte eiendommen Hagen på Tynset i 1914. 
Tok gårdsnavnet som familienavn. Omkom ved ulykkestilfelle i 1930.
Gift 1904 med Petra Petersdatter, f.1882 i Brydalen.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:
Embret 1906 Kjæreng vokterbolig
død 1906 Støheim, Alvdal

Eilif

1907 Granviken vokterbolig

1921 Hagen, Tynset


Per

1908 Granviken vokterbolig

1922 Hagen, Tynset


Gerda

1909 Granviken vokterbolig

1924 Hagen, Tynset


Ingmar

1910 Brandvoll

1925 Hagen, Tynset


Ingeborg

1912 Brandvoll

1926 Hagen, Tynset


Paula

1913 Brandvoll

1928 Hagen, Tynset


John

1914 Hagen, Kjæreng

1929 Hagen, Tynset


Olav

1916 Hagen, Kjæreng

 


Bjarne

1917 Hagen, Kjæreng

 


Asgeir

1918 Hagen, Kjæreng

 

død 1921
Torbjørn 1920 Hagen, Kjæreng 1934 Hagen, Tynset

 

Wilhelm Knutsen, f.1884 Romedal. Utlært som smed. Ansatt banevokter Hanestad oktober 1908, 
Auma januar 1911, Ådalsbruk oktober 1916, baneformann samme sted fra november 1924. 
Pensjonist 1931. Bygde seg eget hus på Ådalsbruk. Døde i 1932..
Gift med Inga, f. Larsen f.1891.

Barn:

Født:

Erling Johan

1914 Brandvold vokterbolig

Flyttet til Kjæreng vokterbolig, Tynset.

 

Hans Mikkelsen, f.1887, Tynset. Sønn av Baneformann Mikkel Hansen, f. 1862 Vågå og Elia Mortensdtr., f.1865 Tynset.
Ansatt banevokter 1910 ved Auma. Baneformann 1921.
Gift med Helga Hansen, f.1883 i Nyeggen vokterbolig.
Bosatt Brandvoll vokterbolig fra 1910 til 1914.
Se mer under Nyeggen vokterbolig.

 

Olaf Larsen, f. 1882 i Alvdal. Sønn av baneformann Lars Larsen (Larsson), se Steihaug gnr. 8, bnr. 2. 
Begynte som anleggsarbeider i 1901. Ansatt banevokter 1908, baneformann 1915 ved Auma. 
Bosatt i Brandvold vokterbolig til 1918. Flyttet samme år til Hamar. Til Hundorp 1919. Pensjonist 1943. 
Gift med Bertha Sofie Gulbrandsdatter Paulsrud, f. 1887 i Sør-Odal.
Se mer under Barkald vokterbolig.

 

Gustav Marius Johansen f.1889 i Åmot. Ansatt banevokter 1913 Auma? Stasjonert Auma også i 1916. 
Tjenestegjorde mesteparten av tiden i Stor-Elvdal og Åmot. Død 1934, Rasta.
Gift med Minda Sørensen, f. 1891, død 1949.
Barn: Født: Bosted ved konfirmasjonen:
Olaf Kåre 1915 Lorenzstuen vokterbolig 1929 Nordstu vokterbolig
Gudrun 1917 Sorknes vokterbolig 1931 Søkunna vokterbolig
Arthur 1919 Kroken vokterbolig

Johan Eggen, f.1890 Nyeggen vokterbolig. Ansatt banevokter august 1913 og bosatt i Granviken vokterbolig.
Stasjonert Auma 1914, 45. avdeling i 1920, bosatt Brandvold vokterbolig. Ansatt baneformann 10.11.1919.
Gift med Ragna Oline Flaten, f.1889 Alvdal.

Barn: Født:
Leif 1918 Brandvold vokterbolig
Sigrid 1921 Brandvold vokterbolig

Bosatt Brandvold vokterbolig fra ca. 1914 til 1925.
Se Nesteby vokterbolig og Haustås i Alvdal bygdebok.

 

Johannes Jakobsen, f.1886 Nord-Fron. Ansatt banevokter ved Stai februar 1911, 
Otta november 1913, Sjoa oktober 1913. Ansatt baneformann ved Auma januar 1919, 
Koppang desember 1919, og banemester ved Røros fra januar 1933.
Gift med Martine Rønning, f.1884. Ansatt grindvakt ved Nysted planovergang Koppang fra juni 1924 
med bopel i Nysted vokterbolig. Lønn kr. 75,- pr. måned. Husleie kr. 30,- pr. måned i fratrekk. 
I 1929 skulle lønnen reduseres. Hun sluttet da som grindvakt april 1929. 
Måtte da flytte fra Nysted vokterbolig. Ble tilbudt leilighet i Tresa vokterbolig 
med 2 rom og kjøkken til kr. 25,- pr. måned, eller 3 Rom og kjøkken 
i 2. etasje i Koppang funksjonærbolig til kr. 45,- pr. måned. Bosatte seg privat.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen
Marie Tordis 1910 Koppang 1926 Koppang
Jorun 1913 Stai 1928 Nysted vokterbolig

Sverre

1919 Brandvold vokterbolig


 

Lars Olsen Barkald, f.1868 – Ansatt banevokter 1895, baneformann 1902.
Bodde her en kort tid mens han bygde Tronstad i 1923.
Gift med Ingeborg Kristiansen Skjellerud f. 1873 Fåberg.

Se Nesteby vokterbolig og Tronstad i Alvdal bygdebok.

 

Embret Rasmussen Uhlen, f.1891, Nesteby vokterbolig - Banevokter.
Sønn av banevokter Rasmus Engebretsen Uhlen og Ingeborg Andersdatter Haakensbakken.
Banevokter 45. avdeling Auma.
Gift 1920 med Sigrid Iversdtr., f.1901,  Borsen, Brandvold. Datter av Iver K. Brandvold og 
Goletta Halvorsdater Tronshaug.
Bodde her fra  ca.1920 til 1927 da han døde av tarmslyng juli 1927.
Toget stoppet ved boligen  for å få han til sjukehuset. (Se Brandvold, Nordre Borsa i Alvdal bygdebok).

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Ingar

1920 Brandvold vokterbolig

1934 Borsen, Alvdal

Reidar

1921 Brandvold vokterbolig


Ingeborg

1924 Brandvold vokterbolig


 

Hans J. Strømsøyen  f. 1870, - Ansatt banevokter oktober 1896. Baneformann fra januar 1919. 
Pensjonist mai 1935. Døde 1961.
Gift med Goro Iverdtr. Nygård f. 1874, død 1948.
Se Strømsøyen, Johanhaugen i Alvdal bygdebok.

 

Haldo H.Tronshaug, f.1892, Alvdal. Begynte som sesongarbeider i 1918.
Ansatt i jernbanens tjeneste i 1919. Ansatt banevokter 1920 Dovre. Ansatt baneformann 1942.
Bosatt Brandvold vokterbolig omkring 1920-1922. Stasjonert ved Steinvik 1923, Stai 1924, 
Koppang 1926, Alvdal 1932, Bjørånes 1935 og til slutt Atna.
Pensjonist desember 1952. Medlem av Alvdal Herredsstyre 1934, Stor-Elvdal Herresstyre 1952.
Styremedlem i Linjepersonalets forening. Før han begynte på jernbanen arbeidet han som 
gårdsarbeider, gruvearbeider, bygnings- og skogsarbeider. Død 1973.
Gift med Kirsti Gundersdtr. Smedplass, f.1897 i Alvdal.

Barn:

Født:                                            

Annet:

Hallvard

1922 Dovre

Avdelingsleder Tynset stasjon

Borghild

1924 Stor-Elvdal

Gift med Oskar Gustu

 

Martin Pedersen, f.1891 Midtskogsbroen. Ansatt banevokter februar 1920 ved Otta. Døde 1970.
Bosatt Brandvold vokterbolig som ukependler fra ca. 1926. Usikkert hvor lenge. Familien var bosatt Stortordhaugen.
Gift med Margrete Simensdtr. Steien f.1893, Stortordhaugen, Alvdal, død 1987.

Se Stortordhaugen i Alvdal bygdebok.

 

Andreas Pedersen, f.1880 Langodden, Alvdal.
Sønn av Banevokter Peder Avlesen og Berte Haakensdtr. Langodden (se Bellingmo vokterbolig).
Ansatt banevokter 1918 (Furuholmen vokterbolig), Auma 1920. Ansatt baneformann 1931 Hanestad.
Bosatt Brandvoll vokterbolig fra 1938 til 1940. Døde 1961.
Gift med Gina Helena Jonsdtr. Bortistuen, Alvdal, f.1883 – døde 1968.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen:

Annet:

Kari Sofie

1914 Kveberg

1929 Hanestad

g.m. Arne Hugubakken

Bertha Jenny

1918 Furuholmen vokterbolig

1933 Hanestad

g.m. Arild Bakstad

Se "Heimen" i Alvdal bygdebok

 

Hartvig Hagemann Habberstad f. 1897 Eidsvoll. Antatt 02.06.1919. Ansatt banevokter 24.06.1936.
Ansatt baneformann 10.05.1941 på Tynset. Død 1975 i Sandefjord.
Gift med Ragnhild, f. 1907, død 1990 i Sandefjord.

Barn: Født: Bosted ved konfirmasjonen: Annet:
Synnøve 1923?

Nora 1930
gift Rustand, død 2005
Finn 1933 Eidsvoll

Arne 1943 Tynset

Bosatt Brandvold vokterbolig fra ca. 1936 til 1937. Flyttet til Ringsaker, bosatt  Kjos vokterbolig 1937 til 1941.
Stasjonert Tynset 1941 til 1949. Dalsvatn 1949 til 1953. Til slutt Råstad ved Sandefjord der han bygde seg hus,

Gudbrand E. Svebakken, f.1901, Ringsaker.  Begynte som sesongarbeider i 1921. Tjenesteansiennitet fra august 1926.
Antatt NSB 1937. Ansatt banevokter 1939.
Gift med Agnethe Pedersdtr. Langård, f.1905, Næroset, Ringsaker.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen: Annet:

Georg

1928 NærosetBosatt Brandvold vokterbolig fra 1941 til 1943. Flyttet til Ringsaker (Kjos vokterbolig). Rudshøgda 1948.

 

Arild Bakstad, f.1910. - Antatt november 1935. Ansatt banevokter 1937, baneformann 1943.
Stasjonert Koppang 1941, Alvdal 1943/1944, Auma 1948. Flyttet til Lillehammer 1958.
Gift med Berta Jenny Andreasdtr. Pedersen f.1918 (f. i Furuholmen vokterbolig, Stor- Elvdal).

Barn:

Født:

Åge

1943 NSB-brakke ved avkjøring til Tronsvangen

Jan

1949 Heimen

Se Heimen i Alvdal bygdebok.

Leif Løkken f.1914, Fåberg. - Begynte som sesongarbeider i 1932. Tjenesteansiennitet fra november 1935. 
Antatt NSB 1940. Ansatt banevokter 1941 Auma.
Baneformann 1949 Ringebu. Stikningsformann 1950. Deretter ansatt banemester. Død mai 2009 Dovre.
Gift 1941 i Hamar med Karin Ruth Kristiansen, f.1916, Hamar. Død november 2004 Dovre.
Bosatt Brandvold vokterbolig ca 1941- 1948. Flyttet  til Ringebu 1948, Dombås 1961, Lillehammer.

Barn:

Født:

Bosted ved konfirmasjonen: Annet:

Reidar Otto

1943 Brandvold vokterbolig 

 

Til toppen av siden

Tilbake til forsiden

Comments