NSB Vokterboliger og Stasjoner

NSB Vokterboliger og Stasjoner
Oppdatert: 12.12.2016
 
Alvdal kommune har gitt ut ny Bygdebok for Alvdal. Den er i 4 bind. Brandvold vokterbolig står i bind 1. Alvdal stasjon står i bind 3. Nesteby vokterbolig,
Nyeggen vokterbolig, Bellingmo vokterbolig og stoppested, Høieggen vokterbolig, Barkald stasjon, Barkald vokterbolig 1 og 2, Granviken vokterbolig
(i Rendalen Kommune) og 2 Jernbanebrakker fra anleggstiden 1875 står i bind 4.
Jernbanen har hatt stor innflytelse i kommunen, men det står lite om de sju vokterboligene og to jernbanestasjonene i kommunen i den bygdeboka som kom
ut på 1970-tallet. Jernbanen har ikke registrert hvor personalet har vært bosatt, bare hvor de har vært stasjonert. Det har vært Barkald og Alvdal. Vokterboligene og stasjonene er:

  1. Brandvold Vokterbolig
  2.Alvdal Stasjon
  3. Nesteby vokterbolig
 
4. Nyeggen Vokterbolig 
  5. Bellingmoen Vokterbolig og Stoppested
  6. Høieggen Vokterbolig
  7. Barkald stasjon
  8. Barkald vokterbolig 1 og 2

Det er mange personer spredt utover landet som har tilknytning til disse stedene, som barn, barnebarn, oldebarn osv., av de som har vært bosatt i boligene.
 Vi håper på hjelp av disse til å gi tilleggsopplysninger eller komme med rettinger. Det som er registrert bygger i hovedsak på kirkebøker og jernbanekalendere. Kirkebøker etter 1930 er sperret, derfor er det vanskelig å få med alle personene.
Ta kontakt hvis du har opplysninger om personer og data. I den nye bygdeboka er kun årstall blitt brukt, men vi vil gjerne ha opplysninger om datoer også på begivenheter.

Ta kontakt med:

Annar Avlesen
2560 ALVDAL
Tlf. 62 48 71 45
Mobil 90 87 47 56
E-post:
annar.avlesen@gmail.com

 

Til toppen av siden


_________________________________________________________________________________________