Historielaget Frederiks Gave - Historikk

Historielaget Frederiks Gave ble stiftet i Folldal 27. juni 1986. Det var etter et kurs i gotisk skrift som samlet såpass mange historieinteresserte at man foreslo å gå sammen om et historielag. Laget dekker nabokommunene Alvdal og Folldal i Nord-Østerdal, Hedmark.
Navnet Frederiks Gave har med gruvedrift å gjøre, noe som er felles for Alvdal og Folldal.
Det første navnet på Folldalsverket var Frederiks Gaves Kobberverk. Gruvedriften startet  her i 1748.
Malmen ble fraktet til smelting ved Lovise Hytte i Alvdal. Drifta varte i flere perioder og stoppet da smeltehytta brant ned i 1879. Drifta ved Folldal Verk fortsatte med
kortere og lengre avbrudd fram til 1970. Den tekniske utviklingen gjorde at mer av malmen kunne utnyttes, og fra 1907 ble kobber, sink og svovelkis fraktet med nordeuropas lengste taubane ned til Alvdal for videre transport med jernbane. Gruva på Hjerkinn var den siste som ble drevet i Folldal Verks regi til 1993.
Folldalsverket "arvet" navnet fra Selsverket i Gudbrandsdalen. Etter forskjellige eiere fikk stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve Sellsverket av faren sin, kong Frederik III.
Han ga verket navnet Frederiksgabes Kobberverk.

                                               Alvdal                                                                                                                                                                Folldal
 

 


Comments