Inkaerne/Aztekerne/Mayaerne

Inkariget 
Inkaerne stammer fra Peru i 1100-tallet. Den første inka stamme byen Cuzco i Peru. På 
deres højeste punkt havde de over 20 millioner indbyggere og et areal der var 50 gange 
større end Danmark. Inkaerne havde ikke noget skriftsprog så alt vores bygger mest på 
arkæologisk materiale. Da de ikke havde noget skriftsprog brugte de i stedet et meget 
kompliceret system med tråde og knuder som de tolkede som bogstaver og tal. De talte 
sproget quechua. 
Indtil 1438 levede de fredeligt, men efter det blev Pachacuti kejser i Cuzco og han havde 
nogle store ambitioner om at gøre Inkaerne og den bystat de levede i meget større. Så 
han sendte nogle repræsentanter ud til høvdinger i andre stammer for at overtale dem til at 
slutte sig til sit rige. Hans repræsentanter havde gaver og store rigdomme med for at 
lokke, men hvis høvdingerne alligevel afslog tilbuddet sendte Pachacuti alligevel en hær 
på 70.000 mænd ud for at erobre stammen med magt. 
Hæren var stor nok til at besejre alle fjender i området. Da Pachacuti døde overlod han 
tronen til hans søn Tupac. Under hans tid steg befolkningen og hæren havde hele 2,5 
millioner krigere. De erobrede enorme områder i det østlige Sydamerika. 
Erobringerne fortsatte længe efter Tupacs død. I starten af 1500-tallet var befolkningstallet 
steget til 20 millioner. 
Men efter det gik det galt for Inkaerne. I 1527 da den daværende kejser Huayna Capac 
døde, kunne hans to sønner ikke enes om hvem der skulle efterfølge og overtage tronen. 
Derfor kom der i 1529 en tre år lang borgerkrig. Efter det kom en spansk erobrer ved navn 
Francisco Pizarro, med en lille hær og med lidt hjælp fra nogle inkaer fik han erobret 
inkaernes land, efter ordre fra den spanske dronning. I 1572 blev den sidste by erobret og 
Inkariget stoppede med at eksistere. 
 
Mayariget 
2500 år f.v.t, længe før oldtidens græske og romerske kriger, opstod maya-civilisationen i 
det område, der i dag er kendt som Mellemamerika. Opfattelsen af mayerne var yderst 
avanceret for sin tid og udviklede blandt andet skriftsprog, matematik og systemer til at 
overvåge stjernehimlen. 
Men omkring 900 år senere begyndte udviklingen at gå tilbage. Man kender ikke årsagen 
til dette, men man mener det kan skyldes overbefolkning, tørke, krig, oprør eller opløsning 
af handelsruterne. 
Maya-folkets område i det nordlige lavland Yucatan, i det der i dag er Mexico, trivedes dog 
stadig længe efter, at det var gået tilbage for resten af civilisationen. 
I begyndelsen af 1500-tallet opdagede spanske opdagelsesrejsende Mellemamerika, og 
den spanske konge besluttede at kolonisere landet. Det førte til en lang række kampe 
mellem maya-folket, som ville forsvare deres område, og spanske soldater, som ville 
erobre det. Militært var de spanske soldater langt dygtigere og bedre udrustede end 
mayaerne, men fordi maya-folket var spredt ud på mange forskellige små stater og byer, 
blev det alligevel en svær opgave for spanierne. Faktisk gik der omkring 170 år, inden det 
lykkedes Spanien at få kontrol med hele maya-folkets område i 1697. 

Aztekerriget 
Aztekerne befandt sig i det område der i dag er Mexico City. Deres kultur toppede i 1400-
1500 tallet. Aztekernes hovedby hed Tenochtitlan. Aztekernes national ret var tortillas som 
også er en meget populær mexicansk ret. 
Aztekerne er meget berømt for deres menneskeofringer. Man ved ikke helt hvorfor at de 
ofrede mennesker. Nogen mener at de gjorde det for at tilbede religiøse guder, andre 
mener at de gjorde det for at skræmme politiske modstandere der er også teorier om at de 
var kannibaler. 
I 1519 ankom Spanien til området, og to år senere lykkedes det for erobreren Hernán 
Cortés med hjælp fra konkurrerende samfund at besejre aztekerne, og de blev koloniseret. 
I begyndelsen var meningen, at aztekerne skulle have lov til at bibeholde både deres 
samfundsopbygning, deres sprog og deres kultur. Men det holdte ikke længe og det 
ændrede sig til, at spanierne undertrykte de oprindelige beboere.

Comments