Origen de la paraula FLAMENC

Una de les expressions més singulars de totes les que es manifesten en el panorama de la música espanyola és sens dubte: l'art flamenc. No obstant això són molts els quals ignoren quan i com va néixer aquest art musical andalús: el flamenc, lluny de ser música tradicional. És a dir, pertanyent a l'enorme corpus del folklore musical espanyol en general i andalús en particular, és essencialment la reinterpretació artística de la tradició musical andalusa, una sort d'art musical i danzario que es nodreix dels nombrosos sediments que van deixar al llarg del temps les més variades cultures que històricament van conviure en les províncies del sud peninsular, una espècie de romanticisme musical andalús. Andalusia, com bressol del flamenc, va veure com al llarg de la seva història van arribar i es van assentar en els seus camps i ports gran nombre de pobles amb un origen cultural molt variat. Gràcies a la singularitat de la cultura andalusa es forja el brou de cultiu ideal perquè naixés, intervingut el segle XIX, una música denominada flamenc.
 

Flamencos

 
Sobre l'origen de la denominació flamenc s'han dit tot tipus de teories. Unes creuen que és descendents de l'àrab, altres del sefardita o del “caló” i unes altres ho relacionen amb les aus del mateix nom, per la seva actitud garbosa similar a la d'un bailaor; o amb els procedents de Flandes (els flamencs) que van venir a repoblar gran part de l'Andalusia reconquistada. La veritat és que cap al 1860 flamenc era sinònim de gitano i podia ser gitano o agitanat, que ambdues postures eren considerades flamenques. Per altra banda trobem en les cròniques les denominacions de gènere andalús o gitanesc per a referir-se al flamenc. La moda d'agitanar-lo tot en el regne de l’Espanya de la segona meitat del segle XIX és providencial per al desenvolupament del cant, el toc i el ball i mes allà de teories sobre els orígens de la paraula flamenc, aquesta espècie de toreig musical. El que més ens interessa és l'origen de les músiques que com a tal ho defineixen.
 
 
 
Comments