4.2.6 El naixement del II Reich

El 1871 es proclama el II Reich alemany, en nom dels prínceps, Lluís II de Baviera, el 13 de gener, anomena a Guillem I kàiser d ‘Alemanya.

Alemanya és una Confederació de 25 Estats, sota l’hegemonia prussiana, que es fixa en el model de la Confederació del Nord.

El poder central controla les forces armades, les duanes, el comerç i les comunicacions. Els Estats federats aporten ajuda financera, són autònoms quan l’administració, justícia i cultu­ra. L’òrgan suprem és el Consell federal (Bundesrat), el seu president és el rei de Prússia que mana els exèrcits i nomena el canceller del Reich, responsable únicament davant l’emperador.
Comments