ÍNDEX

 


 

Unitat Didàctica 1. CATALUNYA EN LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM (1789-1833)                              

1. Catalunya i la Revolució Francesa             

2. La Guerra del Francès         

3. Absolutisme i constitucionalisme  

ACTIVITATS UD 1

Textos Unitat Didàctica 1. CATALUNYA EN LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM

    

              

Unitat Didàctica 2. LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT LIBERAL (1833-1874)    

1. La revolució liberal (1833-1843)               

2. L’hegemonia moderada (1843-1868)                            

3. El sexenni democràtic (1868-1874) 

ACTIVITATS UD 2  

Textos Unitat Didàctica 2. LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTAT LIBERAL (1833-1874)


Unitat Didàctica 3. UNA SOCIETAT EN TRANSFORMACIÓ: INDUSTRIALITZACIÓ, CIUTAT I REDREÇAMENT CULTURAL                           

1. Geografia     

2. Sociologia    

3. Economia     

4.Cultura 

ACTIVITATS UD 3

Textos Unitat Didàctica 3. UNA SOCIETAT EN TRANSFORMACIÓ: INDUSTRIALITZACIÓ, CIUTAT I REDREÇAMENT CULTURAL


         

Unitat Didàctica 4. LA RESTAURACIÓ (1875-1898)               

1. Context europeu            

2. El règim canovista           

3. El catalanisme polític                

4. El moviment obrer                

5. Demografia (1857-1900)    

6. Economia   (segona meitat s. XIX)             

7. El conflicte colonial             

8. Cultura   

ACTIVITATS UD 4

Textos Unitat Didàctica 4. LA RESTAURACIÓ (1875-1898)

TEXTOS SEGLE XIX

    

Unitat Didàctica 5. LA CRISI DE LA MONARQUIA DE LA RESTAURACIÓ  (1902-1931)                                                                                                                                   

1. Alfons XII                                                                                                                            

2. El proletariat de principis de segle XX                                                                                

3. La nova pedagogia de l'Escola Moderna                                                                                                                                              

4. Els partits polítics catalans                                                                                                   

5. La Setmana Tràgica                                                                                                                                 

6. La Mancomunitat de Catalunya                                                                                                               

7. El sindicalisme a Catalunya                                                                                                                    

8. Política i ideologies durant la Iª Guerra Mundial                                                                                     

9. La dictadura de Miguel Primo de Rivera                                                                                                                   

10. El final de la monarquia d'Alfons XIII  

TEXTOS UD 5 LA CRISI DE LA MONARQUIA DE LA RESTAURACIÓ (1902-1931)  

ACTIVITATS UD 5

  

                                                                         

Unitat Didàctica 6: LA  IIª REPÚBLICA I LA GENERALITAT DE CATALUNYA                 

1. La IIª República                                                                                                                                       

2. L’Espanya dels anys  30                                                                                                                        

3. De la República Catalana a la Generalitat de Catalunya                                                                        

4. Sectors que s'oposen la República                                                                                                              

5. Les dretes al govern (nov. 1933 - feb. 1936)                                                                                          

6. La revolució d'octubre de 1934 a Astúries                                                                                            

7. El 6 d'octubre de 1934 a Catalunya                                                                                                       

8. La política del govern de la CEDA                                                                                                       

9. Les eleccions del 1936                                                                                                                        

10. El segon govern d'esquerres (feb. 1936 - 1939)                                       

11. La dreta prepara un altre cop d'Estat                              

ACTIVITATS UD 6

Textos Unitat Didàctica 6. LA IIª REPÚBLICA I LA GENERALITAT DE CATALUNYA


Unitat Didàctica 7. GUERRA CIVIL I REVOLUCIÓ (1936-1939)                            

1. Cop d'Estat, revolució i guerra civil                        

2. El cop d'estat                                      

3. La resposta popular als rebels                                       

4. La revolució a la zona republicana                               

5. Els dos territoris                                   

6. La dona en la revolució i en la guerra civil                            

7. La guerra a tres bandes: ideologies en lluita                                         

8. La decisiva posició internacional durant el conflicte                                   

9. Reflexions i preguntes sobre la reacció internacional                            

10. Comencen les divisions a l'esquerra                                

11. El fets de maig de 1937                         

12. L'evolució dels fronts                                

13. La Guerra civil en dades     

ACTIVITATS UD 7


Unitat Didàctica 8. LA DICTADURA FEIXISTA (1939-1975)                                                

1. La dictadura de Franco                                

2. L'Església Catòlica i la dictadura                                  

3. El suport a l’Eix feixista (1939-1945)                            

4. L'aïllament internacional (1945-1952)                           

5. L'obertura internacional (1952-1958)                            

6. Els plans de desenvolupament econòmic (1958-1972)                            

7. La crisi econòmica (1972-1975)                           

ACTIVITATS UD 8


Unitat Didàctica 9. LA TRANSICIÓ (1975-1982)                           

1.La transició cap el sistema democràtic (1975-1977)                        

2. Les eleccions a Corts Constituents el juny del 1977                        

3. La Constitució del 1978                                        

4. L’autonomia de Catalunya                            

5. La vida política a Catalunya                                 

6. L’evolució econòmica, social i política (1979-1982)                            

7. El govern socialista (1982-1996)                            

8. Espanya i Catalunya a la Unió Europea                           

9.  Població i territori                                     

10. L’economia catalana                                    

11. Normalització lingüística i cultural         

ACTIVITATS UD 9

Textos Unitat Didàctica 9: LA TRANSICIÓ (1975-1982)            

 

                       


 

Comments