NMBS-stel 220.902
Ten tijde van mijn voorzitterschap van de Stichting Mat '54 Hondekop-vier ben ik op 12 oktober 1999 samen met collega-bestuurslid Sander Wegereef naar de 'museumbewaarplaats' Leuven (België) gegaan om het het nog enige bestaande Beneluxtreinstel Mat '57 te bezoeken. Over ons bezoek hebben we toen ook een bijdrage geschreven voor het periodiek van de stichting (Informatiebulletin nr.4 1999). De ontvangst In Leuven was zeer gastvrij - de aanblik van het treinstel maakte wat minder warme gevoelens los. Het uiterlijk leek door het buitenverblijf flink aangetast - men had geen concrete plannen met het treinstel. Wel werden zwakke plekken met menie behandeld. In 2013 werd bekend dat het stel vanuit Leuven - waar het weg moet - wordt overgeplaatst naar Nederland onder beheer van de eerder genoemde stichting.