NS ICRm-rijtuigen stam 
4978 - 4778
Hieronder een overzicht stam 4978. De exacte samenstelling wordt zichtbaar door te klikken op de plaatsnaam met datum.

• Amsterdam, 2009.06.21: Stam 4978 kende op 21 juni 2009 een wijziging ten opzichte van de vastgelegde standaard. Rijtuig 50 84 20-70 241 ontbrak. Daar voor in de plaats werd een eindrijtuig ingezet: 50 84 20-70 407 uit stam 4973. Tractie voor de stam werd beurtelings geleverd door NS Hispeedlocs 186 117 en 186 121 

• Amsterdam, 2009.12.26: Stam 4978 was op Tweede-Kerstdag 2009 geheel samengesteld volgens 'het boekje'. Tractie werd geleverd door NS Hispeedloc 186 120. 
• Rotterdam, 2010.04.02: Stam 4978 was op Goede Vrijdag 2010 geheel compleet. Tractie werd geleverd door NMBS-loc 2803 (186 125). 
• Amsterdam, 2010.05.05: Stam 4978 was op Bevrijdingsdag 2010 nog steeds geheel compleet 'volgens het boekje'. Tractie werd geleverd door NMBS-loc 2835 (186 227). 
• Amsterdam, 2010.05.23: Stam 4978 was op 1e Pinksterdag 2010: niets nieuws te melden. Tractie werd geleverd door NMBS-loc 2802 (186 124). 
• Roosendaal, 2010.05.24: Een dagje later in Roosendaal. Geen wijzigingen te bespeuren. De tractie wordt geleverd door NMBS-loc 186 124 (2802). 
• Amsterdam, 2010.07.09: Daar waar stam 4978 enige maanden geleden nog een compleet aansluitend NS Hispeed patroon had, zijn begin juli 2010 de rijtuigen 6 en 7 omgewisseld, waardoor het patroon wordt onderbroken. Overigens zien we bij andere stammen als 4976, 4977, 4979, 4981 ook dat de rijtuigen 6 en 7 zijn omgedraaid. Ik vermoed dat dit gedaan is om de stammen snel voor inzet op het HSL-traject geschikt te maken: alleen rijtuig zes hoeft dan te worden afgekoppeld en te worden afgerangeerd - de rest van de stam beschikt dan over twee eindrijtuigen die noodzakelijk zijn bij inzet op het HSL-traject. 
• Amsterdam, 2010.07.31: Enige weken later is stam 4978 ongewijzigd. 
• Amsterdam, 2010.09.05: Begin september is de stam ongewijzigd. 
• Roosendaal, 2011.02.21: Inmiddels bestaat de stam weer uit zeven rijtuigen: 50 84 20-70 264 is toegevoegd - het rijtuig heeft een geel-blauwe kleurstelling. Rijtuig 50 80 20-70 241 was al eerder uitgerangeerd en heeft een plaats gekregen in stam 4935
• Roosendaal, 2011.03.26: De stam is weer gewijzigd - nu is rijtuig 50 84 20-70 583 uit de stam verdwenen. Dat betekent dat de 1e klasrijtuigen aan het einde van de stam zitten en deze dus weer uit zes rijtuigen bestaat.
• Amsterdam, 2011.04.22: Op Goede Vrijdag 2011 is de stam weer uitgebreid tot zeven rijtuigen: 50 84 20-70 583 maakt weer deel uit van de stam.
• Amsterdam, 2011.05.21: Geen wijzigingen in de stam.
• Brussel Zuid, 2011.08.07: De 1e-klasrijtuigen zijn aan de voorzijde en de achterzijde van de stam geplaatst.
• Roosendaal, 2012.07.08: Rijtuig 50 84 20-70 415 ontbreekt - de stam heeft slechts zes rijtuigen.
• Brussel Zuid, 2012.08.01: De stam is weer compleet, rijtuig 50 84 20-70 415 is weer ingerangeerd. De stam werd getrokken door NS Hispeed loc 186 111; wat een bijzonderheid was - immers regulier werden de stammen getrokken door NMBS-Traxx locs.
• Rotterdam, 2012.09.15: Geen wijzigingen
• 2014.05.19: Stam 4772 werd uit elkaar gehaald om de andere Beneluxstammen tijdelijk te kunnnen verlengen tot 8 rijtuigen. Stam 4778 werd versterkt met rijtuig 20-70 402. 
• Roosendaal, 2014.05.30: De stam bestaande uit 8 rijtuigen, ook de volgorde van de rijtuigen is aangepast. Ten opzichte van de vorige waarneming zijn de rijtuigen 20-415. 20-216 en 10-371 uitgenomen. Toegevoegd zijn 20-402, 10-359, 20-545 en 29-498.
• Brussel Zuid, 2014.08.14: Geen wijzigingen in de stam.

• Brussel Zuid, 2014.12.28: ten opzichte van een half jaar geleden is rijtuig 50 84 20-70 402 uitgenomen en rijtuig 50 84 10-70 370 naar de andere kant van de stam verplaatst.

• Op 16 juni 2016 gaat deze stam - als laatste van de PRIO-stammen uit dienst om gereviseerd te worden.