Varausehdot

Vuokrausehdot

 Yleiset vuokrausehdot

 Noudatamme mökkivuokrauksessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta joustavan yhteistyön sujumisen varmistamiseksi. Ehdot tulevat voimaan, kun asiakas on maksanut huoneiston varausmaksun. Varaus on lopullisesti vahvistettu, kun asiakas on maksanut majoituksen eräpäivään mennessä. Mikäli maksusuoritus ei ole saapunut vuokranantajalle viisi päivää laskun eräpäivän jälkeen, vuokranantaja voi perua varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

 

Vuokrauksen kohde ja vuokra-aika

 Vuokrauksen kohteena on jompikumpi tai molemmat Äkäslompolossa, Isommuksenkuja 1:ssä sijaitsevan Hippu ja Kimpale -mökin huoneistoista. Huoneisto on asiakkaan käytettävissä varausvahvistuksessa ilmoitetun ajan. Huoneiston viikkovuokra-aika alkaa lauantaina klo 16.00 ja päättyy seuraavana lauantaina klo 10.00. Muissa tapauksissa vuokra-ajan kestosta sekä saapumis- ja poistumisajoista sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.


Huoneiston varaaminen, maksaminen ja peruutusehdot

 Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen tehdessään varauksen. Varauksen yhteydessä asiakkaalle lähetetään ohjeet varausmaksun ja vuokran loppuosan maksuun. Varaus on vahvistettu kun varausmaksu on maksettu, maksuaika on seitsemän vuorokautta. Loppuosa vuokrasta maksetaan viimeistään viisi viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista. Tätä lähempänä vuokra-aikaa tehdyt varaukset maksetaan kertalaskuna (koko vuokra-ajan hinta) välittömästi varauksen teon jälkeen. Varaus peruuntuu jos varausmaksua tai vuokran loppuosaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Maksettua varausmaksua ei palauteta.

 Varaus tulee perua kirjallisesti (sähköpostilla). Varauksen peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä kun tieto peruutuksesta on tullut vuokranantajalle. Asiakkaan peruessa varauksen vähintään viisi viikkoa ennen sovitun vuokra-ajan alkamista palautetaan jo maksettu osa, lukuun ottamatta varausmaksua. Peruutuksen tapahtuessa alle viisi, mutta vähintään kaksi viikkoa ennen sovitun vuokra-ajan alkamista, palautetaan puolet maksetusta vuokrasummasta. Peruutuksen tapahtuessa lähempänä kuin kaksi viikkoa ennen sovitun vuokra-ajan alkamista veloitetaan koko vuokrasumma täysimääräisenä.

 Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai muun huoneistossa majoittuvan ryhmän jäsenen vakavan sairaustapauksen, onnettomuuden tai kuoleman johdosta, palautetaan jo maksettu vuokra varausmaksuineen. Peruutus on tehtävä viipymättä ja ennen sovitun vuokra-ajan alkamista. Asiakkaan tulee todistaa peruutuksen syy lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen avulla viimeistään 14 vuorokauden kuluttua peruutuksesta.

 Vuokranantaja voi perua varauksen ennen vuokra-ajan alkua mikäli kyseessä on ylivoimainen este, Force Majeure, (esim. vesivahinko, tulipalo, ilkivalta tai myrskytuhot). Vuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle peruutuksesta viipymättä ja asiakkaalla on tällöin oikeus saada vuokranantajalle maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin. Vuokranantaja ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle peruutuksesta aiheutuneista kuluista.

 Vuokranantaja voi perua sovitun varauksen mikäli varaus- tai loppulaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

 

Avain

 Mökin avain luovutetaan asiakkaalle avainpalvelusta. Avainpalvelun yhteystiedot asiakas saa varauksen yhteydessä. Avainpalvelussa asioidessaan asiakkaan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Asiakas saa avaimen käyttöönsä tulopäivänä klo 16.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 10.00 mennessä, ellei muusta ole etukäteen sovittu.

 Asiakas vastaa sisälle unohdetusta avaimesta aiheutuvista ovenavaus ym. kuluista.

 Hävinneestä avaimesta asiakkaalta veloitetaan lukkojen uudelleen sarjoituksesta ja uusien avainten hankinnasta aiheutuvat kulut täysimääräisenä.

 

Oleskelu kohteessa

 Vuokraan sisältyy huoneiston vapaa käyttöoikeus, kalusteet, astiasto, käyttösähkö (lämmitykseen, ruuanlaittoon ja valaistukseen) ja vuodevaatteet (patjat, peitteet, tyynyt). Vuokraan eivät sisälly liinavaatteet ja pyyhkeet, pesu- ja puhdistusaineet, eivätkä wc- ja talouspaperit.

 Huoneistoa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on sovittu sitä varattaessa. Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö tontilla ilman vuokranantajan lupaa on kielletty.

 Lemmikkien tuonti huoneistoon on kielletty, ellei vuokranantajan kanssa ole sovittu asiasta erikseen.

 

TUPAKOINTI SISÄLLÄ JA TERASSILLA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY!

 

 Lumiseen aikaan vuokranantaja huolehtii pihan ja autopaikkojen lumitöistä traktorilla puhdistettavan alueen osalta. Asiakas vastaa portaiden, kulkuväylien, ym. puhdistamisesta ja liikkuu niillä omalla vastuullaan.

 Asiakas huolehtii itse huoneiston siivouksesta (roskien vienti, lattioiden imurointi, astioiden puhdistus, tahrojen- ja likojen poisto, tavaroiden paikoilleen laitto ja vuoteiden petaus) loman aikana ja sen päättyessä. Huoneiston loppusiivous tapahtuu siihen tarkoitetuilla välineillä mökkikansiosta löytyvää loppusiivousohjetta noudattaen. Loppusiivous on mahdollista myös tilata siivousyrittäjältä etukäteen. Tilattuun loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus, astioiden- ja tavaroiden paikoilleen laitto eikä roskien vienti. Asiakkaan on lähtiessään vietävä tyhjät pullot, tölkit ja ruokatarvikkeet pois. Huoneiston ja sen piha-alueen on vuokra-ajan loputtua oltava asianmukaisessa kunnossa.

 Mikäli ohjeidenmukaista loppusiivousta ei ole vuokra-ajan päättyessä tehty, eikä sitä ole tilattu, on vuokranantajalla oikeus periä asiakkaalta huoneiston siivoamisesta aiheutuvista kustannuksista koostuva siivousmaksu täysimääräisenä.

 Vuokranantaja ei vastaa huoneistoon jätetyistä tavaroista. Unohtuneiden tavaroiden lähetyksestä veloitetaan asiakkaalta tapauskohtaisesti erikseen.

 

Vahinkojen korvaus

 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi ja korvaamaan suoraan vuokranantajalle toiminnastaan ja/tai huolimattomuudesta huoneistolle, sen irtaimistolle, kiinteistön omistajalle, ympäristölle ja/tai kolmansille osapuolille oleskelunsa aikana aiheutuneet vahingot täysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta. Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle vuokrauksen aikana mahdollisesti tapahtunutta vuokranantajasta riippumatonta vahinkoa.

 

Mökkikansio

 Mökkikansiosta löytyy huoneiston käyttöön liittyviä tietoja ja ohjeita. Asiakkaan tulee tutustua huolella huoneiston käyttöön liittyviin ohjeisiin ja noudattaa niitä.

 

 Reklamaatiot 

 Majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset tulee osoittaa välittömästi suoraan vuokranantajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita vuokranantajalle heti vuokra-aikana, katsotaan huoneiston olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa.

 Koska mökki on luonnonhelmassa, asiakkaan on varauduttava siellä oleviin eläimiin ja luonnonilmiöihin. Vuokranantaja ei vastaa, eikä myönnä hyvityksiä vesijohtoveden väri-, maku-, tai hajuhaittojen, sähkökatkojen, tv- tai internet-yhteyden katkoksista tai eläinten aiheuttamista harmeista asiakkaalle.

 

 Oikeudet muutoksiin pidätetään

 

 Lämpimästi tervetuloa ja hauskaa lomaa Ylläksen maisemissa!