חגים, תכנים למלמדים/גננות

מלמדים וגננות יקרים,

בדפים אלו, בעז"ה דוגמאות של תכניות ערוכות ללמד לילדים בנושאי החגים: תכנים, הלכות, מנהגים - וכן, הערות דידקטיות.
הגישה, כדרכנו, מהתוכן הרעיוני אל המעשה, בקישור השכל והלב אל הנלמד, בשמחה, ובחזרות, "למען יעמדו ימים רבים", בתקוה להפנמת הדברים, חִיותם ויישומם ע"י הילדים ועל ידנו. בהצלחה רבה.
 
לרכישת חוברת החגים המלאה, חוברת מקוונת בדוא"ל, וחוברות לימוד הורים וילדים, ניתן לפנות בדוא"ל: danba@neto.net.il  או בנייד: 0543115401