אתַר חינוך.. תורני.. בדרך חיובית.....

 
"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר. מאז אשר החל אברהם אבינו לקרוא בשם ד', היתה לנו לנחלה, כי כל מה שתהיה מושרשת בלבו של אדם יותר הקריאה בשם ד', כן יגדל טובו וישרו... וכאשר לתכלית השרשת הקריאה בשם ד' בלב ונפש...דרוש תלמוד קבוע משחר טל הילדות של האדם, על כן לקח מקום בראש החינוך הישראלי תלמוד תורה...(הראי"ה קוק)


בכל הקשור לאתר ולחומרים המובאים בו - ניתן לפנות בדוא"ל: חינוך תורני בדרך חיובית   danba@neto.net.il   

הורים יקרים.. חוברת-מקוונת חדשה ללימוד הורים וילדים. מכילה בתוכה הן את תכניות החגים, מנוקדות - והן נושאים תורניים מנוקדים (חלקם נמצאים באתרנו). עם חידות חזרה ותמונות.
מתאים גם למלמדים, מורים וגננות. 

ערכים, הלכות ומנהגים.

אפשר ללמוד כסדר, או להדפיס ממנה בכל פעם חלק אחד ללימוד השבועי. 
החומר יכול להקיף שנה שלימה בלימוד הורים-ילדים, או בגן/ביה"ס.
כ-220 עמ'.
ניתן להתענין ולרכוש אצלנו בדוא"ל danba@neto.net.il או בטל. 0543115401         יום נחית גאולים

          עת שערי רצון

       חוברת כיבוד הורים


    ברכה של הרב קוק זצ"ל

   
   מזמור י"ט למדינת ישראל  

        דפי שמירת הלשון


      כיבוד אב ואם ומוראם
         
   
    רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל

            תחפושות..

               
              סיפור

         השכמת הבקר          

 

   חינוך, "אילוף", משמעת..

     ונשמרתם לנפשותיכם

הדגשות מהרב צבי יהודה זצ"ל 

 
  סיפור: הרב צבי יהודה זצ"ל

   - נתונים ומעקב מצב ילדים                      בביה"ס -
            
           
          ילדה ששיקרה...

  מוטיווציה ללימודים ושעורי בית
  
 ילד שמתרגז ואומר "מילים" 

       ודיברתם אל הסלע...         
         חשיבה עצמאית...     
      סיפור מהבעש"ט..
         ברכות              
  
       
  סיפור על ר' אריה לוין זצ"ל
          
            ענישה?...        

 
   "לשמה", פרסים ושיחה

     
     כיצד מחנכים למשהו?...
        .               

                 "היפר" ... 
           
 

    

    נושאים תורניים ו
תכני חגים 
                     
 
      דפי לימוד הורים וילדים 
                 סיפורים
 
  

     
         חוברות לרכישה
 
              
            פניה לעזרה
 

               צור קשר
 
               מאמרים
 
 
       שיטת לימוד תורני
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          
 
 
 
 

מוסיקה חסידית
  - למעוניינים לשמוע תוך כדי העיון..
 
 
 

          אמרות חינוך


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
נא עיינו ב"סרגל" הסגול שבצד ימין - שם תוכלו למצוא את פרטי התכנים שבאתר לפי נושאים (מאמרים, 


תכני
ם תורנייםתכני חגים ועוד - מפורטים). נקוה שתהנו ותפיקו תועלת. האתר מתעדכן ומשתכלל בעז"ה מעת-לעת.    
 

מה חדש?
בעז"ה - בלוג חדש שלנו... דפי שמירת הלשון לילדים, עפ"י ספר חפץ חיים. להורים, מלמדים, מורים/ות, ילדים


כיבוד אב ואם ומוראם - להורים, למלמדים, מורים/ות, גננות, ילדים... מנוקד, בצירוף סיפורים קצרים.


למה ילדים אוהבים להתחפש (פורים..)

תעלה את החתן שלך... סיפור מרבי אליעזר צבי מקאמארנה זצ"ל, בנו וחתנו

ודיברתם אל הסלע - דיבור עם הנער


                       
ברכות - הכרת טובה לה', למלמדים/מורים וגננות                                                         
 
                                                  

סיפור מעובד לילדים - על רבי אריה לוין זצ"ל ובר מצוה..
 
 
מאמר: ענישה?...
  
 
 
                  
 
                         
                                                                                                         
                                           איש המעלה אליעזר רוזנפלד הי"ו - שר על בנו הי"ד.                                        

  

ברוכים הבאים לאתר "חינוך תורני בדרך חיובית"         

    "ברוך.. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו"

באתר תוכלו בעז"ה למצוא נושאים תורניים (גמילות חסד, לימוד תורה, קיום מצוות וכו') ותכני חגים, ערוכים להעברה לילדים ע"י גננות, מלמדים ומורים, מתוך החוברות  "נושאים תורניים לגיל הרך".  וכן תכניות מנוקדות לילדים
 
 
כמו כן - "דפי לימוד הורים וילדים" באותם נושאים.  דוגמה מדפים אלו: תכנית לימוד ברכות להורים וילדים
וגם - דפים לילדים עצמם, מנוקדים. סִיּפּוִרים מְנּוּקִדים ליָלִדִים  עוד תכניות לימוד הורים וילדים, וגם סיפורים, כאן (נא ללחוץ).
 
 
חוברות מלאות, מקוונות, של הנושאים ותכני החגים, למלמדים וללימוד הורים וילדים, אפשר להזמין בדוא"ל danba@neto.net.il
 
באותה כתובת ניתן גם לפנות סתם בכל הנוגע לנושאים בהם עוסק האתר ומה שמשיק אליהם. בלי נדר נשתדל לעזור במה שנוכל.
 
"צור קשר" - הערות, שאלות ותשובות - מוזמנים להוסיף...
 
בעז"ה - אנו מפרסמים גם מאמרים ורעיונות בנושא החינוך בכלל, והתורני בפרט - בגישה חיובית ומעודדת; שעניינה אמון ועידוד כחות הילד. קישור לתורה, ערכיה ומצוותיה, בשכל, ברגש ובמעשה, מתוך שמחה ועמלה של תורה. 
 
ובהתאם -גישה כוללת ומפורטת בנושא החינוך בתלמודי תורה ובי"ס. הכל, כמובן, כהצעת רעיונות בלתי מחייבת, לעיון, לדיון וללימוד. 

הצלחה רבה לכל העוסקים במלאכת הקודש,

נשמח לתגובות בנוגע לאתר, כמו גם בקשות והערות בדוא"ל: danba@neto.net.il  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
הודעות...

מלמדים, מורים וגננות יקרים (והורים..): אפשר לקבל ב"מארז" אחד בדואר אלקטרוני: חוברת "נושאים תורניים" (כ120 עמ'), חוברת חגים (כ150 עמ'). מחיר להכל ביחד: 90 ש"ח (ניתן להזמין גם חלק בלבד). כמו כן, חוברת "לימוד הורים וילדים" מקבילה לנושאים והחגים. פרטים במכתב המצורף - נא ללחוץ על הקישור: מכתב לגבי תוכן החוברות
הורים, ילדים וכל המעוניינים: בלוג שלנו
 -חינוך תורני חיובי הורים וילדים. מאמרים, לימוד הורים וילדים, סיפורים ודברי תורה לילדים. גם מנוקדים.

 
בלוג נוסף שלנו: נקודות תוכן מתוך פרשת השבוע. לגננות ומורים/ות לגיל הצעיר. למשפחות ולילדים שיודעים לקרוא.. טוב עבור מי שמלמד פרשת שבוע.
 

ועוד: סיפורים ותובנות חינוך חיובי. תהנו ותפיקו תועלת..   


למלמדים, מורים/ות, גננות, הורים ו..ילדים: ברכות השחר מבוארות לילדים. הולך ונבנה..

גרעינים תורניים, המעוניינים לקבל מידי שבוע חומר לימודים תורני עבור רבני גנים, בעיקר בגני החובה, עם אפשרות להדרכה טלפונית צמודה - ניתן לפנות אלינו: danba@neto.net.il  טל. 0543115401.

חומרי הלימוד משמשים שנים רבות את רבני "בית מוריה" בבאר שבע, ובמקומות נוספים. ניתן לקבל דוגמה

 
נשמח לתגובותיכם, בקשותיכם והארותיכם לאתר בדוא"ל danba@neto.net.il  או בדף "צור קשר".------------------------------------------------------------- 
הוספנו "
אמרות חינוך" מרבותינו זצ"ל, אשר הם חיים את רוח האומה בטהרתה - עם תום הילדות ועם פיתוחו  ועיבודו בבגרות, מתוך תורה, המזון רוחני הטבעי לנו -במידות נאצלות וביישומם במעשים טובים. אשר על כן, להם נאה להורות דרך בחינוך - אשר הלכו בה. ואע"פ שבפרטים מסויימים, "מקצועיים", אפשר וראוי להיעזר ב"אנשי מקצוע" - הכיוון היסודי וההדרכה היסודית, ו"שקל הקודש" של המינון בין הערכים השונים - מהם נלמד, מתוך הדרכתה העדינה של תורת חיים.  
 
[ (c)כל הזכויות לחומר המתפרסם באתר שמורות למחבר
                                              
 
   
קישורים: 
 
אתר לע"נ האחים שלמה וישי קרויזר ז"ל, ממצפה יריחו, אשר ניספו בתאונת דרכים. בתוכו - מובא כאן הקישור לשעורים לילדים. הוקם ע"י הוריהם יבדלחטו"א.  נא ללחוץ על הקישור: שי לש"י
 

  גמ"ח "דרושים" "כגמ"ח לוח דרושים לציבור הדתי חרדי, המטרה היא אחת ויחידה - לנסות ולחבר עוד משפחה
  למקום פרנסה (העולם נוהג לומר בטעות "מקור פרנסה"-מקור פרנסה יש רק אחד וזה השי"ת)"