Hinkel Harmoniumfabrik

Het merk van mijn Harmonium is Hinkel. Maar wat is Hinkel eigenlijk voor een fabrikant geweest? Mijn harmonium geeft al wat informatie via de gravering boven het Klavier:
Ernst Hinkel
 k. & k. österr. Hof-Harmoniumfabrik ULM a/D.
 königl. württ.

De precieze locatie is een probleem. ...

Ernst Hinkel is de naam van de stichter van de fabriek. Zijn volledige naam was Ernst Peter Hinkel en hij stichtte  de harmoniumfabriek in 1880 in Ulm aan de Donau. De firma begon met de bouw van drukwind harmoniums. In 1883 wordt de firma ook Hinkel & Silberhorn genoemd. In 1886 trad de zoon van Ernst, Heinrich toe tot de firma en begon de firma ook zuigwindinstrumenten te bouwen, drie jaar voor de oprichting van de firma Mannborg, die geclaimd heeft hier mee te zijn begonnen in Duitsland

In 1916 nam Heinrich de leiding over. In 1921 overleed Heinrich echter. In 1922 trad zijn weduwe in het huwelijk Karl Rössler die daardoor aandeelhouder werd en de leiding overnam van het bedrijf. Heinz Hinkel, de oudste zoon van Heinrich volgde intussen een opleiding bij  de orgelbouwer Steinmeyer en sloot in 1930 zijn opleiding af met het examen harmoniumbouwmeester. In de Tweede wereldoorlog werd de fabriek tot tweemaal toe platgebombardeerd, maar na de oorlog begon de firma weer harmoniums te bouwen.

De boeken spreken elkaar tegen hoe lang dat heeft geduurd. Gellermann zegt dat de fabriek tenminste tot 1951 heeft bestaan. Jan Grossbach beweert dat de firma na de dood van Heinz in 1954 opgehouden heeft te bestaan. Maar ook de vermelde oprichtingsdatum 1872 in dit boek klopt niet. "Das Harmonium in Deutschland" van Ahrens en Klinke, dat een zeer grondige indruk maakt, zegt dat Hinkel tot 1968 drukwindharmoniums heeft gebouwd. Toen stierf de bedrijfsleider en verhuisde de firma naar Bad Liebenzell.
Daar heeft de fabriek nog tot 1975 zui

Hinkel Harmoniumfabriek

gwindinstrumenten gebouwd. Toen stopte de firma en ging de restvoorraad aan tongen e.d. naar Teck -Harmoniumfabriek.   
Comments