Đổ Xăng
 

-Nhập liệu khi đổ xăng:

  Đổ 20 ngàn thì nhấn số 20, 75 ngàn thì nhấn 50,20,5

  Nếu đổ theo lít xăng thì : đổ 2 lít thì nhấn 2,  8 lít thì nhấn 5,3

  Nhập sai thì nhấn nút [x] để reset lại 0

  Nhập xong thì nhấn [Duyệt] - Palm sẽ tự tắt -> cất máy vào túi rồi ẻn ẻn chạy.

 

- Khi rảnh rỗi muốn nhập số Km trên đồng hồ thì cứ nhập và [Duyệt]. ( Ko cần nhập xăng/tiền - vì lúc đó có đổ xăng đâu )

 

- Nếu đọc báo thấy xăng lên giá thì nhập giá mới rồi [Duyệt] ( k cần nhập xăng và số đồng hồ - ngồi trong văn phòng làm sao biết đồng hồ xe là bao nhiêu km mà nhập ) 

 

 

Download ở đây