ඔබේ අදහස් (Your views)

Signup

අළුත්වීම් ගැන දැනගැනීමට කැමතිනම් මෙම Google සමූහයට එක්වන්න  (ඔබට Google Account එකක් තිබේනම්)

නැතිනම් පහත ලිපිනයට හිස් email එකක් එවීමෙන්ද සමූහයට එක්විය හැක.

හිතවත් මිතුර.
සත්‍ය වශයෙන්ම ජීවිතයේ අසන්නට ලැබෙන අතිදුර්ලබ ඊමේල් එකක් තමයි මෙය. ඔබ වැදගත් වැඩකට අතගහල තියෙන්නේ. මමත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ඔබ විසින් බාගන්නට ඉඩදි තිබුන බණ අසමින් සිටින්නේ. නියම බුදු දහම අසන්නට ලැබුනේ අද වගෙයි දැනුනේ.

ඔබට පින්.....

බණ්ඩාර

10/06/2009


හිතවත් මිතුර,

ඹබ විසින් කරමින් තිබෙන මෙම සත් කාර්ය්‍ය නම් අතිශයෙන්ම උතුම් කටයුත්තක්. බුදුපියාණන්ගේ දහම මෙතෙක් කල් අප අසමින් දකිමින් වැරදි මගක ගොස් තිබෙන බව ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේගේ දහම් ඇසු විට දැනෙනවා. මටනම් මෙම බන ටික අසන්නට පුදුමාකාර නොඉවසිල්ලක් ඇතිවි තිබෙන්නේ. උන් වහන්සේ හරිඅටග මග මුල මැද අග ගැලපෙන ලෙස පෙන්වා දෙනවා. සියළු ලෝ වැසියන්‍ට මෙම බණ ටික ඉතා ඉක්මනින් අසන්නට වටහාගන්නට ලැබේවා කියා මා පතනවා. මමද දහම් කුමක්දැයි සොයමින් සිටියේ. දැන් මට දහම් එලියක් ‍තිබෙන බව පෙනෙනවා.

මේ දහම් අසල සිත උපදින තැනම සං - ඛාර තතවයට පැමිණිමට පෙර සං - මා කරගන්න අයුරු මට වැටහෙමින් තිබෙනවා  ආර්ය සං -මා දිට්ඨිය කුමක්දැයි වැ‍ටහෙමින් තිබෙනවා. ඉක්මනින් ස්වාමින් වහන්සේ බැහැදැකිමේ අසාවකුත් තිබෙනවා. 

ඔබටත් මේ කුසලයෙන් ඉක්මනින් නිවන් ආලෝකය පෙනේවායි පතනවා.

ස්තුතියි
බණ්ඩාර 
15/06/2009


Comments