බණ MP3 බාගන්න (Download)

Signup

අළුත්වීම් ගැන දැනගැනීමට කැමතිනම් මෙම Google සමූහයට එක්වන්න  (ඔබට Google Account එකක් තිබේනම්)

නැතිනම් පහත ලිපිනයට හිස් email එකක් එවීමෙන්ද සමූහයට එක්විය හැක.

මා සතුව දැනට ඇති  එන්. ආර්. පද්මලාල් ද සිල්වා මහතා විසින්  CD තැටි ගත කරන ලද සියළුම බණ files ටික මෙහි පල කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි.  විශේෂයෙන් කිවයුත්තක් වන්නේ එකදු අකුරක් හෝ අඩු නොවෙන්නට මේවා පල කෙරෙන බවයි. එක file එකක ප්‍රමාණය 12MB ආසන්න අගයකට හෝ ඊට අඩුවට තබා ඇත්තේ බෑමේ පහසුව සඳහාමය. ඒ සඳහා සමහර files කැබලි කීපයකට කැපීමට සිදුවිය. එය විශේෂයෙන්ම  CD තැටියෙහි අඩංගු එකදු අකුරක්වත් අඩු නොවන ලෙස සැලකිල්ලෙන්  සිදු කර ඇත.

මෙම files නම් කර ඇත්තේ මෙසේය. CD තැටියෙහි අඩංගු නමට මුලින් “CD01F01.0 – “ ලෙස  කොටසක් එකතු කර ඇත. ඒ හඳුනා ගැනීමේ පහසුව සඳහාය. එහි  CD01 යනු පළමු CD තැටිය වන අතර F01 යනු පලමු file එක වෙයි. .0 යනු එම file එක කපා නැති බවයි. එය .2  වූවා නම් එහි අදහස එය එහි දෙවෙනි කොටස බවයි.

පහත සම්බන්ධ මත කෙටීමෙන්  අවශ්‍යය බණ MP3 එක බාගැනීමට හැකිය.


    CD73     
    
අනෙකුත් සියළුම CD මෙතනින් බාගන්න.  මෙම CD දැන් Google Drive හි තැබා ඇත. ලින්ක් එක කෙටීමෙන් පසු Open in Drive/ Add to drive තුලින් ‍ගියොත් පහසුවෙන් CD පිටින්ම බ‍ාගත හැක. Google Account එකක් තිබීම උදව් වනු ඇත.

Subpages (24): View All
Comments