Verenigingswerk


Jeugdclub -12
 
Eens in de 2 weken op donderdagavond komt gedurende de wintermaanden de jeugdclub -12 bijeen van 18:30 uur tot 20:00 uur in “De Poort”. Eerst wordt er een Bijbelbespreking gehouden en daarna wordt er iets creatiefs/ontspannends gedaan.

De contributie van de club is van  sep t/m dec  € 5,-  en  van jan t/m mei € 5,-.

Voor meer informatie kunt u mailen: jeugd.club.min.12@gmail.com 

Jeugdclub +12

De jeugdclub +12 komt 1 keer in de maand op zaterdagavond bij elkaar in "de Poort", doelgroep is de jeugd tussen 12 en 16 jaar. De avond start om 20:00 uur met een een bezinnend gedeelte in de vorm van bijvoorbeeld Bijbelstudie, na de pauze is er tijd voor een stukje ontspanning, en rond 22:00 uur wordt de avond afgesloten.  

De kosten zijn € 2,- per avond.

Jeugdvereniging +16

De jeugdvereniging +16 bestaat uit een groep gezellige en enthousiaste jongeren, die één keer in de drie weken bij elkaar komt. Meestal is dit op zaterdagavond vanaf 20:00 uur. De jongeren komen bijeen om met elkaar Gods woord te onderzoeken en voeren serieuze gesprekken over onderwerpen waar we in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. we wisselen onze avonden af met ontspannende activiteiten en uitstapjes om de onderlinge band te versterken en in contact te komen of blijven met leeftijdsgenoten.

De kosten zijn € 2,- per avond.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met: 06-28627102

Zondagsschool 'Het Mosterzaadje'

Elke zondagmiddag wordt er om 14:00 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) zondagsschool gehouden in “De Poort”. Alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom. Tijdens het zondagsschool uurtje luisteren we naar een bijbel vertelling, zingen we met elkaar en luisteren naar een verhaal uit een voorleesboekje, in de oudste groep wordt een verwerking gemaakt n.a.v. de vertelling. Zo worden de kinderen op eenvoudige wijze met de bijbel in aanraking gebracht.

Bijbelkring

Tijdens de wintermaanden wordt er ongeveer eens in de drie weken een Bijbelkring gehouden. De Bijbelkring wordt gehouden op woensdagavond en begint om 20:00 uur.  

Catechisaties

Vanaf eind september t/m Pasen wordt door de predikant op maandagavond catechisatie gegeven in "De Poort" 
  • Groep 1: 12 t/m 15 jaar van 18:30 uur tot 19:15 uur.
  • Groep 2: 16 jaar en ouder van 19:30 uur tot 20:15 uur.
De belijdenis catechisatie word door onze predikant gegeven. Wij hopen dat jongeren en ouderen de begeerte mogen ontvangen om de Naam des Heeren openlijk te belijden in het midden van de gemeente. Diegenen die het voornemen hebben om belijdenis van het geloof af te leggen wordt gevraagd contact op te nemen met de predikant of kerkenraad om hierover te spreken.

Eens in de drie weken wordt in het winterseizoen op vrijdagavond catechisatie gegeven aan jongvolwassen. Op maandagavond zijn de catechisaties -16 en +16. Degene die dan niet kunnen ofwel in leeftijd deze groepen zijn ontgroeid zijn, komen naar de jongvolwassencatechese. Daar spreken wij over hoe je het christelijk geloof kunt uitleggen aan jezelf en aan anderen: wat zijn moeilijke kanten van ons geloof en vooral welke troost geeft de Heere in Zijn Woord aan ons. 
Alle jongvolwassenen zijn van harte welkom!

Vrouwenvereniging “Tabitha”
 
De vrouwenvereniging komt eens in de 14 dagen op dinsdagavond bijeen in “De Poort” van 19:30 tot 21:30. Het eerste gedeelte van de avond wordt gevuld met het lezen uit de Bijbel en een Bijbels dagboek. Dan volgt een koffiepauze en daarna wordt er gehandwerkt. Soms leest 1 van de dames een boek of wordt er wat gezongen. 2 Keer per jaar wordt er een verkoping gehouden. Ook worden elk jaar de regiobijeenkomsten bezocht die georganiseerd worden door de vrouwenverenigingen uit de Classis Zuid-West.

In de maand december wordt er een bijeenkomst georganiseerd om samen met de ouderen en alleenstaanden uit de gemeente het kerstfeest te vieren.  

Vrouwengespreksgroep “Hadassa”
 
Wij als leden van de vrouwengespreksgroep "Hadassa" komen één keer per maand op woensdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur bij elkaar. De avond word ingevuld met Bijbelstudie en daarnaast 2x per jaar creatief bezig zijn, dit is rond de Kerstdagen en rond de Paasdagen.

Voor meer informatie kunt u mailen met het bestuur: hadassamelissant@outlook.com