Kerkelijke Geschiedenis

De (Hersteld) Hervormde gemeente van Melissant was tot 2004 de jongste Nederlands Hervormde Gemeente van het voormalige eiland Goeree-Overflakkee. Tot 1858 ressorteerden de hervormde leden onder de Nederlands Hervormde Gemeente van het naburige Dirksland.

In 1858 wordt op initiatief van toenmalig burgemeester Van Es een commissie in het leven geroepen om de nodige fondsen bijeen te brengen tot de stichting van een kerk en pastorie. Bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1862 wordt het bestaan van een zelfstandige gemeente erkend. De kerk en pastorie zijn gebouwd door aannemer J. van Bochove uit Sommelsdijk voor de som van f 20.700,-.

Op 17 december 1863 was de kerk gereed en op die datum werd de Hervormde Gemeente geïnstitueerd door consulent ds. H. van Dorsser uit Stellendam. Aanwezig 42 manslidmaten en 2 leden van het Classicaal bestuur (van de Classis Brielle).

In maart 1864 werd de eerste kerkvoogdij benoemd evenals een voorlezer en voorzanger in de persoon Dhr. M. van den Berge. In Oktober van het zelfde jaar traden alle kerkenraadsleden af. op 15 december 1864 worden er weer twee kerkenraadsleden gekozen on de leiding van ds. H. van Dorsser.

26 augustus 1867 werd er een advertentie geplaatst in de "Kerkelijke Courant" met de oproep aan kandidaten zich beschikbaar te stellen voor de gemeente Melissant. Elf kandidaten melden zich hier voor aan.

De eerste eigen predikant was ds. Jacobus Willem Margadant, die de gemeente diende van 1 januari 1868 tot 2 december 1870. Daarna stonden circa 20 predikanten in de gemeente.

Het is gebouw is een zogenaamde waterstaatskerk en is voorzien van een klokkentoren met koperen spits. Een kleine galerij met plaats voor ongeveer 60 personen is in het gebouw aanwezig. Tegen het gebouw is in de jaren 70 van de twintigste eeuw een verenigingsgebouw neergezet. De oude pastorie is later vervangen door een modernere.

Predikanten

De Hersteld Hervormde Gemeente van Melissant wordt gediend door 1 predikant.

Op dit moment is dat Ds. G.T. van Appeldoorn, Tel 0187-609592

Hieronder volgt een lijst met daarin alle (oud) predikanten van de (Hersteld) Hervormde Gemeente van Melissant.

1868 -- 1870 Ds. I.W. Margadant

1871 -- 1874 Ds. J.L. Fortuyn Drooglever

1877 -- 1879 Ds. W. Ellens

1882 -- 1886 Ds. R.O.C. Mitton

1893 -- 1904 Dhr. J. van Broekhoven (godsdienstonderwijzer)

1904 -- 1909 Ds. Ph.J. Hoedemaker

1909 -- 1915 Ds. H.D. Kroese

1916 -- 1919 Ds. W.A. Dekker

1920 -- 1924 Ds. J.J. Kloots

1924 -- 1928 Ds. J. Baarslag

1932 -- 1936 Ds. P. Bouw

1936 -- 1940 Ds. H.K. van Wingeren

1940 -- 1946 Ds. A. van der End

1947 -- 1951 Ds. M. Verwey

1954 -- 1957 Ds. W. van Herpen

1960 -- 1966 Ds. K. Exalto

1969 -- 1975 Ds. A. Cysouw

1976 -- 1980 Ds. H.F. Klok

1981 -- 1991 Ds. A. Vlietstra

1993 -- 2001 Ds. J.G. Blom

2004 -- 2009 Ds. P. Korteweg

2011 -- 2015 Ds. N. van der Want

2016 -- Heden Ds. G.T. van Appeldoorn