Intern Vertrouwens Persoon

Intern Vertrouwens Personen (IVP) Seksueel Misbruik

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. In situaties van (seksueel) misbruik binnen kerkelijke pastorale relaties wordt deze veilige plaats een onveilig gebied. Het beeld van God wordt daarmee geweld aangedaan en het vertrouwen in medechristenen geschaad. De kerk neemt daarom alle beschuldigingen of vermoedens van misbruik serieus. Dat betekent ook dat de kerk zeer zorgvuldig wil omgaan met alle betrokkenen, zowel met de mogelijke slachtoffers, de mogelijke daders als met al degenen die bij hen betrokken zijn.

De kerkenraad heeft Tanja Ista aangesteld als Interne Vertrouwens Personen (IVP) van HHG Stellendam en Melissant. Bij haar kunt u/jij terecht wanneer er sprake is van seksueel misbruik. Ook als u/jij vermoedens hebt. De IVP-er vormt een schakel tussen het gemeentelid, de kerkenraad en/of het meldpunt seksueel misbruik. Zij biedt een luisterend oor en ze kunt u/jouw advies geven.

  • De IVP-er heeft geheimhoudingsplicht. Met de informatie die u/jij met haar deelt wordt vertrouwelijk omgegaan.
  • De IVP-er wordt door Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) geschoold en bijgestaan.


Wanneer u het fijner vindt om direct (anoniem) contact te zoeken bij het Meldpunt kan dat natuurlijk ook. info@meldmisbruik.nl of 06-20054452 of via de site www.meldpuntmisbruik.nl

Mevr. Tanja Ista

06-15268736

tanjaista@gmail.com