Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie bestaat uit 7 enthousiaste vrijwilligers die het doel hebben om door middel van het organiseren van diverse acties geld bijeen te brengen om de kosten die er zijn aan onderhoud gebouwen of als extra ondersteuning van de kerkvoogdij/diaconie te kunnen geven.

Jaarlijks Activiteiten:

Voorjaar: Geranium actie.

Voorjaar/zomer: Jaarmarkt, Zins 2018 "De Boerenerfmarkt."

Najaar: Appeltaart actie.

Winter: Winterverkoping en de kerstpostactie.

Zij brengen ook een nieuwsbrief uit. Daar vind u informatie over gehouden acties en aankomende acties, Deze nieuwsbrief word bij de vijgenboom bezorgd of hij is achter in de kerk te vinden. Wilt u hem digitaal ontvangen stuur ons een mail.

Activiteiten Commissie Leden

Voorzitter:

Jan van der Bok

2e Voorzitter:

Mathilda van Schaik

Penningmeesteres:

Sofieke Mijnders

Notulist:

Elbert Kroese

Overige Leden:

  • Lenie van der Bok
  • Peter Witte
  • Robert Alberts

De afgelopen jaren hebben we mede dankzij de trouwe hulp van u/jij als gemeentelid deze acties kunnen doen, we hopen met de hulp van de HEERE deze acties te kunnen blijven doen