Algemene Informatie


Kerkblad:

Het kerkblad van de Hersteld Hervormde gemeentes op Goeree-Overflakkee heet “Onder de Vijgenboom” en verschijnt eenmaal per week. U kunt dit ontvangen door u op te geven als abonnee bij de administratie van dit blad. Ook kunt u daar een gratis proefabonnement aanvragen.

Agent “Onder de Vijgenboom”                               
Fam. J. van der Bok                          
Molendijk 76                                      
3248 BE Melissant                             
0187-664272
                                     
Administratie “Onder de Vijgenboom” 
Mevr. E. de Geus-den Boer
Beresteyn 9
3252 CL Goedereede
0187-493679

CD´s kerkdiens:

Van iedere kerkdienst worden er CD´s opgenomen. Wilt u een CD van bijvoorbeeld de doopdienst of belijdenisdienst dan dient u binnen de week na de dienst die u op CD wilt hebben contact op te nemen.

CD´s zijn verkrijgbaar bij:
Dhr. G. Dijkgraaf
Tel: 0187-602209

Preekband / Psalmprogramma:

Van oktober tot maart/april wordt er iedere woensdagavond om 19:30 een preek uitgezonden via de kerktelefoon.
Gedurende diezelfde periode wordt eenmaal per twee weken op maandagavond van 19:00 tot 20:00 uur een psalmprogramma uitgezonden over de kerktelefoon. 

Collectemunten:

Indien u uw giften aan de kerk wilt opgeven aan de belastingdienst, dient u te kunnen aantonen hoeveel u heeft gegeven, dit kan door gebruik te maken van collectemunten, bij aanschaf krijgt u een kwitantie die kan dienen als bewijs voor de belastingdienst. Ongeveer 1 keer in de maand worden de collectemunten verkocht in “De Poort”.
  

Kerkauto:

Voor diegenen die slecht ter been zijn en zodoende de kerkdiensten niet bij kunnen wonen, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerkauto, om zo toch samen met de gemeente de kerkdiensten te kunnen bijwonen. Wie hiervan gebruik wil maken kan contact opnemen met Dhr. G. Dijkgraaf. Die regelt dan dat de vrijwilligers van de kerkauto u komen ophalen. Ook als u zich wilt opgeven als vrijwilliger kunt u contact met hem opnemen.

Dhr. G. Dijkgraaf
Tel: 0187-602209


Kerktelefoon:

Voor ouderen voor wie de kerkgang moeilijk is geworden, en voor hen die vanwege hun gezondheid niet naar de kerk kunnen, is er de mogelijkheid om kerktelefoon te krijgen. Voor inlichtingen over de kerktelefoon kunt u terecht bij de scriba, Dhr. E.M. Leijdens. Ook storingen of opzeggingen moeten aan hem worden doorgegeven.

De uitzendingen van onze kerk kunnen ook via een scanner worden beluisterd.
De frequentie is: 153.3125 Mhz

Dhr. E.M. Leijdens
Tel. 0187-603998

Kinderoppas:

Tijdens de morgendienst is er kinderoppas aanwezig voor de kinderen die nog niet mee naar kerkdienst kunnen, zo kunnen toch beidde ouders de ochtenddienst bezoeken. 
De oppasdienst bestaat uit een 
 moeder bijgestaan door een meisje.
 
Het oppasrooster wordt verzorgt door: 
Mevr. J. van Wijk

Tel. 0187-701018
Bij haar kunt u zich ook opgeven om mee te draaien in het oppasrooster.