Algemene Informatie

Hier vind u de algemene informatie van alle verenigingen en kerkelijke zaken.

Gebouwen: stukje over de kerkelijke gebouwen en de geschiedenis van het kerkgebouw.

De Activiteiten Commissie: informatie door hun georganiseerde acties en wie zij zijn.

IVP: belangrijke informatie over de Intern vertrouwenspersoon.

Kerkblad: "Onder de Vijgenboom" (algemene informatie over het kerkblad)

Kerkelijke Zaken: alle zaken die te maken hebben met de kerk (bv: kerkauto, kerktelefoon enz.)

Kinderoppas: Rooster wie er oppas is.

Organisten: informatie over de organisten.

Verenigingswerk: hier staat alle informatie van alle verenigingen.

Wijkindeling: hier kunt u zien welke diaken of ouderling u toe behoord.