Kerkvoogdij

De kerkvoogdij is de instelling die het beheer voert over de stoffelijke belangen van de Gemeente, voor zover die niet van diaconale aard zijn. In gewone taal gezegd: de Kerkvoogdij is de penningmeester van onze Gemeente, zij moeten zorgen voor salarissen en sociale lasten van predikanten, kosters/beheerders, administratief personeel, maar ook voor onderhoud van de kerkgebouwen, het onderhoud van de pastorie, voor de afdracht aan de landelijke kerk, voor bijdragen aan het jeugdwerk en het evangelisatiewerk.
 
De Kerkvoogdij wordt gevoerd door het college van kerkvoogden, wat daarbij wordt ondersteund door het college van notabelen.
Het college van kerkvoogden:

Dhr. J. Knöps (voorzitter)
Bernhardstraat 36 te Melissant
tel: 0187-603188

Dhr. E.M. Leijdens (penningmeester)
Nolleweg 10 te Melissant
tel: 0187-603998

J.C. van Wijk (secretaris)
Plataan 11 te Melissant 
tel: 018-701018

Het college van notabelen:

Dhr. J. van Schaik (secretaris)
Langeweg 1 te Stellendam
tel: 0187-491777 

Dhr. L. Breen
Nieuweweg 51
tel: 0187-601958

Dhr. L. J. van Dalen
Nieuweweg 39
tel: 0620535781