Kerkbestuur

Kerkenraad

Predikant:

Ds. G.T. van Appeldoorn

Voorstraat 12 te Melissant

tel: 0187-609592

Ouderlingen:

Dhr. E.M. Leijdens, (scriba)

Nolleweg 10 te Melissant

tel: 0187-603998

Dhr. L.A. van Brussel

Straatdijk 42 te Dirksland

tel: 0187-601860

Dhr. M. de Bakker (Jeugd Ouderling)

Binnenweg 2 te Melissant

tel: 0187-750843

Diakenen:

Dhr. E. Kroese

Julianaweg 55

tel: 0187-750811

Dhr. P. van der Giessen

Fabiusstraat 69 te Melissant

tel: 0187-602774

Dhr. G. Dijkgraaf

Secr Rooijstraat 2a te Melissant

tel: 0187-602209

In geval van ziekte, overlijden, opname en ontslag uit het ziekenhuis, geboorte, huwelijk en jubileum wordt het door de kerkenraad op prijs gesteld, als u dit wilt melden aan de predikant of de scriba.

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij is de instelling die het beheer voert over de stoffelijke belangen van de Gemeente, voor zover die niet van diaconale aard zijn. In gewone taal gezegd: de Kerkvoogdij is de penningmeester van onze Gemeente, zij moeten zorgen voor salarissen en sociale lasten van predikanten, kosters/beheerders, administratief personeel, maar ook voor onderhoud van de kerkgebouwen, het onderhoud van de pastorie, voor de afdracht aan de landelijke kerk, voor bijdragen aan het jeugdwerk en het evangelisatiewerk.

De Kerkvoogdij wordt gevoerd door het college van kerkvoogden, wat daarbij wordt ondersteund door het college van notabelen.

Kerkvoogden:

Dhr. J. Knöps (voorzitter)

Bernhardstraat 36 te Melissant

tel: 0187-603188

Dhr. E.M. Leijdens (penningmeester)

Nolleweg 10 te Melissant

tel: 0187-603998

Dhr. J.C. van Wijk (secretaris)

Plataan 11 te Melissant

tel: 018-701018

Notabelen:

Dhr. J. van Schaik (secretaris)

Langeweg 1 te Stellendam

tel: 0187-491777

Dhr. L. Breen

Nieuweweg 51

tel: 0187-601958

Dhr. L. J. van Dalen

Nieuweweg 39

tel: 0620535781

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is: NL92 RBRB 069.78.55.759 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Melissant.