Gebouwen


Kerkgebouw


Adres: 
Julianaweg 2
3248 AN Melissant

Koster en Beheerder: 
Dhr. J. Knöps
Tel: 0187-603188

Beheerster en Interieurverzorgster:
Mevr S.T. Keijzer-Prinsen 
Tel: 0187-602942

Eenmaal per jaar word er een oproep gedaan voor vrijwilliger(st)ers om behulpzaam te zijn bij het schoonmaken van het kerkgebouw en "De Poort"

Tuinman:
Dhr. P. van der Giessen
tel: 0187-602774
Kerkelijke Geschiedenis

De (Hersteld) Hervormde gemeente van Melissant was tot 2004 de jongste Nederlands Hervormde Gemeente van het voormalige eiland Goeree-Overflakkee. Tot 1858 ressorteerden de hervormde leden onder de Nederlands Hervormde Gemeente van het naburige Dirksland.


In 1858 wordt op initiatief van toenmalig burgemeester Van Es een commissie in het leven geroepen om de nodige fondsen bijeen te brengen tot de stichting van een kerk en pastorie. Bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1862 wordt het bestaan van een zelfstandige gemeente erkend. De kerk en pastorie zijn gebouwd door aannemer J. van Bochove uit Sommelsdijk voor de som van f 20.700,-. Op 17 december 1863 was de kerk gereed en op die datum werd de Hervormde Gemeente geïnstitueerd door consulent ds. H. van Dorsser uit Stellendam. De eerste eigen predikant was ds. Jacobus Willem Margadant, die de gemeente diende van 1 januari 1868 tot 4 december 1870. Daarna stonden circa 20 predikanten in de gemeente.[1] Het is gebouw is een zogenaamde waterstaatskerk en is voorzien van een klokkentoren met koperen spits. Een kleine galerij met plaats voor ongeveer 60 personen is in het gebouw aanwezig. Tegen het gebouw is in de jaren 70 van de twintigste eeuw een verenigingsgebouw neergezet. De oude pastorie is later vervangen door een modernere.

Verenigingsgebouw “De Poort”


Adres: 
Voorstraat 14, 
3248 BL  Melissant
Tel: 0187-603850

Beheerster: 
Mevr. S.T. Keijzer-Prinsen 
Tel: 0187-602942

In verenigingsgebouw “De Poort” vinden vrijwel alle doordeweekse samenkomsten plaats. Het gebouw is ook te huur voor condoleances, rouwdiensten, verjaardagen enzovoort. 

U kunt voor inlichtingen terecht bij 
Dhr. E.M. Leijdens 
Tel:0187- 603998 

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden verbonden aan het huren van het verenigingsgebouw.