Antoinetjes' KOUDE DOUCHE

Geen warme douche voor Antoinette Hertsenberg!
Openbaar
VONNIS - RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD
Zaaknr.: 302587CV06-21 datum 4 mei 2006

Uitgelicht en geanonimiseerd: 
 ____________________________________
Uit hetgeen werd overwogen blijkt geenszins van ontevredenheid ten aanzien van de prestaties van Voerman uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen met 20 anderen.
Uit het overwogene blijkt eerder een aanzienlijke mate van tevredenheid. 
Zo al ontevredenheid is ontstaan, al dan niet gevoed door een televisieprogramma en de daarin naar voren gekomen ervaringen van anderen, is dat bepaald niet na ontdekking ervan. Blijkens de overgelegde correspondentie is uitvoerig met de geleverde software gewerkt en van de geboden begeleiding gebruik gemaakt, zodat onbegrijpelijk is waarom men over diezelfde prestaties van Voerman opeeens zo ontevreden is dat men er zelfs toe is overgegegaan om Voerman van oplichting te betichten. 
Bij de hiervoor weergegeven stand van zaken is die kwalificatie tenminste lichtvaardig te noemen.

De vordering wordt mitsdien afgewezen, en Weenk wordt als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld tot betaling van de proceskosten.
 ———————————————

De uitspraak komt er feitelijk op neer dat Theo Voerman voor zijn CADTelewerk prestaties van de rechter zelfs een warme douche krijgt en 20 opgetrommelde boefjes vertegenwoordigd door Herman Dinant Weenk uit Goor door de Rechtbank als bedriegertjes worden neergezet. 
Allen waren zij blijkbaar over Voerman nog meer tevreden dan Dinant Weenk zelf die nota bene namens hen zijn nek heeft uitgestoken.

Aan deze bedrieger Dinant Weenk van 'Weenk Engineering' zal netzomin als aan zijn stokende trawanten Jacob Dijkstra uit Lochem en Tjibbe van der Meulen uit Edam nimmer werk worden uitbesteed! 

Tevens dweilt deze Rechtbank daarmee met Antoinetjes' consumentenprogramma Tros Opgelicht?! de vloer aan.
Wat een KOUDE DOUCHE voor Antoinetje! Maar daar hoor je haar niet over!!!