Wat betaalt u ?

Ik bereken een uurtarief van Euro 60,00  inclusief materialen en  B.T.W. Dit is leidend voor het bepalen van het tarief voor uw opdracht.  Voor diverse opdrachten is vooraf moeilijk in te schatten hoeveel uren ik daaraan zal gaan besteden. In overleg maken wij vooraf over mijn prijs dan een duidelijke afspraak.  Wanneer ik bij u aan huis of bedrijf kom dan bereken ik hiervoor een vast bedrag aan reiskosten             ad € 25,--.

Voor hierna genoemde opdrachten kan ik wel een vast tarief aanbieden;

 1e maal aangifte inkomstenbelasting

  € 120,--.

 Vervolgaangiften zonder grote veranderingen

   €  75,--

 Aanvragen voorlopige beschikking   

   32,50

 Afhandeling administratie rond eigen bijdrage vanwege verblijf in AWBZ instelling of het gebruik van thuiszorg;

  € 100,--

 Check of u in aanmerking komt voor toeslag, uitkering of enige vorm van subsidie vanuit een regeling vastgesteld door de overheid;

    € 100,--

 Aanvragen zorgtoeslag Ziektekosten                              

   32,50

 Verzorgen aangifte Erfbelasting  

   € 200,--

 Beoordeling hypotheek offerte, beleggingsvoorstel      

 

€ 75,--

 Check beste spaarrekening       

   50,--

 Aangifte vennootschapsbelasting Stamrecht B.V.  

 € 250,--

 Maandelijkse aangifte loonbelasting Stamrecht B.V. 

    20,--

 Informatief gesprek over schenken      

   60,--

 Aangifte van schenking boven basisvrijstelling             

   75,--

 Bewindvoering, executeur                                                

 in overleg

 Alle opdrachten tot bedrijfsadministratie     

 in overleg

 Administratieve taken V.V.E.       

 in overleg

 

 

Comments