Home‎ > ‎Klein bedrijf‎ > ‎

Vereniging van eigenaren

Veelal wordt een VVE beheerd en bestuurd vanuit een door de bewoners gekozen groep mensen. Veel komt neer op vrijwilligerswerk. Zeker het financiële onderdeel van een VVE is een gevoelig punt. Bewoners ervaren de servicekosten vaak als een (te hoge) last en men verwacht een betrouwbaar iemand die de pot met geld beheert. Ook verwacht men regelmatig een goed en duidelijk overzicht.

Lastig blijft het om bijvoorbeeld een buurman te moeten aanspreken omdat hij niet bij is met betaling. 

 

Ik kan als administrateur voor u onder meer regelen c.q. beheren;

 

Het financiële plan

 

Er zijn twee planningen van de financiële situatie van de VvE te maken: één voor de korte termijn (tot één jaar) en één voor de lange termijn (bijvoorbeeld over tien jaar). 

In het financiële plan worden de inkomsten en uitgaven over de jaren heen op elkaar afgestemd. 

Het plan voor de korte termijn is gericht op het komende boekjaar: de begroting. Bij de lange termijnplanning is de ontwikkeling van de onderhoudsreserve van belang.

 

Financiële verantwoording

 

Elk jaar moet het bestuur of de administrateur verantwoording afleggen over het financiële beheer van de VvE.

Het bestuur of de administrateur stelt dan ook een begroting op voor het komende financiële jaar: de jaarrekening.

Dat gebeurt door een jaarrekening te overleggen, waarin een vergelijking met de begroting en met het vorige boekjaar is opgenomen. 

In de begroting wordt rekening gehouden met de voorschotbijdragen die de eigenaren moeten betalen en de te verwachten uitgaven. 

De voorschotbijdragen noemt men ook wel de servicekosten.

Zodra de vergadering van eigenaren akkoord is met de jaarrekening, neemt de VvE de verantwoordelijkheid over het afgesloten boekjaar van de bestuurder over.

 

Bijdragen eigenaren vaststellen en incasseren

 

De Vergadering van Eigenaren stelt jaarlijks de voorschotbijdragen (servicekosten) van de eigenaren vast. 

De hoogte per eigenaar wordt meestal vastgesteld aan de hand van het breukdeel dat is opgenomen in de splitsingsakte van iedere eigenaar. 

Vanaf 1 mei 2005 is het wettelijk verplicht om een reservefonds aan te leggen voor onverwachte en/

of grote uitgaven. 

VvE's die zo'n reservefonds nog niet hebben, kregen tot 1 mei 2008 de tijd om een dergelijk fonds te

vormen.

Incassering van en verzorgen van aanmaningen van de servicekosten kan ik eveneens voor u regelen.


Comments