Home‎ > ‎Klein bedrijf‎ > ‎

Stamrecht B.V.

Allereerst kan ik u goed informeren over de voor- en nadelen van het hebben van een Stamrecht B.V. in vergelijking met het afstorten van de vertrekpremie bij een verzekeringsmaatschappij of bank. Uw wensen tot flexibiliteit, kosten, starten van een eigen bedrijf spelen hierbij een grote rol.

Als u heeft gekozen voor een Stamrecht B.V. dan wordt u geconfronteerd met een tweetal fiscale verplichtingen.

Allereerst dient u voor uw stamrecht BV aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting. De stamrecht BV moet de aangifte elk jaar indienen bij de Belastingdienst. Hierbij inbegrepen is de jaarrekening en de verlies- en winstrekening. Uit de jaarrekening valt te herleiden of de stamrecht BV winst of verlies maakt. Bij winst zal de stamrecht BV vennootschapsbelasting moeten afdragen. Normaliter zal een stamrecht BV weinig of geen winst maken. De Belastingdienst wil toch een verantwoording zien en verlangt de aangifte vennootschapsbelasting. U kunt dit vergelijken met uw jaarlijkse inkomsten belasting aangifte voor uw privé situatie. Dat is de jaarlijkse verantwoording aan de Belastingdienst voor uw persoonlijke financiële situatie.

De tweede administratieve verplichting is de aangifte en afdracht loonheffing. Dit speelt een rol als u start met de maandelijkse uitkeringen. Het geld in de stamrecht BV is bedoeld om inkomen te verschaffen wanneer u het nodig heeft. Dat doet de stamrecht BV door maandelijks een bedrag uit te keren aan uzelf. Deze bedragen worden gezien als inkomen waarover u belasting (= loonheffing) moet betalen. Voor de berekening van de hoogte van de loonbelasting moet u aangifte doen. U kunt de aangifte en afdracht loonheffing vergelijken met het salarisstrookje dat u ontvangt als u in loondienst bent. Daarop staat het bruto maandsalaris en het deel dat u moet afdragen aan de Belastingdienst. Bij een stamrecht uitkering uit uw ontslagvergoeding moet u van de bruto maanduitkering een deel afstaan aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verlangt de aangifte maandelijks.

Beide aangiften kan ik voor u regelen.

Naast de fiscale zaken bent u bij een stamrecht B.V ook verantwoordelijk voor een goed beheer van het vermogen. Bij dit beheer kan ik u helpen door het informeren over de diverse spaar- en beleggingsmogelijkheden die er zijn. Ook kan ik u informeren over de risico's die u hierbij loopt. En risico's moet u bij een stamrecht B.V. zoveel mogelijk beperken of uitsluiten.

 
Comments