Utskrift

MAC:

Når dere skal installere krever vi at dere har appen Programvare Fra RFK installert. Denne finner dere på Elevportalen For å installere skrivere så må dere sørge for at appen er oppdatert (kjør den noen ganger, helt til den ikke finner noe mer å oppdatere). Dere finner så en egen knapp Legg til Skriver

Trykk dere inn her, velg Hetland vgs og aktuell skriver. Ikke velg enkel driver.
Første gangen må programmet installere en driver for at skriverne skal fungere optimalt. Så første gangen dere installerer en skriver så blir altså ikke selve skriveren lagt inn, kun driveren.
Andre gangen dere velger aktuell skriver så legges denne inn på maskinen. Dere kan selvsagt legge inn flere skrivere ved å gjenta prosessen.


PS: Når dere skal skrive ut et dokument, så kan det hende maskinen spør etter brukernavn og passord. Da skal FEIDE brukernavn brukes, altså det brukernavnet dere vanligvis bruker til internett og itslearning pålogging.


PC:

Husk dere må være på skolen for å laste ned, samt installere skriverene.

Prosessen er som følger:

1.Last ned og kjør Printer.exe

2. Skriv inn ønsket kø navn, basert på følgende liste: Lokasjon er tallene på slutten.
  • he_konicaminolta_c-111
  • he_konicaminolta_c-222
  • he_konicaminolta_biblioteket
  • he_konicaminolta_a-200
  • he_konicaminolta_d-006

3. Når dere blir spurt om brukernavn og passord, skriv følgende: Brukernavn: rogfk\dittbrukernavn etterfulgt av passordet ditt (det dere bruker på ITS, internett osv).

4. Tillat at programmet installerer driverne.

Det kan gå litt tid fra dere skriver kø navn til prosessen ferdigstilles. Vær tålmodig!

Husk dere må være på skolen for å laste ned, samt installere skriverene.
Undersider (1): test
Comments