Đầu ghi hình camera


H.264 D1 Recording 4CH DVR         
  IP-D9604    IP-DH9604 (Full D1/HDMI)     IP-DH9604 (Full D1/HDMI)
IP-D9604    
         
H.264 8CH D1 Recording DVR        
 
IP-D9608 (Full D1/HDMI)
   
IP-D9008 (Full D1/HDMI)
   
     
         
H.264 CIF 16CH DVR         
 
IP-AH9016
   
IP-ED9016
   
IP-AH9016    IP-ED9016    
         
 H.264 FULL D1 8CH &16CH DVR  
   
 
IP-FD9008
   
IP-ED9016
   
 IP-FD9008    IP-FD9816