DE BELGISCHE POLITIEK

België is een land met een democratie. Dat wil zeggen dat de burgers van het land, dus de Belgen, recht hebben om te kiezen wie het land bestuurd.

Ze kiezen deze mensen door middel van verkiezingen. En die verkiezingen zijn heel interessant, want ondanks ons kleine land tellen we toch heel wat bestuurniveau’s en maar liefst 6 regeringen. Om te weten hoe deze verkiezingen lopen, en wanneer je wat verkiest moet je eerst en vooral weten dat België een federale staat is. Het is een federale staat met deelstaten, maar het zwaartepunt van de beslissingsmacht ligt nog steeds bij het federale niveau.

De Belgische Politiek is een heel boeiend systeem. Door de structuur maakt het besluitvorming democratisch, maar soms ook moeilijk. Kijk maar naar de voorlaatste verkiezingsronde. Toen hebben we maar liefst 542 dagen onderhandeld om een regering te kunnen vormen.

Kortom, met deze webquest komen jullie alles te weten over de verkiezingen in België, haar voordelen maar ook haar nadelen. 

 Het team: Lorenzo Ramalho, Jesse Feyaerts, Jeroen Van Weert, Robbe Schepmans