Beste sympathisanten van Hesselse Loch,

Wij zullen in februari geen voorstellingen geven.

We zijn al wel volop bezig iets klaar te stomen voor de Virga Jessefeesten in augustus!! 


We houden jullie verder op de hoogte.

HESSELSE LOCHH E S S E L S E    L O C H

De partèè van en vir den echten Hesselier

Bèsde lede,

Wèè gezeet, dankzèè oechlies kan oas néû partèè 1000 euro lange anne Hesselse Sint-Vincentiusvereniginge.

Waffer aander Hesselse partèè diej oas da noa ?

Op zondaag 18 september, klokslaag 12 oere, ès het zoe wèèd.

Vieë zeun al oas lede doa gjaan bèè hebbe.

Vieë verwachte oech inne Steukerèè Wissels (inne Normandiëstroat 12 èn Riengs) en beklinke da bè ’n lekker (gratis) borrel van Wissels.

Doa ès ginne bietere mwayèn vir Hasselt kèrremes te beginne.

Tot dan en ’n dieke póéen van oas allemoal.

Ilonka Coenen Jeannine Ilsen

  Ricky Ignoul   Guy Ilsen  René Ilsen

Tony Klinkers Lu QuintiensHESSELSE LOCH weldra grootste politieke partij van HASSELT.

Dan keume ve zellef op”, de laatste productie van het cabaretgezelschap HESSELSE LOCH en tevens stichtingsvergadering van de gelijknamige politieke partij, bleek een schot in de roos.

De afgelopen maanden maakten zich heel wat Hasselaren lid van de partij “van en vir den echten Hesselier”. En dat voor 5 euro.

De lidkaart van de partij van Lom Pesjeu & Co blijkt een echt Hessels hebbedingetje.

Het partijbestuur maakte zich sterk dat elke eurocent die aan lidgeld werd of wordt betaald terecht komt bij de Hasseltse Sint-Vincentiusverenigingen.

Op zondag 18 september, klokslag 12 uur, wordt dan ook in de Stokerij Wissels een cheque van 1000 euro overhandigd aan de Hasseltse Sint-Vincentiusverenigingen. Alle partijleden zijn bij deze uitgenodigd en worden verwacht voor een gratis borrel. Dat is pas Hasselt kermis !

Wenst U ook “van de partij” te zijn, U bent welkom op vertoon van je lidkaart. Je kan nog steeds lid worden.


Wiert lid vanne partèè HESSELSE LOCH

Wa kos da ?   € 5,00.

Wa brienk da op ?   - ’n Lidkaart vanne partèè.

                                - Korting in alle wienkels vanne stad moe dzje ze krèège kunt.

Wèè mut dzje da betâle ?  Dur everschrèèving obbe riekening  He.Lo.Ha.  BE54 7360 1697 8397

Schrèf inne ‘mededeling’ euch oer meeladres.

Dan kunne vië iejt loate wete as ve nog ins iejt doën.

Wa doën vië bè dee cente ?  Vië betâle oer 5 euro garantie deur anne Hesselse Vincintius-verenigingen, tenmènste as dzjie betaalt vir einde mjaart 2016.

 

     

Wenst U op de hoogte te worden gehouden van onze activiteiten, graag uw emailadres naar tony.klinkers@cvolimlo.be