Homepagina‎ > ‎Historie‎ > ‎

verder lezen

Verval

De kerk was voor de gemeente ruim genoeg. De geringheid van de kerkelijke gemeente en de geringheid van financiële middelen vanwege eerder genoemde rampen waren debet aan het verval van het kerkgebouw. In 1685 dreigden pilaren op het koor te storten. In de notulenboeken van het dorpsbestuur wordt rond 1750 geklaagd over kalk en steen dat valt en ds. M. Janssen durfde niet meer te preken met dat gevaar boven zijn hoofd. Besloten is toen om de kerk gedeeltelijk af te breken. Het koor en de zijtransepten die het kruis vormden zijn toen in 1753 afgebroken. De opening die daarbij ontstond is gesloten met een muur met een groot raam dat bij de grote restauratie van 1971-1974 is dichtgemetseld. In diezelfde periode is ook de huidige consistoriekamer gebouwd.

 

                  De consistoriekamer op de plaats waar ooit de doorgang was naar het koorTorenklok

Het oudste voorwerp van de kerk is de torenklok. Er moeten er vroeger drie hebben gehangen. De zwaarste klok hangt er nog. Deze klok dateert van 1484 en is gegoten door de Mechelse klokkengieter Symoen Waghevens. Deze is aan de klokkenvordering gedurende de tweede wereldoorlog ontkomen.


Tiengebodenbord

Ook van oude datum is het tiengebodenbord dat in 1581 is vervaardigd en aan twee zijden is beschilderd. Aan de voorzijde de wet zoals die te vinden is in Exodus 20. Op de achterzijde de wet zoals die wordt uitgelegd in het Nieuwe Testament.


Preekstoel

De preekstoel dateert van 1616 en is vervaardigd door Nicolaas Joossen. De kansel is geplaatst op een basement van een oud doopvont.


Kroonlampen

De kroonlampen zijn geschenken van ene Adrianus Florianus en oud koster-schoolmeester  Johannes Rosevelt en ze dateren resp. van 1654 en 1787.

 

Orgel

In 1907 werd het huidige orgel in gebruik genomen. Dat was voor het eerst sinds eeuwen. Want in oude archiefstukken die dateren van 1563 en 1600 wordt er van een organist gesproken. Het instrument dat zich thans in de kerk bevindt is geplaatst door orgelbouwer M. Vermeulen te Woerden. Bij de restauratie van de kerk in 1971 is ook het orgel geheel gerestaureerd, door orgelmaker K.B. Blank te Herwijnen.Dispositie van het orgel

 

Hoofdwerk

Bovenwerk

Pedaal

Bourdon 16’

Prestant 8’

Holpijp 8’

Octaaf 4’

Fluit 4’

Quint 3’

Octaaf 2’

Mixtuur 2-4 st.

Cornet disc. 4 st.

Trompet bas 8’

Trompet disc. 8’

Holpijp 8’

Viool 8’

Prestant 4’

Fluit 4’

Nasard 2 2/3’

Piccolo 2’

Aangehangen

Werktuiglijke registers

Manuaalkoppel

Tremulant BW

Ventiel

 

Wijding

De kerk in oude luister is ooit gebouwd voor de Rooms Katholieke eredienst. De kerk viel onder het decanaat Zuid Beveland. De kerk was aan Maria gewijd. Er bevonden zich in de kerk ook kapellen die gewijd waren aan St. Anna, St. Barbara, St. Jan en het Heilig Kruis. Twee altaarstenen die zich op de vloer van de kerk bevinden herinneren daar nog aan. Een van de altaarstenen die zich bij de kansel bevindt is als zerk hergebruikt. Op een grafsteen in de kerk is te lezen ‘Bidt voor de siele’. Bij één van de restauraties van de kerk zijn er op enkele pilaren ook nog wijdingskruisen gevonden die later weer zijn ondergekalkt.

 

Reformatie

De Reformatie kwam in Scherpenisse vergeleken met de rest van ons land al vrij vroeg van de grond. De eerste voorganger die de reformatorische beginselen preekte was Jan Versteech. In 1567 viel pastoor Versteech van de moederkerk af en verkondigde de leer van de Reformatie. In 1568 werd hij met vele anderen door het banvonnis getroffen.

 

Predikanten

Vele predikanten hebben sinds de Reformatie de gemeente gediend.               Zie de link onder aan de pagina voor de predikantenlijst van de gemeente.                                       

Er zijn mannen van naam bij geweest, zoals Carolus de Maets die hoogleraar werd en betrokken was bij de totstandkoming van de Statenvertaling.

         

Ook zo’n man van naam was Johannes Florianus die in het martelarenboek te vinden is. Hij moest vanwege zijn prediking van de reformatorische leer de marteldood sterven. In 1585 is hij namelijk gemarteld met de verdrinkingsdood.

Subpagina''s (1): Predikantenlijst
Comments