Прва владавина кнеза Милоша и Михаила Обреновића

Прва владавина кнеза Милоша и Михаила Обреновића

-Борба за аутономију

-кнез Милош води дипломатску борбу са Турцима- преговара, поткупљује, шаље делегације султану и у Русију и обрачунава се са политичким противницима

-1817. у Србију се тајно враћа Карађорђе са намером да поново дигне устанак. Због тога Милош издаје наређење да се Карађорђе убије

-Хатишериф из 1830. и 1833. године . Србија је добила:

 • слободу вероисповести и трговине
 • самосталну управу и судство
 • плаћање тачно утврђеног годишњег данка
 • право на оснивање школа, болница, цркава и штампарија
 • проширење за 6 нахија ослобођених у Првом српском устанку
 • муслиманима је забрањен боравак ван градова
 • титула кнеза је постала наследна
 • сељаци су постали власници земље а спахије напуштају територију кнежевине
 • у Србији остају само османске војне посаде у 6 градова

→→→СРБИЈА ЈЕ ТАКО ПОСТАЛА АУТОНОМНА КНЕЖЕВИНА У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ←←←

- Владавина кнеза Милоша Обреновића и Сретењски устав

- влада апсолутистички( самостално), противнике протерује или убија, отпор против њега савладава силом, богати се

- било је више буна против њега

- највеће буне - 1825. Ђакова и 1835. Милетина - народ тражи:

 • личну и имовинску сигурност
 • смањење пореза
 • укидање кулука
 • слободу трговине

- под притиском кнез дозвољава доношење устава

-15.фебруар 1835. Сретењски устав ограничава кнежеву власт и укида феудализам . Нису га подржале Русија и Турска па није ни ступио на снагу.

- 1838.Турски устав (хатишериф из 1838.) уз власт кнеза уводи се Совјет од 17 чланова( касније названи Уставобранитељи) који се бирају доживотно и кнез не може да их мења.

- кнез Милош не жели да влада по оваквом уставу и 1839. напушта власт

- прво га наслеђује старији син, Милан, који је болестан и убрзо умире

- затим на власт долази кнежев млађи син Михаило (1839-1842) он наставља да влада као Милош и зато долази у сукоб са уставобранитељима и напушта власт 1842.

- привреда, култура и свакодневни живот у Кнежевини Србији - →→ прочитати из уџбеника ←←

Srbija obeležava Sretenje Gospodnje i Dan državnosti | Hronika
Biografija: knez Miloš Obrenović