Османско царство на врхунцу моћи

Османско царство на врхунцу моћи

Турци Османлије у XIV веку прелазе на Балканско полуострво и почињу њихова освајање *

Uspon osmanskog carstva

-у томе им помаже:

  • снажна војска
  • неслога хришћана
  • неспремност запада да пружи помоћ

( прочитај у свесци/уџбенику,ст.161, шта смо написали о паду балканских земаља под османску власт!)

-Османска освајања

Сулејман I Величанствени (1520 - 1566)

- наставио је освајања

-освојио је :

  • 1521 - Београд ( који је тада био угарски)
  • 1526. поразио је Мађаре у бици на Мохачу
  • 1529. покушао је да освоји Беч( прва опсада) али није успео

Водио је ратове и у Азији и Африци

- у његово време Османско царство је било на врхунцу моћи - простирало се на три континента, Европу, Азију и Африку

- Османска држава

- по уређењу је апсолутистичка монархија

- на челу државе је СУЛТАН *

- ВИСОКА ПОРТА

- ВЕЛИКИ ВЕЗИР

- КАНУНИ

- ШЕРИЈАТ

- КАДИЈА

- БЕГЛЕРБЕГЛУК (ПАШАЛУК)

- САНЏАК

-НАХИЈА

- БЕГЛЕРБЕГ

- САНЏАКБЕГ

_______________________________

За ове појмове нађи сама/сам значење и упиши их.

-СПАХИЈЕ

-ЈАНИЧАРИ

-ТИМАР ИЛИ

- ТИМАРСКИ СИСТЕМ

- РАЈА

-КУЛУК

-ХАРАЧ

- ДАНАК У КРВИ

_______________________________

*** Када повежеш појмове које сам ти понудила и нађеш значење ових других, све напиши у свесци и пошаљи ми фотографију.

-Ако ти је овакав начин рада одговарао , на линку који следи можеш гласати за наш ( мој и ваш :) ) заједнички рад

Шта би данас Херодот рекао - линк за гласање

MOST SULTANA SULEJMANA U MOSTARU – CRTICE IZ HISTORIJE

**задатак**

** Настала је мала збрка у појмовима. Распореди их тако да поред појма стоји и његово објашњење(значење).

- управља санџаком

-цар

-верско право

- већи део на који се дели царство

-судија

- веће(влада)

- управља беглербеглуком

- први министар

-мања управна област

-на њих се дели пашалук

-султанови закони