Over‎ > ‎

Links

Missie van dit platform is “De landschappelijke, culturele en natuurwaarden van de Zuidplaspolder e.o. zichtbaar maken en benoemen. Het Platform wil draagvlak creëren voor behoud en versterking van deze waardevolle elementen door deze aan te reiken aan de inwoners, politiek verantwoordelijken (gemeenten, provincie) en bedrijfsleven. Het doel is van de gezamenlijke expertise gebruik te maken”.


Gemeente Zuidplas


Raadsinformatiesysteem gemeenteraad 
(geeft informatie over vergaderplanning, bijbehorende stukken, ingekomen stukken, besluiten)