Hercules vs PIF 


ЮЗУ - дела и документи 

Ново: Hercules vs PIF за ушите

 

Важни връзки


GTA (Горноджумайска телеграфна агенция) - архив


"Зала Шопов"


Петър Дошков

Ал. Везенков


Светла ЕнчеваЗа делата знаем много. На тази страница ще публикуваме доказателства. Надяваме се  те да бъдат полезни за тези, които се интересуват от истината. 


Ще публикуваме документи в хронологичен ред един по един. За съспенс.  Започваме с документ №1 - молбата на проф. Воденичаров за напускане от 19.06.2005 г. 

 

Ето го и документ 2. Той е фалшивата заповед на Илия Гюдженов от 23.06.2005 за прекратяване на трудовия договор с Александър Воденичаров. 


Дойде време да представим и документ №3 - извлечение от протокола от мистичното заседание на 29 юни 2005 година, което никой не си спомня дали си спомня.


Документ №4 е изказването на бившия заместник ректор на ЮЗУ доц. Димитър Димитров по време на Академичния съвет на ЮЗУ на 20.02.2008 г. относно доклада на Контролния съвет в частта му за изборите в ПИФ.


Документ 5 е констативният протокол на Контролния съвет при ЮЗУ за резултатите от изборите на нови университетско и факултетски ръководства. Обърнете внимание на стр. 5, където става въпрос за Правно-исторически факултет.


Документ 6 е отговорът на същия Контролен съвет на докладната записка на Боряна Димитрова относно легитимността наръководните органи на ПИФ.


Документ 7 е подписката на 18 преподаватели от ЮЗУ до министър Даниел Вълчев и др. 7.1 е подписката в html формат, 7.2 - снимка на подписите и 7.3 - целият документ в pdf формат.


Документ 8 е отвореното писмо на доц. Боряна Димитрова до зам. ректорът на ЮЗУ доц. Траян Попкочев и до ректора проф. Мирчев.


Документ 9 е отговорът на министър Даниел Вълчев до Стефан Дечев във връзка с писмото на Инициативния комитет от 07 февруари.


Документ 10 е уволнителната заповед на Петър Дошков от 7 март, 2005.

 

Документ 11 е Исковата молба на Стефан Дечев до Административен съд - Благоевград.

 

Документ  12 е Исковата молба на Петър Дошков до Административен съд - Благоевград.

 

Документ 13 е Заявлението на Стефан Дечев до МВР за достъп до обществена информация във връзка с проверката на МВР в ПИФ.

 

Документ 14 е "законотворчеството" на Ректора на ЮЗУ проф. Иван Мирчев, с което се легитимира анонимното доносничество и шпионирането с видеокамери.

 

Документ 15 е искането на депутата Мирослав Мурджов до министър Вълчев да му бъдат предоставени определени документи, свързани с ПИФ.


Документ 16 е писмото на Ректора на ЮЗУ Иван Мирчев до министър Даниел Вълчев във връзка с искането на депутата Мирослав Мурджов.


Документ 17 е отговорът на министър Вълчев до Мирослав Мурджов, към който той прилага следните документи, предоставени му от ректора Мирчев:


- Документ 18 - протокол от ОС на ПИФ от 29 юни 2005, който публикуваме със съкращения (а исканият протокол от 23 юни липсва);


- Документ 19 - обява в ДВ за конкурс за професорско място по административно право и административен процес от 1997 (!) година (а не от 2005, когато Воденичаров е "напуснал" за 6 дена!);


- Документ 20 - протокол от Общото събрание на ПИФ на 12.12.2007 (публикуваме със съкращения).


Документ 21 е откъс от Факултетния съвет на Филологическия факултет на ЮЗУ от 15.04.2008, на който се гласува на Петър Дошков да не му бъдат дадени часове.

 

 Документ 22 е писмото на Лазар Копринаров до министър Вълчев.

 

Документ 23 е първият отговор на Даниел Вълчев до Стефан Дечев. 

 

Документ 24 е вторият отговор на министър Вълчев до Стефан Дечев.

 

Документ 25 е идентичният отговор на министър Вълчев до Лазар Копринаров. 

 

Документ 26 е писмото на Румен Потеров до министър Даниел Вълчев. 

 

Документ 27.1 до 27.5 е одитният доклад на МОН за ПИФ. 

 

Документ 28 е изказването на Боряна Димитрова на Общото събрание на ПИФ на 17.07.2008 г. 

 

Документ 29 е предизборната реч на настоящия ректор на ЮЗУ Иван Мирчев. Какви са представите му за света и колко от обещаното е изпълнил, съдете сами.


Документ 30 е отвореното писмо на Светла Енчева от 02 април 2009 г. до членовете на катедра "Социология". 

Приятно (или неприятно?) четене!

 

 


Саундтрак за настроение

*

Документ №1

*

Документ №2

*

Документ №3.1

*

Документ №3.2

*

Документ №4.1

*

Документ №4.2

*

Документ №5.1

*

Документ №5.2

*

Документ №5.3

*

Документ №5.4

*

Документ №5.5

*

Документ №5.6

*

Документ №5.7

*

Документ №6

*

Документ №7.1

*

Документ №7.2

*

Документ №7.3

*

Документ №8

*

Документ №9

*

Документ №10

Документ №11

*

Документ №12

*

Документ №13

*

Документ №14

*

Документ №15

*

Документ №16

*

Документ №17

*

Документ №18

*

Документ №19

*

Документ №20

*

Документ №21

*

Документ №22

*

Документ №23

*

Документ №24

*

Документ №25

*

Документ №26

*

Документ №27.1

*

Документ №27.2

*

Документ №27.3

*

Документ №27.4

*

Документ №27.5

*

Документ №28

*

Документ №29

*

Документ №30

*