แผนการตลาด และ ผลประโยชน์ของสมาชิกไฮไลฟ์เน็ตเวิร์ค

ชี้แจงข้อสงสัยในการรับสิทธิ์ประกันภัยหมู่ ประกันสุขภาพหมู่  


สมาชิกที่จะได้รับสิทธิ์ประกันภัยหมู่ ประกันสุขภาพหมู่ จะต้อง มีการรักษายอดตามตำแหน่ง ณ สิ้นรอบเดือนนั้นๆ โดยสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุหมู่ และประกันสุขภาพหมู่ (ผู้ป่วยใน) ใน 1 รอบเดือนถัดไป ยกตัวอย่างเช่น 

1. นายสมบูรณ์ ตำรงตำแหน่ง Director ณ สิ้นรอบเดือน มีนาคม 54 มียอดซื้อส่วนตัว 700PV นายสมบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุหมู่ วงเงินประกันไม่เกิน 500,000 บาท และ รับสิทธิ์ประกันสุขภาพหมู่ (ผู้ป่วยใน) ของรอบเดือน เมษายน 54 ตามตำแหน่ง Director 

2. นางสมใจ ตำรงตำแหน่ง Senior Director ณ สิ้นรอบเดือน มีนาคม 54 มียอดซื้อส่วนตัว 200PV นางสมใจจะได้รับสิทธิ์เฉพาะประกันอุบัติเหตุหมู่ วงเงินประกันไม่เกิน 200,000 บาท ของรอบเดือน เมษายน 54 ตามตำแหน่ง Manager 

3. นายสมหมาย ตำรงตำแหน่ง Managing Director ณ สิ้นรอบเดือน มีนาคม 54 มียอดซื้อส่วนตัว 100PV นายสมหมายจะไม่ได้รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุหมู่ ตามตำแหน่ง Agent 

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติม ติดต่อ 02-2355155 ต่อ 281, 080-621 2555, 080-620 9555 


ชี้แจงข้อกำหนดการปรับตำแหน่งสมาชิก
 

1. การปรับตำแหน่งสมาชิกจากตำแหน่ง Member เป็นตำแหน่ง Agent จะดูจากคะแนนซื้อส่วนตัวสะสมครบ 1,000 คะแนน โดยตำแหน่งจะปรับ ณ สิ้นรอบวันนั้นๆ 

2. การปรับตำแหน่งสมาชิก ตั้งแต่ตำแหน่ง 
Manager - ตำแหน่ง CEO จะวัดจากคะแนนข้างอ่อน ณ รอบเดือนนั้นๆตามตารางคุณสมบัติ โดยสมาชิกที่มีสิทธิ์ปรับตำแหน่งจะต้องมีคะแนนซื้อส่วนตัว ตามตำแหน่งที่จะปรับขึ้น ภายในรอบเดือนเดียวกัน โดยตำแหน่งจะปรับ ณ สิ้นรอบเดือนนั้นๆ 

ยกตัวอย่างเช่น
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2554 สมาชิกสมาชิกดำรงตำแหน่ง Agent มีคะแนนข้างอ่อน 10,000 คะแนน (มีสิทธิ์ปรับตำแหน่งเป็น General Manager) สมาชิกท่านนั้น จะต้องมีคะแนนซื้อส่วนตัวอย่างต่ำ 500 คะแนน (ตามตำแหน่ง General Manager) ในรอบเดือนเดียวกัน เพื่อรับสิทธิ์ในการปรับตำแหน่งเป็น General Manager ณ สิ้นรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2554


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
แผนการตลาด - Business Plan  609k v. 1 Dec 21, 2011, 2:32 PM The best MLM Thailand
Ċ
View Download
คุณสมบัติในการรับประกัน - Hylife Insurance   519k v. 1 Dec 21, 2011, 2:35 PM The best MLM Thailand
Subpages (1): Sample Presentation
Comments