REDLICE

HISTORIA

Redlice zwane także Małymi (najstarsza wzmianka z 1209 roku Klein Riidlitz, Riidlitz) były własnością rodziny von Haafe, podzielone na dwa dobra: Górne (własność rodziny von Griitzke w 1787 roku, potem rodu von Wiese) i Dolne (rodu von Thiel) zostały połączone przez Christiana Ludwiga von Wiese, po jego śmierci stały się własnością majorowej von Kohlichen z domu Prittwitz. Podział wsi na Górne i Dolne utrzymał się do czasów ostatniej wojny.

ZABYTKI

Z obiektów zabytkowych zachował się jedynie skromny budynek pałacowy, zamieszkiwany niegdyś przez zarządcę miejscowego majątku. Założenie pałacowo-parkowe znajduje się w środkowej części wsi, na północ od zabudowań wsi i drogi prowadzącej z Wielowsi. Pałac został wzniesiony prawdopodobnie w końcu XIX wieku, być może w miejscu wcześniejszej rezydencji.

Pałac w Redlicach – stan przed 1945 r.

Dziedziniec gospodarczy założony jest na planie trapezu z wjazdem na teren folwarku od południa. Teren po wschodniej stronie pałacu zajmował niewielki ogród gospodarczy na planie zbliżonym do kwadratu, od wschodu i północy ograniczony rowem wodnym, dawniej obsadzony szpalerem drzew, z których przetrwały dwa pomnikowe dęby. Teren ogrodu w 4 ćw. XIX w. przekształcony został w park. W początkach XX wieku wzbogacono drzewostan parkowy. Obecnie zatarty jest dawny układ założenia parkowego. Obecna budowla pozbawiona użytkownika o mało okazałej, bezstylowej architekturze wzniesiona została na planie prostokąta, dwukondygnacyjna, kryta dachem dwuspadowym. Przed wejściem do pałacu od zachodu założony został w czwartej ćwierci XIX wieku gazon.