BRODÓW

HISTORIA

W dokumentach dotyczących miejscowości występuje ona jako: Brodelwitz - 1457 r., Brodelwitz – 1459 r., Brodilwicz, Brodelwitz - 1404 r., 1499, 1517, 1519, 1520, 1550 i 1580, Brodelwiz - 1787, potem Brodelwitz - do 1945 r. Około 1456 r. Melchior von Stosch zakupił od niejakiego Honize Lopitz część wsi Brodów. Następnie jego bracia Caspar i Frantz dokupili wespół z nim od tegoż dalszą część wsi wraz z niewielkim folwarkiem oraz należące doń kościelne lenno z Rudnej, a także wszystkie prawa do młyna (tzw. Eichmulile). Informacje na ten temat znajduje się w dokumencie z 1459 r. W 1571 r. Dawid von Stosch sprzedał swoją część (pozostałe należały do jego braci) dóbr w Brodowie Melchiorowi von Haugwitz z Obiszowa. W posiadaniu tej rodziny pozostały one do 1688 r., kiedy Gottfried von Haugwitz odsprzedał je Hansowi Wilhelmowi von Falckenhain, którego następcy utrzymali je w swych rękach do 1720 r. (w 1654 r. jako właściciel wymieniany jest Georg Friedrich von Falckenhain). Następnie nabyła je Agnes von der Heide z domu von Bleker, która podobnie jak jej poprzedniczka Falckenhain z domu von Uechtritz, uczyniła zapis testamentowy ze swoich dóbr na rzecz kościoła w Rudnej. W latach 1727- 1742 właścicielem jest przedstawiciel rodu von Kottwitz . Z powodu upadłości majątek przechodzi na jakiś czas pod kuratelę von Arnolda, lecz już w 1760 r. znalazł się w rękach Siegfrieda von Uechtritz, rok później - Karola Gottloba von Schweinichen, w 1763 r.- Georga Sigmunda von Festenberg - Pakisch, w 1765 r. Hansa Ernsta von Forster z Toszowic i w końcu od 1767 r.- Maksymiliana von Kreckwitz, w którego rękach pozostawał jeszcze w 1787 r. W latach 1830- 1845 jako właściciel figuruje baron von Langermann, w 1876 r. Paul von Debschiitz, następnie od 1891 r. baron Veit - Adolf von Seckendorff-Gudent. Pozostawał on właścicielem majątku do ok. 1898 r., kiedy to przeszedł w ręce Friedricha Teichmanna i pozostał w nich zapewne do 1945 r.

ZABYTKI

Z zabytków kultury materialnej do naszych czasów zachowały się jedynie ruiny pałacu.

Pałac w Brodowie – stan przed 1945 r.
RUINY BAROKOWEGO PAŁACU


Pałac, który swój kształt architektoniczny zawdzięczał zapewne któremuś z członków rodu von Haugwitz, i który wówczas był jeszcze renesansowym dworem o zwartej bryle, należał w końcu XVIII w. do najstarszych w powiecie. Z oględzin dzisiejszych jego pozostałości należy przypuszczać, iż barokowe przeróbki zmieniły jedynie kostium tej architektury. Być może już wówczas istniało wokół pałacu jakieś zadrzewienie, jednakże dopiero wzmianki z początków XX wieku mówią o istniejącym tu parku.